cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Toiminnan ohjauksen yleisesittely

22-12-2017 13:45
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 267 Views

Toiminnanohjauksen yleistoimintoon pääsette Toiminnanohjaus –osiosta. Toiminnanohjauksessa nähdään kirjautuneen käyttäjän tehtävät ja kalenteri. Toiminnossa voidaan myös tehdä uusia tehtäviä ja kontakteja avoimiin kampanjiin.

  • Oma sivu –ikkunassa nähdään kirjautuneen käyttäjän omat ”Tehtävät” ja tehtävien ”Caset”
  • Asiakkaat –ikkunassa nähdään asiakkaat ja valitulle asiakkaalle syötettyjä tietoja, kuten esimerkiksi Tehtävät, tarjoukset, myyntitilaukset, toimitukset ja laskut.
    • Asiakkaille voidaan luoda uusi tehtävä valitsemalla asiakkaan tiedot aktiiviseksi ja valitsemalla työkaluriviltä ”Uusi tehtävä”. Tehtävän kirjauksesta löytyy oma ohje.

 

  • Kalenteri –näkymässä nähdään henkilökohtainen kalenteri sekä voidaan tarkastella ryhmäkohtaisesti kalenteria. Kalenteria voi katsoa Päivä-, Viikko- ja Kuukausitasolla.
  • Soittolista -näkymässä voidaan luoda soittolistoja useiden erilaisten asiakasrajausten avulla.
  • Kampanjat -näkymässä kirjautunut myyjä voi seurata niitä kampanjoita, joihin hänet on merkitty myyjäksi
Contributors