cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

 • 0 Replies
 • 1 kudos
 • 317 Views

 Tehtävät voidaan luoda asiakkaille toiminnanohjauksen Asiakkaat –näkymässä.

 • Avaa Toiminnanohjauksen –toiminto
 • Valitse ”Asiakkaat” –näkymä ja valitse asiakas, jolle haluat luoda tehtävän
 • Paina työkalurivin ”Uusi tehtävä” –kuvaketta avataksesi tehtävä-ikkunan
 • Syötä Tehtävälle otsikko ja selite. Voit merkitä myyjäkortistosta myyjäryhmiin merkityn myyjän vastuuhenkilöksi ja syöttää yksilöitävät tehtävä –tiedot.
 • Tehtävälle voit kirjata myös ”Casen” syöttämällä Nimen ja valitsemalla vastuuhenkilön. Jos tehtävä liittyy olemassa olevaan caseen, case voidaan valita joko numero tai nimi –kentässä.
  • Caselle voidaan myös määritellä myynticasen arvo, esim. tarjouksen summa
  • Todennäköisyys –kenttään annetaan prosenttiarvo, joka kuvaa todennäköisyyttä kaupan syntymiselle
 • Tehtävällä näkyy myös asiakkaan historiatiedot.
 • Tallenna tehtävä työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta
Contributors