peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
 Tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018 arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen tekemien tuontien osalta. Nämä tuojat laskevat ja ilmoittavat maahantuonnista suoritettavan veron ja veron perusteen oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksellaan kuten muutkin verokaudelle kohdistettavia liiketoimia koskevat tiedot. Maahantuonnin suoritettava vero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana tullauspäätös on annettu ja samalle kuukaudelle kohdennetaan vastaava vähennys. Jos tuodut tavarat käytetään kokonaan vähennyskelpoiseen tarkoitukseen, ei tuonnin osalta jää arvonlisäveroa maksettavaksi. (www.vero.fi) Passeli Yritys ohjelmassa tämä tarkoittaa sitä, että pitää luoda tilikarttaan näiden tapahtumien kirjaamiseen tarkoitetut tilit, jotta tiedot saadaan siirrettyä ALV-raportille oikeiden ALV-koodien mukaisesti. Tässä ohjeessa käydään läpi uusien tilien luonti tilikarttaan, sekä esimerkkikirjaukset yhdelle tapahtumalle. Kun tavaroiden tuonti EU:n ulkopuolelta on vähennyskelpoista, tehdään tilikarttaan omat tilinsä vähennyskelpoisille EU:n ulkopuolisille ostoille ja valitaan tilin alv-tiedot välilehdelle oikea verolaji käsittely. Kun tavaroiden tuonti EU:n ulkopuolelta on veron alaista, ei vähennyskelpoista, tehdään tilikarttaan omat tilinsä ei vähennyskelpoisille EU:n ulkopuolisille ostoille, ja valitaan tilin alv-tiedot välilehdelle oikea verolaji käsittely.   Esimerkkinä oheisessa kirjauksessa toimii verottajan sivuiltakin löytyvä esimerkki:     Ostolaskujen kirjaus 1. Jos olet saanut ostolaskun ulkomaiselta toimittajaltasi, niin kirjaa se normaalisti ohjelmaasi verottomana. Esimerkissäni olen kirjannut ostot 4130 - Ostot tuonti tilille, joka on veroton ostotili   2.Mikäli saat satamalta laskun ja kierrätät sen ostoreskontran kautta, kirjaa kyseinen osto verolliselle EU ulkopuoliset ostot vähennyskelpoinen tilille, tässä esimerkissä olen käyttänyt tiliä 4143- Tavaratuonnit EU ulkopuolelta. 3.Kun saat virallisen tullauspäätöksen kirjataan tulleen päätöksen mukaan tavaran tullausarvo uudelleen (= käytännössä toimittajaltasi saadun ostolaskun mukainen summa) sille tilille mille se kuuluu, eli tässä esimerkissä olen käyttänyt tiliä 4143- Tavaratuonnit EU ulkopuolelta, vähennyskelpoinen. Koska olet jo kertaalleen kirjannut kauppa-arvon (kts. kohta 1 ) ostoreskontraan tulee sinun korjata vienti ostoreskontrassasi tekemällä alla olevan esimerkin mukainen vähennys rivi koskien tiliä jolle olet alun perin ostolaskun kirjannut, esimerkissäni olen tietenkin käyttänyt tiliä 4130 ostot tuonti jolle kohdassa 1 olen kirjauksen tehnyt. Tullauspäätöksestä löydät myös tullin kantamat tullit ja kyseiset kulut tulee kirjata samalle tilille kun tullauspäätöksen kauppasumman mukainen summa esimerkissäni se on tili 4143- Tavaratuonnit EU ulkopuolelta, vähennyskelpoinen. 4.Mikäli lasti vielä kuljetetaan huolintayhtiön toimesta tulee kyseisistä kuljetuskustannuksista kirjata oma ostolaskunsa järjestelmään ja vienti tehdään tietenkin jälleen ostot EU ulkopuolelta tilille esimerkissäni kyseinen tili on 4143- Tavaratuonnit EU ulkopuolelta, vähennyskelpoinen Ohessa vielä ostopäiväkirjasta ote vietyjen kirjausten jälkeen. Esimerkki vielä ostorahti tositteesta kirjanpidon puolelta : Kun kirjaukset on luotu käyttäen oikeita tilejä joilla on oikeat alv-tiedot asetettuna tilien taakse  ja alv-ajo on suoritettu saadaan alv-laskelma kuten sen tulisi olla. Koska tuodut tavarat käytetään kokonaan vähennyskelpoiseen tarkoitukseen, ei tuonnin osalta jää arvonlisäveroa maksettavaksi. (www.vero.fi) Tavaratuonti EU:n ulkopuolelta ei vähennyskelpoinen käsitellään käytännössä aivan samalla tavalla kuin vähennyskelpoinenkin, mutta kirjanpidon tilille jolle viennit viedään, tulee alv-tiedot välilehdellä olla määritelty alv-käsittely Ostot EU ulkopuolelta, ei vähennyskelpoinen esimerkissäni kyseinen tili on 4144 – Ei vähennyskelpoinen tavaratuonti EU:n ulkopuolelta.  