peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Tervetuloa Passeli Yritys yhteisöön!

Sivuiltamme saat ajankohtaista tietoa ohjelmistosta, voit keskustella muiden käyttäjien kanssa sekä löydät nopeasti hyödyllisiä neuvoja ohjelman käyttöön liittyen joiden avulla hoidat taloushallintoasi tehokkaammin.


Teitä Passeli Yrityksen käyttäjiä on jo yli 3000 eri alan ammattilaista, joten uskomme että paras hyöty tuotteestamme saavutetaan kun yhdistämme voimat Passeli Yrityksen ympärillä. Kun mieltäsi askarruttaa asia, niin Yhteisö on sinua varten.

Viimeisimmät aiheet

Asiakkaille veloitukseton päivityswebinaari järjestetään jälleen.
Versio on 2.2.2.0 ja se pitää sisällään alla mainittujen muutosten lisäksi myös paljon muuta. Tässä kuitenkin suurimmat muutokset.
Mikä on tulorekisteri? Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Palkkatietojen tuottajia siis vuodesta 2019 lähtien ovat kaikki työnantajat, yhdistykset, säätiöt, kotitaloustyönantajat, asunto-osakeyhtiötja muut toimijat, joilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatietoja jollekin tulorekisterin käyttäjätaholle. Tietoa tulorekisteriin tuottaa joko tiedon tuottaja itse tai hänen valtuuttamansa tahot, esimerkiksi tilitoimistot tai muut kumppanit, joille taloushallintoa on ulkoistettu. Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019 palkkatietojen osalta. Vuodesta 2020 ilmoitetaan myös eläkkeet ja etuudet. Miten ilmoittaminen muuttuu? Tällä hetkellä verottajalle ilmoitetaan oma-aloitteisten verojen veroilmoitus palkoista kuukausittain sekä vuosi-ilmoitus kerran vuodessa palkoista, eduista, päivärahoista kilometrikorvauksista ym. Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus tulee antaa palkanmaksupäivästä seuraavan kuukauden 12. päivä ja vuosi-ilmoitus seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Lisäksi palkanlaskijat joutuvat ilmoittamaan tietoja usealle muulle tiedon käyttäjälle, esim. työeläkelaitokselle yms. Jatkossa palkanlaskijan tulee ilmoittaa tiedot palkanlaskennasta ja matkalaskuista viisi päivää maksupäivän jälkeen tulorekisteriin. Kaikki tiedon käyttäjät saavat tiedot tulorekisteristä, joten palkanlaskijoiden ei enää tarvitse ilmoittaa tiedot kuin tulorekisteriin (kts. alla oleva kuva). Miten Tulorekisteri on otettu huomioon Passeli ohjelmassani? Ohjelmalla maksetut palkat ja verovapaat korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin ilmoitustavan 2 mukaisesti eli eritellysti. Näin ilmoitettuna palkka muodostuu ilmoitetuista tuloista eikä maksajan tarvitse laskea tuloja yhteen. Ilmoitustavan 2 mukaisesti ilmoitettujen palkkojen osalta tietojen käyttäjiltä ei pitäisi tulla palkka- ja työsuhdetietoihin koskevia pyyntöjä suorituksen maksajalle. Tietojen käyttäjät, verohallinto, kansaneläkelaitos, työttömyysvakuutusrahasto, työeläkevakuutuslaitokset ja eläketurvakeskus saavat tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä. Ilmoitustavan 2 mukaisesti on palkkatietojen ja palkansaajien perustiedot oltava aina annettu tarvittavalla tarkkuudella ja laajuudella. Tulorekisteriin tietojen ilmoittaminen suoritetaan ohjelmasta aineiston lähetys toiminnolla. Lähetys -toiminnon käyttö ja aineistojen lähetys ja vastaanotto ei vaadi erillistä tulorekisterin palveluun kirjautumista. Aineistokanava ohjelmasta tulorekisteriin on suojattu asiakaskohtaisin salausavaimin ja yhteytenä käytetään viivästettyä WS-kanavaa. Aineiston muodostus ja lähetys -toiminto julkaistaan 2018 vuodenvaihdepäivityksen yhteydessä. Miten valmistaudun tulevaan muutokseen käytännössä? Kaikki Passeli Yritys sopimusasiakkaat saavat päivityksen jossa