cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 343 Views

Palkanlaskenta-osion avauksen yhteydessä ohjelma luo automaattisesti Palkanlaskennan oletustietoja.

 • Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Laskentaryhmät”
  • Tarkista ja tarvittaessa muuta laskentajakso. Uutta palkkakautta avattaessa ohjelma ehdottaa palkkakauden pituudeksi laskentaryhmän laskentajakson pituutta.
  • Tilit kenttään valitaan kirjanpitotili, jolle laskentaryhmälle kirjatut palkkatapahtumat tiliöidään.
  • Anna palkkalaskelmille tulostuvan yhteyshenkilön tiedot

 

 • Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Palkkaperusteet”. Toiminnossa ylläpidetään palkkalajeilla käytettäviä palkkaperusteita.
  • Tarkista ja tarvittaessa luo uudet palkkaperusteet ”Yleiset” ja ”Palkansaajakohtaiset” välilehdille.

 

 • Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Palkanlaskennan yleistiedot”
  • ”Eläkelaji” välilehdellä luodaan ja ylläpidetään työeläkemaksutietoja.
  • ”Sotu ja vakuutukset” välilehdellä ylläpidetään sairausvakuutusmaksun ja muita vakuutusmaksutietoja
  • ”Luontaisedut ja verottomat korvaukset” välilehdellä annetaan erilaisten luontaisetujen ja verottomien korvauksien arvoja

 

 • Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Sopimusalat”. Toiminnossa ylläpidetään palkansaajien sopimusalakohtaisia tietoja.
  • Tarkista ja tarvittaessa muuta sopimusalojen tiedot palkansaajille noudatettavien sopimuksen mukaisiksi.

 

 • Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Ammattiyhdistykset”. Toiminnossa ylläpidetään ammattiyhdistysten ja niiden osastojen tietoja.
  • Mikäli yritys perii ja tilittää palkansaajien ammattiyhdistysjäsenmaksut, ylläpitäkää tarvittavat ammattiyhdistykset ja osastot.

 

 • Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Tehtävänimikkeet”. Toiminnossa määritellään yrityksessä käytössä olevat tehtävänimikkeet.
  • Ylläpitäkää tarvittavat palkansaajien tehtävänimikkeet, palkansaajan palkkatodistukselle tulostuva tieto.

 

 • Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Tapaturmavakuutusluokat”. Toiminnossa määritellään yrityksessä käytössä olevat lakisääteiset tapaturmavakuutusluokat.
  • Ylläpitäkää palkansaajien tehtävien mukaiset tapaturmavakuutusluokat.

 

 • Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Palkkalajit”. Toiminnossa ylläpidetään palkkalaskelmilla käytettäviä palkkalajeja.
  • Palkkalajit mm. ohjaavat palkansaajille maksetut palkat veroraporteille ja muille tilastoille, on hyvin tärkeää käyttää oikeita palkkalajeja maksettaessa palkkoja
  • Palkkalajien luomisesta on oma ohjeensa

 

 • Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Poissaolokoodit”.
  • Toiminnossa ylläpidetään tarvittavia poissaolokoodeja. Poissaolokoodeja käytetään poissaolojen merkitsemiseen ja raportoinnissa mm. rajaustekijänä.

 

 • Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Lomakertoimet”
  • Lomakertoimia käytetään muuttuva palkkaisten vuosilomalaskennassa. Tarkista ja muuta lomakertoimet sopimusten mukaisiksi.
Contributors