1. Tuontilasku joka toimittajalle maksetaan, kirjataan esimerkissäni verottomalle 4130- Ostot tuonti tilille 2. Satama ym. lastinkäsittelyn kulut maksetaan satamalaitokselle ja kirjataan 4144 – Ei vähennyskelpoinen tavaratuonti EU:n ulkopuolelta. 3.Saat tullauksen laskun = tullauspäätöksen, joka myös määrittelee tuonnin verotettavan arvon, maksetaan tullille ja samassa laskussa kirjataan vastakirjaus aikaisemmin kirjattuun toimittajaltasi saatuun tuonti laskuun (kts. kohta 1). 4.Mikäli lasti vielä kuljetetaan huolintayhtiön toimesta, tulee kyseisistä kuljetuskustannuksista kirjata oma ostolaskunsa järjestelmään ja vienti tehdään tietenkin jälleen ostot EU ulkopuolelta tilille, esimerkissäni kyseinen tili on 4144- Ei vähennyskelpoiset Tavaratuonnit EU ulkopuolelta   Ohessa ostolakupäiväkirjan merkinnät kirjausten jälkeen:     Kun viennit on viety kirjanpidollisesti oikeille tileille, joissa on oikea verokäsittely alv-tiedot välilehdellä niin tällöin alv-ilmoituksella ilmoitettava, tässä tapauksessa maksettava vero näkyy oikeassa paikassa  
Näytä koko artikkeli
 Danske Bankin Web Services pankkivarmenteet erääntyvät 27.4.2018. Pankkivarmenteet niin salaus, kuin allekirjoitusvarmenne tulee uusia ennen niiden erääntymistä jotta aineistojen lähettäminen ja noutaminen onnistuu edelleen Web Services-kanavan kautta ilman yhteyden katkeamista. Uusit varmenteet Passelissasi seuraavasti: 1. Avaa Pankkiyhteys ja valitse Palveluprofiilit 2. Valitse pankkitili jonka varmenteet uusitaan tuplaklikkaamalla Pankkitilirivin päällä 3. Tarkista palvelutiedot välilehdeltä että myös kieli on valittuna palvelutiedoissa, jos ei ole, valitse FI ja paina tallenna. 4. Palveluvarmenteiden uusimiseksi valitse Palveluvarmenteet välilehti. Mikäli salausvarmenne on "Umpeentumassa"- tilassa paina : "Lataa varmenteet pankin palvelusta" ja Salausvarmenteesi tulisi muuttua "Voimassa" - tilaan. Mikäli myös allekirjoitusvarmenteesi on "Umpeentumassa" tilassa paina: "Luo/ Uusi varmenteet" ja Allekirjoitusvarmenteesi tulisi muuttua "Voimassa"-tilaan. 5. Muista tallentaa tekemäsi muutokset jotta voit jatkaa pankkiyhteyden käyttöä normaalisti.  
Näytä koko artikkeli
Hyvityslasku voidaan kohdistaa suoraan alkuperäisen laskun suoritukseen. Tässä esimerkissä hyvityslaskulla hyvitetään koko summa alkuperäiseltä laskulta.   1. Alla on kuva lähtötilanteesta. Yritykselle Visma ePasseli Oy on luotu ensiksi lasku #1531 - 124,00 EUR ja myöhemmin on luotu hyvityslasku #1532, joka kattaa koko summan. Molemmat laskut ovat Avoin -tilassa.   2. Kirjataan alkuperäiselle laskulle #1531 suoritus. Suoritus kenttään asetetaan 0,00 EUR, koska rahaa ei ole tullut yrityksen tilille tästä laskusta. Kenttään Hyvityslasku valitaan pudotusvalikosta hyvityslasku #1532. Tarkistetaan vielä että kohdassa Hyvityssumma näkyy hyvitettävä summa eli 124,00 EUR ja Jää avoimeksi kentässä ei näy avointa saldoa. Tallennetaan suoritus lopuksi.   3. Lopputuloksena on että molemmat laskut näkyvät tilassa Suoritettu, jolloin ne eivät ole enää avoimena.    4. Jos katsotaan vielä Suoritukset näkymän puolelta, niin siellä näkyy yksi suoritusmerkintä, mutta summana on 0,00 EUR.
