cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Toiminnanohjauksen käyttöönotto

22-12-2017 13:46
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 289 Views

Toiminnanohjauksen käyttöönotossa määritetään Väriluokat, Tehtävätyypit, Yhteydenottotavat ja Myyjäryhmät.

 • Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Väriluokat”
  • Väriluokkien avulla voit helposti tunnistaa ja ryhmitellä kalenterimerkintöjä. Esimerkiksi tehtävätyypeille voidaan määrittää väliluokat.
  • Väriluokan voit luoda ikkunan ”Uusi” valinnan kautta.

 

 • Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Tehtävätyypit”
  • Tehtävätyypeillä määritellään järjestelmään kirjattavien tehtävien tyypit, jotta voidaan helposti seurata ja eritellä, minkälaisia tehtäviä järjestelmään on kirjattu
  • Selite –sarakkeeseen määritetään tehtävätyypin selite ja Luokka –sarakkeeseen mahdollinen väriluokka

 

 • Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Yhteydenottotavat”
  • Yhteydenottotavoissa määritellään tavat, joilla yhteydenotot yrityksen ja asiakkaiden välillä tapahtuvat. Esimerkiksi Puhelin, sähköposti jne.

 

 • Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Myyjäryhmät”
  • Myyjäryhmiin voidaan luoda, mikäli henkilökuntaa on mahdollista ryhmitellä, kuten esimerkiksi Myynti , Reskontra tai Asiakaspalvelu.
  • Myyjäryhmien luonnin jälkeen pitää myyjäkortistossa valita jokaiselle myyjälle oma ryhmä, johon hän kuuluu sekä myyjän käyttämä käyttäjänimi, jota hän käyttää kirjautuessaan ohjelmaan.
Contributors