Minun alueeni
Apu

Työajankirjauksen esittely

24-10-2017 10:08
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 604 Näytöt

Passelin työajankirjausosiossa voidaan kirjata Henkilökortistossa oleville henkilöille heidän työaikansa. Passeli työajankirjausosion kirjauksilla on myös yhteys Passelin projektinhallinta ja palkanlaskenta osioihin.

 • Mikäli Passelin lisenssiin sisältyy Projektiseuranta- tai Projektinhallintaosio on työaikakirjaukset mahdollista kirjata projekteille, jolloin tiedot on käytettävissä Projektiseuranta- tai Projektinhallintaosion toiminnoissa ja raporteilla.
 • Mikäli Passelin lisenssiin sisältyy Palkanlaskentaosio, on työaikakirjaukset kirjattavissa kirjauslajeille joille on annettavissa palkanlaskennan palkkalajitiedot. Sitä myötä palkanlaskennassa on mahdollista työajankirjausten tuonti toiminnolla tuoda kirjaukset pohjaksi palkkakauden palkkatapahtumille. Toistaiseksi tuonti on mahdollista suorittaa vain vaihtuvapalkkaisille palkansaajille. Samalla periaatteella ovat poissaolopäivät kirjattavissa ja sitä myötä tuotavissa palkanlaskentaan poissaoloiksi, molempien vaihtuva- sekä kiinteäpalkkaisten osalta.

Työaikoja voi kirjata, joko työntekijä itse, hänen esimiehensä tai kirjausten päähyväksyjä. Henkilöiden roolit määritellään Henkilökortistossa. Myös se, mitä tietoja työajankirjauksessa voi nähdä, on määriteltävissä Henkilökortistossa. Esimerkiksi

 • Työntekijä itse näkee vain omat kirjauksensa
 • Esimies näkee oman ryhmänsä kirjaukset
 • Päähyväksyjä näkee kaikkien työntekijöiden kirjaukset

Työtunteja voi kirjata viikko tai päivätasolla. Kirjaustapa valitaan Työajankirjaus –toiminnossa.

 • Jos esimerkiksi päivän aikana tehdään useita erilaisia töitä, voidaan käyttää päiväkirjausta.
 • Mikäli työntekijä kirjaa päivälle vain tunnit yhdeltä työtehtävältä, voidaan käyttää viikkokirjausta.

Työaika kirjataan Työajankirjaus –toiminnossa.

 • Valitaan ensiksi Henkilö, jolle työtunnit kirjataan. Jos työntekijä itse kirjaa omat tuntinsa, niin henkilöä ei tarvitse erikseen valita.
 • Kirjausosalla valitaan ensiksi Kirjauslaji ja työtehtävä. Kirjauslajit ja työtehtävät on määriteltävissä Työajankirjaus –osion yläpalkin ”Perustiedot” vallinnan kautta.
 • Kirjaukselle voi antaa myös vapaamuotoisen selitteen
 • Tämän jälkeen täydennetään tehdyt työtunnit
 • Työajankirjaukset voidaan myös kohdistaa kustannuspaikoittain tai tiettyyn projektivaiheeseen, mikäli Passeli2012 ohjelmassa on Projektihallinta –osio.
 • Työajankirjausten jälkeen, tallennetaan tiedot ”Tallenna” –painikkeesta
 • Tämän jälkeen kuitataan tehty kirjaus valitsemalla rivi ja painamalla ”Kuittaa/Hyväksy kirjaukset” –painiketta.
 • Kirjauksen jälkeen Hyväksyjä käsittelee tehdyt kirjaukset.
Osanottajat,

Pysy kärryillä!

Klikkaa artikkelin oikeasta yläkulmasta kolmea pistettä ja "Tilaa". Näin saat ilmoitukset suoraan postilaatikkoosi, kun artikkeliin tulee jotain uutta. Valitse oikealta asetusvalikosta tilaa, niin pysyt mukana!