Näytä koko artikkeli
Laskunumeron voit vaihtaa Laskutus ja myyntireskontra osiosta Valitse Asetukset -> Passeli asetukset Syötä haluttu laskunumero Seuraava laskunumero –kenttään Tallenna muutokset Käytä-painikkeella ja sulje ikkuna valinnalla OK
Näytä koko artikkeli
 Passeli Yritys ohjelmaa voidaan käyttää lähiverkossa niin, että useilta koneilta käytetään yhteistä tietokantaa. Tällöin yksi kone on ns. Palvelinkone, joka pitää sisällään tietokantapalvelimen (Microsoft SQL Server). Muille työasemille asennetaan pelkästään Passeli Yritys ohjelma. Kun työasemalle on asennettu Passeli Yritys ohjelma ja avataan ohjelmaa ensimmäistä kertaa, niin pitää syöttää lisenssin käyttöönottokoodi Käyttöönottokoodin jälkeen avautuu ikkuna ”Valitse tietokantapalvelin”. Palvelinkoneen tietokantapalvelin pitäisi löytyä avautuvan kentän valikosta, mutta jos ei löydy, niin voidaan se kirjoittaa myös manuaalisesti muodossa: PalvelimenNimiPasseli tai suoraan käyttää palvelimen IP-osoitetta esim. 10.0.0.1Passeli Mikäli yhteys ei muodostu, niin tarkistakaa että Palvelinkone ja työasema ovat samassa lähiverkossa Jos yhteys ei tällöinkään muodostu, niin vika löytyy usein Palvelinkoneen palomuurista. Tällöin pitää Palvelinkoneen palomuuriin sallia liikenne sqlservr.exe ja sqlbrowser.exe sovelluksiin. Nämä sovellukset löytyvät oletuksena sijainneista: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared (sqlbrowser.exe) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1MSSQL\Binn (sqlservr.exe)
Näytä koko artikkeli
Yrityksen yhteystietojen syöttö ohjelmaan Valitse ohjelman ylävalikosta Perustiedot Valitse Yrityksen yhteystiedot Täydennä Yhteystiedot -välilehden tiedot Siirry Muut tiedot –välilehdelle Syötä yrityksen Y-tunnus ja kotipaikka (Huom! Jos teet verkkolaskuja, täytä myös Alv-tunnus ja Finvoice –tunnistekentät) Mikäli yritys on Maventan käyttäjä, syötä tarvittavat tiedot Api avain ja Yrityksen UUID sekä tulostuspalvelu kenttiin  ja suorita käyttöönotto Siirry Pankkitilit –välilehdelle Paina välilehden vasemman yläkulman Uusi pankkitili –nappia Syötä tilitiedot uuteen avautuvaan ikkunaan Jo tallennettuja pankkitilitietoja pääsee muokkaamaan Pankkitilit –välilehden vasemman yläkulman keskimmäistä nappia painaen. Yrityksen yhteystiedot näytössä OK –napin painallus sekä tallentaa tiedot että sulkee ikkunan
Näytä koko artikkeli
Tilanteessa kun Passeli Yritys ohjelma otetaan käyttöön ja aikaisemmin on ollut Passeli+ Professional ohjelma, pitää henkilökortisto luoda yhdistämällä olemassa olevat Myyjä-, Palkansaaja- ja Matkalaskuttajien henkilötiedot. Yhdistystoiminto ei käynnisty niissä yrityksissä, joissa yhdistämistä ei tarvitse suorittaa. Suosittelemme varmuuskopion ottamista, ennen kuin aloitatte yhdistämistoiminnon. Avaa Henkilökortisto, jolloin saat yhdistämistoiminnon ruudullesi. Mikäli sama henkilö löytyy sekä Myyjäkortistosta, että Palkansaaja- tai Matkustaja-kortistosta, valitaan Palkansaaja/Matkustaja –kenttään Myyjää vastaava Palkansaaja/Matkustaja. Kun valinnat on tehty, valitse ”Yhdistä” –painike, jolloin ohjelma aloittaa kortistojen yhdistämisen. Yhdistystoiminto on peruuttamaton toimenpide. Takaisin yhdistämistä edeltävään tilanteeseen pääsee palauttamalla varmuuskopion, joka on otettu ennen yhdistämistoimintoa. Yhdistämisen jälkeen myyjänumerot pysyvät samana ja palkansaajien numerot nousevat suuremman myyjänumeron verran.