on ohjattu toiminto tulorekisterin vaatimien tietojen antamiseksi ohjelmaan. Löydät ohjatun käyttöönotto toiminnon ohjelmastasi täältä: Tulorekisteriin ilmoitettavien tietojen täydentämiseksi on hyvä käydä läpi ohjattu toiminto hyvissä ajoin ennen 2019 vuoden tallennettavia ja maksettavia palkkoja, työajankirjauksia ja verovapaita korvauksia. Ohjatussa toiminnossa on 10 sivua, sivut sisältävät palkansaajan, matkustajan, työajankirjaajan- sekä ohjelman perustietoja ja viimeisenä on yhteenvetosivu. Ohjattu toiminto käy läpi kaikki ne sivut joilla on tietojen käsittelyn tarvetta, ellei sivun perustietoja ole lainkaan avattu tai mikäli tietojen käsittelyn tarvetta ei ole, sivu ohitetaan. Ohjelman verkkokäyttö, ohjattua toimintoa voi käyttää vain yksi käyttäjä kerrallaan, mikäli toiselta työasemalta yritetään toimintoa käynnistää, käyttäjälle näytetään tiedote jossa mainitaan toiminnon olevan jo käytössä toisella työasemalla. Osa sivuilla nähtävistä tiedoista tulee ohjelmistoon jo täytetyistä tiedoista esim. henkilökortiston perustietojen, palkanlaskennan yleistietojen tai vaikka palkkalajien takaa kyseiset tiedot tulee tarkastaa ja tarvittaessa muuttaa asian mukaisessa paikassa. Ohjatussa käyttöönottotoiminnossa käyttäjän tulee täyttää kohdat joiden otsikko näkyy tummennettuna annettujen ohjeiden avulla. (kts. esimerkki kuva alta) Kun avautuneet sivut on huolellisesti käyty läpi, saat eteesi yhteenvetosivun, jossa vielä käydään läpi mitä tietoja tulisi mahdollisesti vielä erikseen tarkastaa. Yhteenvetosivun ohje –painikkeen toiminnosta on avattavissa dokumentti (Visma Passeli Community), sieltä on nähtävissä mahdollisia lisäohjeita ja esiintyneitä kysymyksiä vastauksineen. Ohjatun -toiminnon mukaisesti tai muutoin kaikkien tarvittavien tietojen antamisen jälkeen kuitataan Valmis -painikkeesta tehtävä suoritetuksi. Valmiiksi kuittauksesta huolimatta ohjatun -toiminnon käyttäminen on vielä mahdollista. Ohjatun käyttöönoton lisäksi tarkasta ja tarvittaessa täydennä/korjaa vielä nämä: Palkkalajien tulolajit on oltava annettuna ennen kuin ryhdytään tallentamaan 2019 vuoden maksettavia palkkoja ja verovapaita korvauksia. Pääsääntöisesti kaikilla yrityksessänne käytettävillä palkkalajeilla tulee olla tulolaji, tulolajin perusteella tiedot välitetään tulorekisteriin. Tiettyjä palkkalajeja on, joille ei ole tarvetta tulolajin määrittämiseen, Ay-maksu ja Ulosotto palkkalajeille ei tulolajia vielä ole pakko määrittää. Lisäksi on sellaiset palkkalajit joilla esim. kerrytetään, eli tilastoidaan päiviä tai tunteja, kuten kertyneet pekkastunnit tai pidetyt kesälomapäivät, niidenkään tietoja ei tulorekisteriin toimiteta. Poissaolokoodilla on oltava määriteltynä palkattomuudesta ja poissaolon syystä tiedot. Kytkentä poissaolon ja palkkalajin välille on suoritettava, joko poissaolokoodille on annettava palkkalajitieto tai palkkalajille on annettava poissaolokoodin tieto. Eläkelajit ja sopimusalat, tarkastakaa palkansaajien työsuhteen perustiedoista, että heillä on työsuhteen mukaiset eläkelaji ja sopimusala valinnat tehtynä. Mikäli ohjatun toiminnon aikana tai muutoin on perustettu lisää eläkelajeja tai sopimusaloja tai annettu ulkomaan työskentelyn tietoja, on ne tarpeen mukaisesti kytkettävä palkansaajan työsuhteen perustietoihin tai täydennettävä palkansaajan perustietoja. Kansainväliset tilanteen, ulkomailla työskentelevät ja ulkomaiset työntekijät sekä rajoitetusti verovelvolliset työntekijät on huomioitava vakuuttamisen poikkeustilanteiden sekä verokorttitietojen osalta, 2019 alkaen. Palkansaajan työsuhteen perustiedoissa on Kansainvälinen vakuuttamisen, todistus