cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 179 Views

Mikäli ohjelmassa ei ole valmiina kululajia, voidaan uusia kululajeja luoda joko kopioimalla olemassa olevan kululajin tiedot uuden pohjaksi tai tekemällä kokonaan uusi kululaji.

Luodaan kululaji kopioimalla

 • Avaa ”Perustiedot” -valikko ja valitse ”Kululajit”
 • Valitse kululaji, jonka tiedot kopioidaan uuden kululajin pohjaksi
 • Paina työkaluriviltä ”Kopio” -painiketta
 • Anna kululajille puuttuvat tiedot ja tarkista että kopioidut tiedot ovat oikein
 • Tallenna kululaji työkalurivin ”Tallenna” -painikkeella

Luodaan uusi kululaji

 • Avaa ”Perustiedot” -valikko ja valitse ”Kululajit”
 • Paina työkaluriviltä ”Uusi” -painiketta
 • Anna kululajille tarvittavat tiedot
 • Tallenna kululaji työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella
Contributors