Näytä koko artikkeli
Henkilökortistossa on useita erilaisia rooleja, joita voidaan valita ohjelmaan syötetyille henkilöille. Henkilökortisto –ikkunan yläreunassa on Henkilörooli –valinta, joilla voidaan helpottaa henkilökorttien selausta. Esimerkiksi valinnalla ”Myyjät”, voidaan selata pelkästään niitä henkilöitä, jotka ovat asetettu myyjärooliin. Henkilörooleja on valittavissa sen mukaan, mitä ohjelmassa on aktiivisena osioita. Mahdollisia henkilörooleja ovat Myyjä, Vastuuhenkilö, Ostaja, Palkansaaja, Matkustaja, Projektihenkilö, Työajankirjaaja, Hyväksyjä ja Päähyväksyjä.
Näytä koko artikkeli
Maksuposti mahdollistaa projektitapahtumien laskuttamisen koosteena esimerkiksi vaiheen valmistumisen jälkeen. Maksupostitoiminnon käyttämiseen tarvitaan lisäksi Laskutus ja Myyntireskontraosio, jonne laskut luodaan. Projektin Laskutustavaksi voidaan valita Maksuposti. Maksuposti voidaan muodostaa tarjouksista, myyntitoimituksista tai työajasta. Työajat siirtyvät Maksuposti-toimintoon, kun työaikarivillä käytetään sellaista projektia/projektivaihetta, jolla on laskutustapana Maksuposti ja se on Hyväksytty-tilassa. Kun tapahtumilla käytetään sellaista Projektia tai Projektin vaihetta, jossa laskutustapana Maksuposti, tulevat tapahtumat kyseisen projektin taakse Maksuposti-toimintoon, josta ne voidaan laskuttaa. Näissä tapauksissa pitää tapahtumaa kirjatessa valita oikea projekti/projektivaihe sekä laskutustapa tapahtuman kirjausikkunan ”Muut tiedot” -ikkunassa. Kun halutaan luoda lasku, avataan ”Maksuposti” –toiminto. Listassa on ne avoimet Projektit, joiden laskutustavaksi on määritelty Maksuposti. Valitaan laskutettava Projekti. Maksupostin laadinnassa näytettäviä rivejä voidaan rajata valitsemalla vain halutut vaiheet tai tyypit Maksuposti –laskulle. Lasku luodaan ”Luo valituista” –painikkeen kautta ja lasku muodostuu Laskutus ja myyntireskontran Laskutuksenhallintaan.
Näytä koko artikkeli
 Avoimelle projektille voidaan kohdistaa tapahtumia Passeli Yritys ohjelmaosioista. Valitaan projektille kuuluva tapahtuma, esimerkiksi ”Uusi lasku”. Valitaan Laskun kirjausikkunan työkaluriviltä ”Muut tiedot” painike, jolloin voidaan kohdistaa koko lasku avoimelle projektille. Toinen vaihtoehto on kirjata rivikohtaisesti tapahtumia avoimelle projektille. Valitse nimikerivien ”Näytä sarakkeet” painike ja valitse ”Projekti” sarake näkyviin. Tämän jälkeen voit valita nimikeriville avoimen projektin pudotusvalikosta. Tapahtuman kirjauksen jälkeen projekti näkyy Projektiseurannan raporteilla. Samankaltaista kirjaustapaa käytetään myös muissa Passseli Yritys osioissa.
