cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 707 Views

Passelin voidaan asentaa uudelle koneelle. Jos Passeli on käytössäsi vain yhdellä koneella, tai Palvelinkoneenne vaihtuu, niin tietokannasta on otettava varmuuskopio ennen uuden koneen käyttöönottoa.

  • Ota varmuuskopio tietokannastasi tarvittaessa
  • Asenna Passeli ja tarvittaessa tietokantapalvelin uuteen koneeseen.
  • Pyydä uudelleenaktivointi Passelin asiakaspalvelusta ja suorita ohjelman käyttöönotto
  • Palauta varmuuskopio tarvittaessa. Mikäli palvelinkone ei vaihtunut, yhdistä uuden koneen Passeli Palvelinkoneenne tietokantaan.
Contributors