cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.
ElliToroska
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 50 Views

Laskun kirjauksessa on mahdollista valita nimikehakuikkunasta useita nimikkeitä samalla hakukerralla.

  • Avaa nimikehaku
  • Valitse nimike hakuikkunasta
  • Paina Ctrl -näppäin pohjaan ja valitse toinen nimike. Pidä Ctrl -näppäin pohjassa koko ajan
  • Kun olet valinnut haluamasi nimikkeet, paina OK -painiketta
  • Laskun kirjausikkunan riviosalle tulee kaikki valitsemasi nimikkeet
Contributors