cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Matkalaskun kirjaaminen ja hyväksyminen

22-12-2017 13:39
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 547 Views

Matkalaskut kirjataan ”Uusi matkalasku” -toiminnossa

 • Valitse matkalaskun tyyppi
 • Valitse kirjauspäivä ja henkilö
 • Valitse pankkitili tai anna haluamasi tilinumero
 • Anna matkalaskun selite
 • Valitse oikea välilehti riviosan yläpuolelta: ”Päivärahat”, ”Kilometrikorvaukset” tai ”Muut kulut”
 • Kirjaa matkakulut riviosan sarakkeille
 • Valitse oikea kululaji kirjausapuikkunan Kululaji –välilehdeltä ja anna muut tarvittavat tiedot
 • Kun matkalasku on valmis, tallenna matkalasku työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella

Matkalaskun hyväksyminen

Matkalaskujen pitää olla hyväksyttyjä ennen kuin ne voidaan kuitata maksetuiksi tai niistä voidaan muodostaa maksuaineisto.

 • Avaa ”Matkalaskujen hallinta”
 • Valitse aktiiviseksi matkalasku, jonka haluat hyväksyä ja avataan se kirjausikkunaan
 • Paina kirjausikkunan työkalurivin ”Hyväksy maksuun” –painike ja sulje matkalasku
Contributors