cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 133 Views

Ostotoimitus on mahdollista poistaa ostotilaukselta ostotilaustenhallintaikkunassa tai toimituksen kirjausikkunan kautta.

Ostotilaustenhallinnassa:

 • Avaa Ostotilaustenhallinta ja valitse Näkymä kohtaan ”Ostotoimitukset”
 • Jos Ostotoimituksen tila on ”Laskutettu”, tällöin toimitusta ei voi poistaa
 • Valitse haluttu toimitus aktiiviseksi ja valitse Ostotilaustenhallintaikkunan työkaluriviltä ”Poista valitut ostotoimitukset” –painike poistaaksesi ostotoimituksen

Ostotoimituksen kirjausikkunasta:

 • Avaa ostotoimitus kirjausikkunaan Ostotilaustenhallinnan ”Ostotoimitukset” näkymästä
 • Ota ”Ostotoimitus” muokkaus –tilaan ja valitse työkaluriviltä ”Poista” painike

Katso video-ohje

 

Ostotoimituksen siirtäminen ostolaskuksi

Ostotoimitusta ei voi siirtää ostolaskuksi, kuitenkin Ostoreskontra-osiossa on mahdollista hakea ostolaskun pohjaksi ostotoimituksen tiedot. Toiminto vaatii siis Ostotilaus- ja Ostoreskontra-osiot Passeliin ja ostotoimitus ei saa olla ”Laskutettu” tilassa.

 • Avaa Ostoreskontra osiosta ”Uusi ostolasku”
 • Valitse ostolaskulle toimittaja, jonka toimituksia haluat ostolaskun pohjaksi
 • Avaa ”Toimittaja” -valikosta ”Merkitse toimitukset laskutetuiksi”
 • Tarkista, että olet valinnut ”Tuo tiliöinnit ostolaskulle” -ostotoimitusten valinnassa
 • Valitse toimitukset, joiden tiedot tuodaan ostolaskun riviosalle ja paina ”OK” -painiketta
 • Tarkista, että ostolaskun rivit ovat oikein ja tallenna ostolasku

 

Contributors