Näytä koko artikkeli
Projekteille voidaan määritellä eri vaiheita, jolloin Projekteja voidaan hallita vaihekohtaisesti. Projekteihin voidaan lisätä uusia vaiheita Vaiheet -välilehden ”Lisää vaihe” -painikkeella. Vaiheelle annetaan Nimi ja Lisätunnus. Tunnus on oletuksena vaiheen numero. Vaiheen mahdollisia tiloja ovat Suunnitelma, Aktiivinen ja Valmis. Suunnitelma -tilassa pystyy muokkaamaan suunniteltua aikataulua (toteutunut aikataulu päivittyy automaattisesti) ja suunnitelmaa. Aktiivinen -tilassa pystyy muuttamaan toteutunutta aikataulua, mutta ei suunnitelmaa. Vain aktiiviselle vaiheelle voidaan lisätä tapahtumia. Valmis -tilassa ei voi vaikuttaa aikoihin ja suunnitelmaan. Vaiheelle on mahdollista luoda rakenteita, joilla ohjataan projektin etenemistä. Rakennetyyppejä ovat Esivaatimus ja Valmistumisrajoite. Esivaatimus tarkoittaa että ”Vaihe A” on esivaatimuksena ”Vaiheelle B”. Tällöin ”Vaihe A:n” päättymispäivä on oltava pienempi kuin ”Vaiheen B” Valmistumisrajoite tarkoittaa, että ”Vaihe A:n” pitää olla valmis ennen kuin ”Vaihe B” voidaan asettaa valmiiksi. ”Vaihe A:n” päättymispäivä on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin ”Vaiheen B”. Henkilöt –välilehdellä voidaan lisätä Projektin vaiheisiin sellaisia henkilöitä, jotka ovat henkilökortistossa merkittynä Projektihenkilöiksi. Välilehdellä on myös ne henkilöt jotka on jo lisättynä Projektille aiemmin ”Perustiedot” –välilehdellä. Suunnitelma –välilehdellä voidaan laatia ja muokata vaiheen Suunnitelmia, kun vaihe on Suunnitelma –tilassa. Suunnitelmaan voidaan lisätä nimikkeitä, omia kuluja tai työtehtäviä. Työtehtävien lisääminen edellyttää Työajankirjaus –osion sisältymistä Passeli Yritys ohjelmaan. Suunnitelmaan lisätyistä riveistä lasketaan automaattisesti vaiheen tuloja ja kuluja. Muuttamalla kustannus- tai tuottoarviota ohjelma kysyy hinnan tasaamista riveille. Jyvityksen perustana on rivin hinta. Hintojen ollessa nollia tasataan summa tasan rivien kesken. Vaiheen kustannus- ja tuottoarviota hyödynnetään ”Suunnitelmat” –tulosteella sekä ”Suunnitelmat vs. toteutuneet” –raportilla.
Näytä koko artikkeli
Kun luodaan uutta projektia, pitää projektin tila olla avoin, jotta tapahtumien kohdistaminen kyseiselle projektille on mahdollista. Annetaan projektia kuvaava Tyyppi. Laskutustavaksi voidaan valita normaalin lisäksi Maksuposti. Kun Laskutustapa on Maksuposti, voidaan myyntiprojekti laskuttaa koosteena kirjatuista toimituksista, tarjouksista, joilla on Muut tiedot-ikkunassa määritelty laskutustavaksi maksuposti. Lisäksi myös työaikaa voi tällöin laskuttaa maksupostin kautta. Projektiasiakas -kentässä annetaan projektin laskutusasiakas. Projektitunnus näytetään oletuksena kirjausikkunoissa kyseisellä laskutusasiakkaalla. Mikäli asiakasta ei anneta, näytetään projekti kaikilla asiakkailla oletuksena. Tyypin ollessa ostoprojekti, kentässä valitaan toimittaja. Lisäksi annetaan projektille nimi, sekä aloitus- ja loppupäivämäärät. Tunnus tulee automaattisesti, mutta tunnuksen voi muuttaa myös käsin. Lisäksi automaattista muodostuskaavaa voi muokata Projektiosion Asetukset-valikon kohdassa Passeli asetukset. Projekteille voidaan lisätä myös Henkilöitä, joille on Henkilökortille määriteltynä rooliksi Projektihenkilö. Nämä henkilöt näkyvät oletuksena projektin eri vaiheilla. Valittavissa on myös käytettävä Hintaluokka. Valittua hintaluokkaa käytetään suunnitelmaa luotaessa. Maksupostilaskutusta käytettäessä myös työn hinnoittelu määräytyy ensisijaisesti käytetyn hinnaston mukaan. Tapauksissa, joissa kuluja ja tuottoja ei kirjata osakirjanpidon osioissa määrittelemällä projekti halutulle kululle tai tuotolle (esim. lasku- tai ostolaskuriville), voidaan kirjata kuluja suoraan projektille. Valittavia kulutyyppejä on kolme: Palkkakulu, Matkalasku ja Muu kulu Jokainen kulutyyppi sisältää tapahtumapäivän (Pvm), Selitteen, Arvonlisäveron, sekä verottoman ja verollisen summan euroissa. Erikseen kirjatut kulut näkyvät omina alakohtinaan projektilaskelma-, tapahtuma- sekä aikajana-raportilla.
