cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Ostolaskujen vastaanottaminen Maventalla

22-12-2017 11:39
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 237 Views

Ostoreskontran Vastaanota toiminnolla voidaan noutaa saapuneet laskut suoraan ostoreskontraan. Maventa palveluiden käyttöönotto Passelissa, toimenpiteisiin on tutustuttavissa ohjelman Ostoreskontra ohjeesta, Vastaanota Maventalla ohjeesta Maventan käyttöönotto kohdasta.

  • Avaa Ostoreskontran Vastaanota –toiminto ja valitse ”Vastaanota laskuja”
  • Vastaanota toiminto hakee automaattisesti saapuneet ostolaskut, joita ei ole vielä tallennettu ostoreskontraan
  • Ostolasku siirretään ostoreskontraan työkalurivin ”Luo ostolaskut” painikkeesta
  • Ostolasku siirtyy ostoreskontraan ”Keskeneräiseksi” ostolaskuksi.
  • Ostolaskut ovat ”Keskeneräisiä” niin kauan, kun lasku on tarkistettu ja hyväksytty. Hyväksyntä tehdään ottamalla keskeneräinen ostolasku ”Muokkaus” tilaan ja tallennetaan lasku.
Contributors