cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 468 Views

Nimikkeiden siirtäminen toiseen varastoon on mahdollista varastokirjanpidossa. Sisäinen varastosiirto -toiminnolla voidaan siirtää samalla kerralla useita nimikkeitä uuteen varastoon.

  • Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” -valikosta ”Sisäinen varastosiirto”
  • Anna varastosiirrolle tarvittaessa selite
  • Voit valita siirrettävät nimikkeet nimikehausta, joka on avattavissa työkalurivin ”Etsi” painikkeella. Nimikkeet voi myös lisätä riviosalle kirjoittamalla nimikekoodin suoraan ”Koodi” -kenttään
  • Anna siirrettävän nimikkeen määrä ja kohdevarasto.
  • Paina ”Tee siirto” -painiketta, jonka jälkeen nimikkeet ovat siirtyneet uuteen varastoon.
Contributors