Näytä koko artikkeli
Projektinhallinta on Projektiseurantaosion lisäosio, joten Projektinhallintaosion lisääminen ohjelmaan edellyttää, että lisenssi sisältää myös Projektiseurantaosion. Projektinhallinnassa voidaan projekteja hallinnoida ja seurata vaihekohtaisesti. Projekti voidaan jakaa vaiheisiin, jolloin tapahtumakirjaukset on mahdollista tehdä vaihetarkkuudella. Vaiheelle voidaan määritellä sekä suunniteltu aloitus- ja lopetusaika, että toteutunut aloitus- ja lopetusaika. Vaiheelle voidaan määritellä projektihenkilöt, jotka osallistuvat kyseiseen vaiheeseen. Vaiheen suunnitelmaan voidaan liittää vaiheeseen liittyvät nimikkeet, esimerkiksi laskutettavat tuotteet ja/tai palvelut. Jos käytössä on myös Passeli Yritys työajankirjausosio, vaiheen suunnitelmaan voidaan liittää myös työtehtäviä. Suunnitelmaan kirjattujen nimikkeiden ja työtehtävien perusteella tulee suunnitelmalle oletusarvot kustannusarvioon ja tuloarvioon. Vaiheella on erilaisia tiloja, joiden avulla voidaan esimerkiksi hallita, voidaanko vaiheelle kirjata tapahtumia. Vaiheille voidaan määritellä myös riippuvuussuhteita. Projektille voidaan valita laskutuksessa käytettävä hinnasto. Tarvittaessa jokaiselle projektille voidaan määritellä oma hinnasto.
Näytä koko artikkeli
 Projektille ei saa valittua Henkilökortiston henkilöä. Tarkistakaa, että kyseisellä henkilöllä on Henkilökortiston Perustietohin määritelty rooliksi Projektihenkilö. Projektin vaiheita ei saa valittua tapahtumille, kuten myyntitilaukselle. Tarkistakaa, että kyseinen vaihe on määritelty tilaan Aktiivinen. Projektille on merkitty laskutustavaksi Maksuposti, mutta kirjattua Tarjous tai myyntitoimitus -tapahtumaa ei saa valittua Maksuposti –toiminnossa. Tarkistakaa Tarjouksen kirjaus-ikkunassa, että Tarjouksen ”Muut tiedot” -painikkeen takaa löytyy oikea projekti ja että Laskutustapana on Maksuposti. Vastaavasti voidaan tarkistaa asia tilauksen kirjauksessa, mikäli toimitukset ei siirry Maksuposti-toimintoon. Projektin vaiheelle ei saa lisättyä / muokattua Suunnitelmaa. Vaiheen suunnitelmaa voi muokata vain silloin, kun vaiheen tila on ”Suunnitelma”. Myyntitoimitus ei siirry Maksuposti-toimintoon, vaikka sille on valittu oikea Projekti ja laskutustapa. Varmistakaa, että kyseinen toimitus on tulostettu paperille tai tiedostoon. Esikatseluun tulostus ei vielä riitä.
Näytä koko artikkeli
Avoimelle projektille voidaan kohdistaa tapahtumia Passelin ohjelmaosioista. Valitaan projektille kuuluva tapahtuma, esimerkiksi ”Uusi lasku”. Valitaan Laskun kirjausikkunan työkaluriviltä ”Muut tiedot” painike, jolloin voidaan kohdistaa koko lasku avoimelle projektille. Toinen vaihtoehto on kirjata rivikohtaisesti tapahtumia avoimelle projektille. Valitse nimikerivien ”Näytä sarakkeet” painike ja valitse ”Projekti” sarake näkyviin. Tämän jälkeen voit valita nimikeriville avoimen projektin pudotusvalikosta. Tapahtuman kirjauksen jälkeen projekti näkyy Projektiseurannan raporteilla. Samankaltaista kirjaustapaa käytetään myös muissa Passselin osioissa.
