Uusi päivitys Palkanlaskentaan

tekijä ElliToroska (Päivitetty ‎04-03-2019 13:24 tekijä ElliToroska VISMA )

Uudet ja muutetut ominaisuudet:

 

Avaa
 • Tilapäinen työnantaja, palkkakauden tapahtumien hyväksyntä toimintoon on lisätty Palkan maksaja kohta, jossa on Tilapäinen työnantaja-valinta. Valinnan ollessa voimassa, välittyy palkkatietoilmoitukselle maksajan tyyppi tiedoksi tilapäinen työnantaja. Lisäksi ilmoitukselle välittyvät yrityksen nimi, osoite ja maakoodi tiedot, yrityksen yhteistiedoista.

  Tilapäinen työnantaja

  Tilapäinen työnantaja on työnantaja, joka ei työllistä ketään pysyvästi ja maksaa palkkoja kuuden kuukauden aikana enintään 8 502 euroa (vuonna 2019). Tilapäisellä työnantajalla ei ole voimassa olevaa eläkevakuutussopimusta työeläkeyhtiön kanssa.

 • Tulorekisteriaineistot, monivalinnalla on vain aineistojen tilat päivitettävissä.
 • Palkkakauden palkkatapahtumien hyväksyminen, toimintoa on muutettu siten, että hyväksynnän suorittamisen jälkeen palkkatietoilmoitus avautuu tarkasteltavaksi selaimeen.
 • Tulorekisteriaineistojen hallinta, aineiston lähetyksen virheet on täsmennetty: "HUOM! Virheellisissä lähetyksissä kaikki aineiston ilmoitukset peruutetaan". Tarkoittanee sitä, että aineiston saadessa virhetilan tulorekisteristä, ei tulorekisteriin ole tallentunut lähetetyn aineiston osalta yhtään mitään eikä yhtäkään ilmoitusta. Varmuuden asiaan toki saa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tarkastamalla mitä ilmoituksia ja aineistoja tulorekisterissä on.
 • Palkansaajalle on kirjattu vain palkaton poissaolo ja ei ole lainkaan maksettua palkkaa palkkakaudessa, korjattu siten, että nyt tällainen kirjaus välitetään poissaolotietojen osalta palkkatietoilmoitukselle. Lisäksi korjaus tilanteeseen jossa kohdekaudelle on vain palkkakausia missä on kirjattu pelkkiä palkattomia poissaoloja, on mahdollista muodostaa kohdekaudelta työnantajan erillisilmoitus ei palkanmaksua tiedolla

Parannukset

Avaa
 • Palkkakauden lukituksen jälkeenkin on tulorekisteriaineistot toiminnossa palkkatietoilmoitus nähtävissä ja lähetettävissä tulorekisteriin.
 • Palkkatietoilmoitus, mikäli korjaustosite oli laadittu ennen aineiston lähetystä tulorekisteriin, meni palkkatietoilmoituksen aineistoon vai palkansaajan tiedot jolle oli laadittu korjaustosite, muiden palkansaajien tiedot jäivät menemättä. Korjattu toiminta siten, että palkkatietoilmoituksen aineistoon menevät tiedot palkansaajilta joilla on korjaustosite ja palkansaajat joilla on alkuperäiset tositteet. 
 • Palkkatapahtumien hallintaan on tehty parannus. Mikäli useita laskentaryhmiä ja laskentaryhmille on samalle palkkatositenumerolle tositteita, näytetään siitä huolimatta vain ne palkkatositteet joita näytä valinnan mukaisesti halutaan tarkastella.
 • Palkkalajeilla 9800, 9900 ja 9901 kirjattujen summien vähennykseen 201 tulolajilla maksetuista palkoista laskentaan palkkatietoilmoitukselle on tehty parannus.
 • Palkanmaksu -toiminnossa suoritettaessa maksun vain osalle palkansaajista, ei ole enää samalla lähetettävissä maksettujen osalta palkkatietoilmoitusta tulorekisteriin. Palkkatietoilmoitus on lähetettävissä tulorekisterin vasta kun kaikki palkkakauden palkat on merkitty maksetuiksi. 
 • Tulorekisteriaineistot, avattaessa toimintoa aineistojen tilat tarvittaessa päivittyvät.
 • Eläkelajin ollessa tyypiltään TyEL, kuukauden ansiotulorajan tullessa täyteen, ohjelma laskee eläkevakuutusmaksun huomioiden kuukauden aikaisemmatkin palkkakaudet. Työntekijän työeläkevakuutusmaksu palkkalajille tulee palkkatapahtumat palkkakausikohtaisesti. 
 • Henkilökortilla kun on eläkelaji tietona YEL tai MYEL tyyppinen eläkelaji, välitetään palkkatietoilmoitukselle vakuuttamisen poikkeustilanteen koodit 3 Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus), 4 Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus), 5 Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus). Lisäksi tehtävänimikkeen ammattiluokka tietoa ja eläke- ja tapaturmavakuutuksen tietoja ei välitetä tulorekisteriin