peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Työajan kirjaaminen

24-10-2017 10:10
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 347 Näytöt

 Työajankirjaus-toiminnossa kirjataan työaikaa tai siihen verrattavaa aikaa tunteina.

 • Jos henkilöllä on käyttöoikeus työajankirjaukseen ja hänellä on työajankirjaajan rooli, hän voi kirjata ja kuitata oman työaikansa. Jos henkilöllä on lisäksi hyväksyjän rooli, hän voi myös kirjata, kuitata ja hyväksyä niiden henkilöiden työaikaa, joille hänet on valittu hyväksyjäksi. Jos henkilöllä on päähyväksyjän rooli, hän voi kirjata, kuitata ja hyväksyä kaikkien henkilöiden työaikaa.
 • Työaikaa voidaan kirjata viikko- tai päiväkohtaisesti. Työajan kirjauksessa voidaan antaa seuraavia tietoja:
  • Kirjauslaji – Pakollinen tieto
  • Työtehtävä
  • Selite – Pakollinen tieto, jos kirjauslajilla on määritelty pakollinen selite
  • Projektivaihe – Edellyttää Projektihallinta -osiota
  • Kustannuspaikka
  • Tunnit – Jos tunnit -kenttä on tyhjä, kirjaus poistetaan
 • Kun työaika on kirjattu valmiiksi, voidaan se kuitata valitsemalla ensin kuitattava rivi/rivit ja painamalla ”Kuittaa/hyväksy kirjaukset” –painiketta
 • Kuitattu työaika hyväksytään samalla painikkeella, mutta sen voi tehdä sellainen henkilö, joka on valittu Hyväksyjäksi henkilölle, jonka työaikaa ollaan hyväksymässä tai sitten hyväksyvällä henkilöllä on roolina Päähyväksyjä.
 • Hyväksytyn työajan kirjauksen tiedot voidaan siirtää palkanlaskentaan. Hyväksytyn kirjauksen tietoja ei voida muokata vaan hyväksyjän tai päähyväksyjän on ensin palautettava se takaisin kuitattu tilaan.
Avustajat