cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 234 Views

Mikäli ohjelmassa ei ole valmiina palkkalajia, voidaan luoda uusia palkkalajeja joko kopioimalla olemassa olevan palkkalajin tiedot uuden pohjaksi tai luoda kokonaan uusi palkkalaji.

Luodaan palkkalaji kopioimalla

 • Avaa Perustiedot -valikko ja valitse ”Palkkalajit”
 • Valitse palkkalaji, jonka tiedot kopioidaan uuden palkkalajin pohjaksi
 • Paina työkaluriviltä Kopio -painiketta
 • Anna palkkalajille puuttuvat tiedot ja tarkista että kopioidut tiedot ovat oikein
 • Tallenna palkkalaji työkalurivin ”Tallenna” -painikkeella

Luodaan uusi palkkalaji

 • Avaa perustiedot -valikko ja valitse ”Palkkalajit”
 • Paina työkaluriviltä ”Uusi” -painiketta
 • Anna palkkalajille tarvittavat tiedot
 • Tallenna palkkalaji työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella
Contributors