Näytä koko artikkeli
Kun luodaan uutta projektia, pitää projektin tila olla avoin, jotta tapahtumien kohdistaminen kyseiselle projektille on mahdollista. Valitaan Projektit –osiosta ”Uusi projekti” Annetaan projektia kuvaava Tyyppi. Projektiasiakas -kentässä annetaan projektin laskutusasiakas. Projektitunnus näytetään oletuksena kirjausikkunoissa kyseisellä laskutusasiakkaalla. Mikäli asiakasta ei anneta, näytetään projekti kaikilla asiakkailla oletuksena. Tyypin ollessa ostoprojekti, kentässä valitaan toimittaja. Lisäksi annetaan projektille nimi, sekä aloitus- ja loppupäivämäärät. Tunnus tulee automaattisesti, mutta tunnuksen voi muuttaa myös käsin. Lisäksi automaattista muodostuskaavaa voi muokata Projektiosion Asetukset-valikon kohdassa ”Passeli asetukset”. Muut kulut –välilehdellä voidaan määrittää projektin muita kuluja, joita ei ole merkitty ohjelman muiden osioiden kautta. Kulutyyppejä on kolme: Palkkakulu, Matkalasku ja Muu kulu. Projekti tallennetaan ”Tallenna” –painikkeella
Näytä koko artikkeli
Projektiseurantaa voidaan hyödyntää yhdessä muiden Passeli Yritys ohjelmassa olevien osioiden kanssa. Järjestelmään kirjattavalle tarjoukselle voidaan valita projektitieto, johon tarjous kohdistuu. Tällöin projektitieto siirtyy tilaukselle ja siitä eteenpäin normaalisti. Projektin materiaali kustannukset tulevat myyntitoimituksilta, laskuilta (mikäli tehty suoraan laskutukseen jolloin materiaalit on myös toimitettu) sekä varastotapahtumien kirjauksilta. Ostoreskontrassa kirjattaville ostolaskuille voidaan myös määritellä projektitunnus, jolloin ostolasku kirjataan projektin kustannukseksi. Palkkakulut sekä matkalaskut tulevat suoraan kyseisissä osioissa kirjattavien tapahtumien mukaan projektille, kun ne ovat maksettu tilassa. Kirjanpidossa voidaan myös kohdistaa uusi tosite projektille. Mikäli tosite luodaan osakirjanpidon tapahtumasta, tulee tositteelle automaattisesti projektitieto, mikäli projektitunnus on valittu osakirjanpidon tapahtumalla. Projekti osiosta löytyy useita eri raportteja, joiden avulla voi seurata projekti tapahtumia sekä projektin tuottavuutta.
Näytä koko artikkeli
Alla on listattuna erilaisia mahdollisia ongelmatilanteita ja niiden ratkaisut. Mentäessä Työajankirjaus-toimintoon saatte seuraavan ilmoituksen: Sinulla ei ole henkilökortistossa työajankirjaajan tai hyväksyjän roolia, joten et voi kirjata työaikaa. Käyttäjätunnus, jolla olette kirjautuneet ohjelmaan, on annettu oikean Henkilökortin Perustiedot välilehden Käyttäjänimi-kenttään Mikäli kyseessä on Työajankirjaaja, on kyseiselle Henkilökortille valittu Perustietoihin rooliksi Työajankirjaaja Mikäli kyseessä Hyväksyjä, on kyseiselle Henkilökortille valittu Perustietoihin rooliksi Hyväksyjä. Lisäksi tarkistakaa, että henkilö on valittuna Hyväksyjäksi, niille henkilöille, joiden hyväksyjä hän on. Työajankirjaus toimintoa avattaessa tai valittaessa henkilö kyseisessä toiminnossa saatte seuraavan ilmoituksen: ”Henkilökortiston perustiedoissa tai työsuhteen perustiedoissa ei ole määritelty henkilön päivittäistä työaikaa. Anna seuraaville työajankirjaajille päivittäinen työaika ennen työaikojen kirjausta”. Mikäli kyseessä on Palkansaaja, menkää Henkilökortin Työsuhteet -välilehdelle. Tarkistaa sieltä Perustiedot -välilehdeltä, että Päivittäinen työaika on annettuna. Muissa tapaukissa menkää Henkilökortiston Työaika-välilehdelle ja tarkistaa, että sinne on syötetty Päivittäinen työaika. Työaikaa kirjatessa Kirjauslajeista ei löydy tarvittavaa kirjauslajia. Kirjauslajeista löytyy ne kirjauslajit joiden tyyppi on tuntityö, liukuma, ylityö, palkallinen poissaolo tai palkaton poissaolo ja jotka kuuluvat Henkilökortistossa kyseiselle henkilölle valittuun kirjauslajiryhmään. Työaikaa kirjatessa Työtehtävistä ei löydy tarvittavaa työtehtävää Työtehtävistä on valittavissa ne voimassa olevat työtehtävät, jotka kuuluvat Henkilökortistossa kyseiselle henkilölle valittuun työtehtäväryhmään. Työajan kirjauksessa ei pystytä korjaamaan kirjattua riviä, koska rivi on kuitattu-tilassa. Ennen kuin työajankirjaaja voi korjata riviä, pitää Kuittaus perua ”Peru valittujen rivien kuittaus/hyväksyntä” -painikkeella. Hyväksyjä ja päähyväksyjä voivat muokata myös kuitattu-tilassa olevaa kirjausta. Kuitatun työajankirjauksen hyväksyminen ei onnistu. Hyväksynnän voi tehdä sellainen Henkilö, joka on määritelty hyväksyjäksi sen henkilön Henkilökortille, jonka työajankirjauksia hyväksytään. Myös sellainen henkilö, joka on Henkilökortilla määritelty Päähyväksyjäksi, voi tehdä hyväksynnän.