ja todistuksen tyyppi tiedot. Valitun todistuksen mukainen tyyppi on valittavissa ja tallennettavissa työsuhteen tietoihin. Lisäksi on huomioitava palkansaajan työsuhteen verotiedoista vakuutuspalkka tieto sekä työskentelyvaltion maatunnus. Vakuuttamisen poikkeustilanteiden tietojen osalta pitää henkilökortistosta käydä läpi ne palkansaajat joilla on vakuuttamisen poikkeustilanteita ja kaikki rajoitetusti verovelvolliset palkansaajat. Miksi tietojen täyttö ja tarkastaminen on tärkeää? Tietojen antaminen ohjelmassa tarvittavalla laajuudella ja tarkkuudella, edesauttaa tietojen käyttäjätahoja saamaan tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä. Näin tietojen koostaminen ja aineistojen luonti sekä tietojen käyttäjien yhteydenotot ja tietopyynnöt yritykseenne vähenevät. Mikäli yrityksessä ei toteuteta palkanlaskentaa tulorekisterin tietojen osalta tarvittavalla tarkkuudella ja laajuudella, voi tulorekisteriaineistojen muodostus ja lähetys tulorekisteriin estyä. Mikäli aineiston luonti ja lähetys estyy, on yrityksen ilmoitettava tulorekisteriin tietonsa muulla kuin ohjelman toiminnolla. Tulorekisterin tietojen käyttäjätahoja ovat Kela, verottaja, eläkevakuutusyhtiöt, ym. lainmukaiset tulorekisterin tietojennsaanti velvolliset. Tiedon käyttäjien oikeus saada tietoja tulotietojärjestelmästä määritellään Laki tulotietojärjestelmästä laissa.
Passelin varmistuspalvelu (Pilvivarmistus) Passelin Pilvi Varmuuskopiot tallennetaan Eu alueelle (Irlanti). Tallennusalustan palveluntarjoajana toimii Microsoft (Azure). Kaikki liikenne pilvipalvelun ja Passelin välillä tapahtuu https protokollan mukaisesti salattuna. Asiakas voi itse lisätä tietoturvaa entisestään, jos määrittää Passelin varmuuskopiotsalasanalla suojatuksi.
PASSELI HENKILÖTIETOAPURI Lataa henkilötietoapuritästä Mikäli sinulla on tarve anonymisoida tai poistaa henkilötietoja niin voit ladata Henkilötietoapuri lisäohjelman koneellesi, jossa on myös Passeli asennettuna. Ohjelman käyttö edellyttää aktiivista palvelusopimusta. Ohjelma on tietokantaan yhteydessä samoin kuin varsinainen ohjelma. Ohjelmaan sisäänkirjautuminen on mahdollista Pääkäyttäjä-tunnuksella, huomioiden ohjelmatasot. Passeli Yritys ohjelma on oltava vähintään 2.2.2.0 versio, jotta ohjelma on käytettävissä. Eräitä huomioitavia asioita: Työntekijöihin liittyviä tietoja poistettaessa ohjelma poistaa valitun työntekijän tiedot, ilman että se tarkastaisi ovatko tiedot yli 10 vuotta vanhoja(Iso varoituskolmio näkyy). Tietojen säilytysvelvollisuus mainitaan Ennakonperintälaissa. Työntekijöihin liittyvissä tapahtumissa (henkilökortti, poissaolo, työajankirjaus, matkalasku), olevat liitteet poistetaan. Asiakkaan tapahtumia ei voi poistaa jos: Kyseessä on Lasku tai kuitti ja se on tehty vuoden alusta 6v sisällä Tietojen säilytysvelvollisuus mainitaan Arvonlisäverolaissa. Muissa tapahtumissa tapahtuma on tehty vuoden sisällä vuoden alusta tai tapahtumaa ei ole käsitelty loppuun (esim. voimassaoleva tarjous). Henkilö- ja asiakaskortti on poistettava käyttäjän toimesta. Myyjäkortti on poistettava käyttäjän toimesta. Ostotilauksia ja -toimituksia ja ostolaskuja ei ohjelma käsittele. Toiminnanohjauksen kirjauksia ohjelma ei käsittele. Pankkiyhteysohjelman tiliotetietoja ohjelma ei käsittele, tiliotteet saattavat pitää sisällään henkilötietoja. Pääsääntönä asiakkaiden tapahtumilta anonymisoidaan vain ne kentät, joissa on melko varmasti henkilötietoa (esim. ei viitteenne- ja muistio-kenttiä). Ohjelma listaa toimintoon ne asiakkaat jotka luokitellaan yksityisasiakkaiksi, eli ei niitä asiakkaita joilla on Y- tai alv-tunnus.