cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 248 Views

 Muista tarkistaa Palkanlaskenta-osion perustiedot seuraavalle vuodelle.

  • Tarkista Eläkelajit ja niiden tiedot
  • Tarkista vakuutusten tiedot
  • Tarkista Luontoisedut ja verottomat korvaukset tiedot
  • Palkansaajan verokorttitietojen syöttö, yleensä tulee suorittaa helmikuun alkuun mennessä
  • Tarvittaessa päivitä palkansaajan muuttunut tapaturmavakuutusprosentti palkansaajan perustiedoissa
Contributors