Näytä koko artikkeli
 Työajankirjaus-toiminnossa kirjataan työaikaa tai siihen verrattavaa aikaa tunteina. Jos henkilöllä on käyttöoikeus työajankirjaukseen ja hänellä on työajankirjaajan rooli, hän voi kirjata ja kuitata oman työaikansa. Jos henkilöllä on lisäksi hyväksyjän rooli, hän voi myös kirjata, kuitata ja hyväksyä niiden henkilöiden työaikaa, joille hänet on valittu hyväksyjäksi. Jos henkilöllä on päähyväksyjän rooli, hän voi kirjata, kuitata ja hyväksyä kaikkien henkilöiden työaikaa. Työaikaa voidaan kirjata viikko- tai päiväkohtaisesti. Työajan kirjauksessa voidaan antaa seuraavia tietoja: Kirjauslaji – Pakollinen tieto Työtehtävä Selite – Pakollinen tieto, jos kirjauslajilla on määritelty pakollinen selite Projektivaihe – Edellyttää Projektihallinta -osiota Kustannuspaikka Tunnit – Jos tunnit -kenttä on tyhjä, kirjaus poistetaan Kun työaika on kirjattu valmiiksi, voidaan se kuitata valitsemalla ensin kuitattava rivi/rivit ja painamalla ”Kuittaa/hyväksy kirjaukset” –painiketta Kuitattu työaika hyväksytään samalla painikkeella, mutta sen voi tehdä sellainen henkilö, joka on valittu Hyväksyjäksi henkilölle, jonka työaikaa ollaan hyväksymässä tai sitten hyväksyvällä henkilöllä on roolina Päähyväksyjä. Hyväksytyn työajan kirjauksen tiedot voidaan siirtää palkanlaskentaan. Hyväksytyn kirjauksen tietoja ei voida muokata vaan hyväksyjän tai päähyväksyjän on ensin palautettava se takaisin kuitattu tilaan.
Näytä koko artikkeli
Ennen Työajankirjauksien kirjausta pitää suorittaa Työajankirjauksen käyttöönotto. Käyttöönotossa käydään läpi kaikki Perustiedot -valikossa löytyvät toiminnot, joiden tiedot käyttäjän tulee tarkistaa. Tarvittaessa tiedot tulee muuttaa ja mahdollisesti puuttuvat tiedot luoda ohjelmaan. Kirjauslaji-toiminnossa määritellään kaikki erityyppiset kirjauslajit, joilla voidaan kirjata työaikaa. Mikäli käytössä on myös Palkanlaskenta, voidaan toiminnossa määritellä Kirjauslajia vastaavat Palkkalajit. Kirjauslajiryhmä-toiminnossa määritellään kirjauslajiryhmiä. Henkilölle/henkilöryhmälle valitaan kirjauslajiryhmä, jolloin hänelle näkyvät työajan ja poissaolojen kirjauksessa vain valitun Kirjauslajiryhmän Kirjauslajit. Työtehtävä-toiminnossa määritellään työajankirjauksessa käytettävät työtehtävät. Työtehtävälle annetaan yksiselitteinen nimi, laskutuksessa käytettävä nimike ja tieto, onko työtehtävä käytössä. Työtehtäväryhmä-toiminnossa voidaan luoda erilaisia työtehtäväryhmiä. Henkilölle/henkilöryhmälle valitaan työtehtäväryhmä, jolloin hänelle näkyvät vain valitun työtehtäväryhmän työtehtävät. Henkilöryhmät -toiminnossa voidaan luoda henkilöryhmiä, joiden avulla voidaan ryhmitellä henkilöt, joilla on sama työaika, kirjauslajiryhmä, työtehtäväryhmä, hyväksyjä ja kustannuspaikka. Kun luodaan uusi henkilö tai henkilön työsuhteen perustietoihin valitaan henkilöstöryhmä, henkilöstöryhmän tiedot kopioituvat henkilölle oletustiedoiksi. Tarvittaessa tietoja voi muuttaa henkilökortilla. Henkilökortisto -toiminnossa voidaan Henkilökorteille liittää kyseistä henkilö vastaava Passelin käyttäjä. Lisäksi voidaan antaa henkilölle tarvittavat roolit, sekä liittää käyttäjä haluttuun Kirjauslajiryhmään, Työtehtäväryhmään ja Henkilöryhmään.
Näytä koko artikkeli
Online-käyttäjiä (302)