cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 224 Views

Vakiopalkkojen luonti:

Vakiopalkat -toiminnossa voidaan muodostaa aktiiviseen laskentaryhmään kuuluvien palkansaajien palkkatapahtumat aktiiviselle palkkakaudelle, mikäli palkansaajille on annettu palkansaajatiedoissa vakiopalkkatiedot.

Jos palkansaajalle on jo kirjattu palkkatapahtumia, ohjelma lisää vakiopalkkatapahtumat palkansaajan palkkalaskelmalle.

 • Avaa Palkanlaskenta -valikosta ”Vakiopalkat”
 • Aloita vakiopalkkojen luonti ”Luo palkat” -painikkeesta
 • Kuitataan vakiopalkat luoduiksi ”OK” –painikkeella

 

Palkkatapahtumien lisäys

Palkkatapahtuman lisäyksellä voidaan lisätä palkkatapahtuma yhdelle tai useammalle aktiiviseen laskentaryhmään kuuluville palkansaajille, joiden työsuhde on voimassa aktiivisella palkkakaudella.

Palkkatapahtuma lisätään aina aktiiviselle palkkakaudelle.

 • Avaa Palkanlaskenta -valikosta ”Palkkatapahtumien lisäys”
 • Valitse palkansaajat, joilla palkkatapahtuma lisätään
 • Valitse palkkalaji, joka lisätään valituille palkansaajille
 • Anna palkkatapahtumalle tarvittavat tiedot
 • Lisää palkkatapahtumat valituille palkansaajille ”Lisää” -painikkeesta
 • Kuitataan palkkatapahtumien lisäys ”OK” –painikkeella

Verojen ja vähennysten laskenta

Verojen ja vähennysten laskennassa suoritetaan kaikille aktiivisen laskentaryhmän aktiiviselle palkkakaudelle kirjatuille palkkalaskelmille verojen ja vähennysten laskenta

 • Avaa Palkanlaskenta -osiosta ”Verojen ja vähennysten laskenta” toiminto
 • Aloita Verojen ja vähennysten laskenta ”Laske” -painikkeesta
 • Kuitataan Verojen ja vähennysten laskenta ”OK” -painikkeella
 • Suljetaan verojen ja vähennysten laskenta

 

Palkkatapahtumien hyväksyntä

Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä -toiminnossa suoritetaan aktiivisen laskentaryhmän aktiiviselle palkkakaudelle kirjattujen palkkalaskelmien hyväksyntä.

Palkkalaskelmien verot ja vähennykset pitää olla laskettu ennen kuin palkkalaskelmat voidaan hyväksyä.

 • Avaa Palkanlaskenta -osiosta ”Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä”
 • Aloita Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä ”Hyväksy” -painikkeesta
 • Kuitataan Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä ”OK” -painikkeella
 • Suljetaan Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä

 

Palkan maksu, kuittaus maksetuksi tai pankkiin toimitettavan maksuaineiston luonti

Palkan maksu -toiminnossa voidaan luoda aktiivisen laskentaryhmän aktiiviselle palkkakaudelle kirjatuista palkkalaskelmista maksuaineisto tai kuitata palkkalaskelmat maksetuiksi.

Palkkakauden palkkalaskelmat pitää olla hyväksyttyjä, jotta palkat voidaan maksaa.

Palkkalaskelmien kuittaaminen maksetuiksi (mikäli ei luoda pankkiaineistoa, vaan maksetaan palkat muulla tavalla)

 • Avaa Palkanlaskenta -osiosta ”Palkan maksu”
 • Oletuksena kaikki maksettavat palkkalaskelmat ovat valittuna ja voit halutessasi myös valita vain tietyt palkat maksetuksi.
 • Tarkista että tiedot ovat oikein
 • Merkitään valitut palkkalaskelmat maksetuiksi ”Kuittaa maksetuiksi” -painikkeesta
 • Kuitataan toiminto ”OK” –painikkeella ja suljetaan ”Palkan maksu”

Pankkiaineiston muodostaminen

 • Avaa Palkanlaskenta -osiosta ”Palkan maksu”
 • Oletuksena kaikki maksettavat palkkalaskelmat ovat valittuna ja voit halutessasi myös valita vain tietyt palkat maksetuksi
 • Tarkista että tiedot ovat oikein
 • Luo palkoista maksuaineisto painamalla ”Luo aineisto” -painiketta
 • Kuitataan aineiston luominen OK –painikkeella ja suljetaan ”Palkan maksu”
 • Lähetä luotu maksuaineisto pankkiyhteysohjelmallasi pankkiinne
Contributors