My Areas

Sign in Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.
Passeli+ Professional
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
ElliToroska
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 200 Views

Hinnastojen muutosajo-toiminnolla päivitetään nimikeryhmien nimikkeiden osto- ja myyntihintoja, katetavoitteita, sekä hintaluokkien alennusprosentteja.

Muutosajo voidaan kohdistaa valittuihin nimikeryhmiin, sekä ostohintojen osalta tietyn toimittajan nimikkeisiin ja/tai nimikkeiden oletustoimittajiin.

 • Suosittelemme tietokannan varmuuskopiointia ennen muutosajon tekemistä
 • Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” -valikosta ”Hinnaston muutosajo”
 • Valitse nimikeryhmät joille hinnaston muutosajo suoritetaan
 • Valitse muutoksen kohde myyntihinta
 • Anna muutosprosentti kenttään haluamasi hinnanmuutosprosentti
 • Määritä lasketaanko muille hintaluokille uusi hinta, vanhan prosentin mukaan, eli silloin muutos vaikuttaa myös muihin hintaluokkiin, tai sitten lasketaan muille hintaluokille uusi prosentti, jolloin hinta pysyy ennallaan muissa hintaluokissa
 • Ostohinnat voidaan valita myös Toimittaja -kohtaisesti
 • Paina ”Aloita” –painiketta hinnaston muutosajon suorittamiseksi
Contributors