Mijn Communities
Help

Releases Youforce Aangifte Monitor

Sorteren op:
Update Online Help We hebben de online handleiding geüpdatet met de UPA signaleringen voor 2023 . SIVI Alle vanuit het SIVI gepubliceerde wijzigingen van de huidige en/ of nieuwe regelingen zijn geïmplementeerd. Inzenden correcties 2022 Indien de payroll verwerking correcties heeft aangeleverd over 2022, dan kunnen deze vanaf 1 februari 2023 ingezonden worden. De pensioenuitvoerders accepteren namelijk vóór deze datum nog geen correcties over 2022. Handmatige correcties 2021 Als je wijzigingen in een aangifteperiode over 2021 wilt doorvoeren, dan kun je in de UPA applicatie gebruik maken van menukeuze Aangifteperiode corrigeren. In 2023 ondersteunt de payroll verwerking geen correcties over 2021 (of eerder).
Volledig artikel weergeven
23-01-2023 10:42
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 68 Weergaven
Uniforme pensioenaangifte 2023 Medio januari 2023 is het mogelijk om de uniforme pensioenaangifte voor periode 2023-01 in te zenden naar je pensioenuitvoerder. SIVI Het SIVI heeft nog geen wijzigingen van de huidige en/ of nieuwe regelingkenmerken en/ of varianten gepubliceerd.
Volledig artikel weergeven
28-11-2022 10:37
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 166 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Scrollbar verbeterd Waarom Bij het naar beneden scrollen in de Aangifte Monitor verdwijnt het bovenste deel (met Filteropties en Acties) van het scherm.  Wanneer je een actie wil selecteren voor een bepaalde aangifte, moet je weer naar boven scrollen om deze uit te voeren.  Dit is zeer gebruikersonvriendelijk. Doorgevoerde verbeteringen Het bovenste gedeelte van het scherm blijft nu zichtbaar bij het naar beneden scrollen.  We hebben dit op de volgende schermen aangepast: Te Verzenden Verzonden Actueel aangiftebeeld Medewerker signaleringen Mutatie overzicht HCU Aangifteperiode corrigeren Aangifteperiode accorderen
Volledig artikel weergeven
20-05-2022 09:06
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 303 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Scherm Medewerker Signaleringen Waarom Het kwam voor dat het scherm 'Medewerker Signaleringen' vertraagd of geheel niet werd getoond door een time-out. De time-out werd veelal veroorzaakt door een grote hoeveelheid signalen over een lange periode (te weten aangiftejaren 2017 t/m 2022). Hoe  Het scherm 'Medewerker Signaleringen' is jaar specifiek gemaakt. Naast de 'Inhoudingsplichtige' dien je nu ook het 'Aangiftejaar' op te geven. De 'Medewerker Signaleringen' van dit aangiftejaar zullen dan op het scherm worden weergegeven. De verwachting is dat door deze aanpassing de resultaten sneller zullen worden getoond en dat de time-outs niet meer zullen optreden.
Volledig artikel weergeven
25-03-2022 09:26
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 305 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Filterfunctie uitgebreid met zoeken op ontbreken van een waarde Waarom Tot nu kon worden gezocht op een lege of ontbrekende waarde door de box met titel 'waarde' leeg te laten. Dit wordt als onduidelijk ervaren.   Hoe Menu / pad functie: Filter > Vergelijken In het filter scherm is de selectielijst 'Vergelijken' uitgebreid met de keuze 'Is leeg'. Bij keuze van deze optie wordt de invoerbox onder kolom 'waarde' niet meer getoond. Uw actie U hoeft geen actie te ondernemen. Werking filterfunctie aangepast Waarom Als de filterfunctie meerdere keren achter elkaar gebruik wordt, blijkt het aantal geselecteerde rijen steeds de waarde van de allereerste selectie te tonen. Hoe Menu / pad functie: Filter Na het uitvoeren van een filteropdracht, wordt voortaan steeds het nieuwe aantal rijen geteld en getoond. Uw actie U hoeft geen actie te ondernemen. Publishing Date : 6/21/2019
Volledig artikel weergeven
21-06-2019 20:05 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 349 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Alle aangifteberichten die niet verwerkt kunnen worden, krijgen status 'afgekeurd'  Waarom Verzonden aangifteberichten krijgen status 'Verzonden', totdat de pensioenuitvoerder een responsmelding geeft met status 'goedgekeurd', 'gedeeltelijk goedgekeurd' of 'afgekeurd'. Gebleken is dat sommige pensioenuitvoerders ook een responsmelding kennen met een melding 'goed ontvangen, maar kan niet in behandeling worden genomen'. Deze respons werd niet onderkend zodat de aangifteberichten voor onbepaalde tijd blijven staan op 'verzonden'. Vanaf deze release wordt deze vorm van responsmelding wel verwerkt tot status 'afgekeurd' voor het aangiftebericht. Deze actie wordt ook uitgevoerd op alle eerder ontstane situaties.  Hoe Menu / Berichten > Verzonden Aangifteberichten blijven hooguit enkele uren tot maximaal enkele dagen met status 'verzonden' zichtbaar. Uw actie Controleer uw verzonden aangifteberichten met status 'verzonden'. Dit mag alleen voorkomen bij recent verzonden berichten. Filter functie uitgebreid met OF-zoekmogelijkheid   Waarom Tot op heden was het alleen mogelijk om te filteren op zoekwaarden die allemaal geldig moeten zijn (1 en 2 en 3 ...). Er is behoefte om ook te kunnen filteren op een reeks van zoekwaarden waarvan tenminste een geldig is (1 of 2 of 3 ...). Hoe (Diverse schermen): Actie > Filter De (bestaande) rijen direct onder elkaar met zoekwaarden zijn en condities. Tevens kunnen groepen van rijen worden aangemaakt door middel van een of conditie. Hieronder een voorbeeld van samengestelde zoekwaarden: (1 en 2 beide geldig) of 3 geldig of 4 geldig.   Uw actie Er is geen actie nodig. Filter functie zoekt ook op ontbrekende waarden   Waarom Voor optionele elementen moet het mogelijk zijn te filteren op het afwezig zijn van een waarde. Hoe (Diverse schermen): Actie > Filter De waarde hoeft niet meer verplicht opgegeven te worden bij een zoekelement. Het filter zal zoeken op rijen waarvoor de elementwaarde ontbreekt. Uw actie Er is geen actie nodig. Verbeterde look en feel van de schermen   Hoe We hebben twee verbeteringen aangebracht in de look en feel van de schermen. Op schermen met rijen en kolommen zijn alle gepresenteerde waarden voortaan links uitgelijnd met de kolomnaam. De telling van geselecteerde regels ging bij scrollen verloren. Dit is gerepareerd. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 5/24/2019
Volledig artikel weergeven
24-05-2019 19:38 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 353 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij meldingen (change…) van klanten registreren. Nieuw Nieuwe gebruikersomgeving Aangifte Monitor Waarom De nieuwe gebruikersomgeving van Aangifte Monitor (UPA) is compleet vernieuwd. De applicatie heeft een nieuw design en op verzoek van klanten zijn er een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Ook krijgt u nieuwe selectiemogelijkheden in de onderdelen: Berichten, Overzichten en Help. Hoe De nieuwe Home pagina van Aangifte Monitor (UPA) De menukeuzes aan de linkerzijde zijn vervangen door menugroepen in het midden van de pagina. De menugroep Berichten kent de volgende selectiemogelijkheden: Te verzenden. Verzonden. De menugroep Overzichten kent de volgende selectiemogelijkheden: Actueel aangiftebeeld. Medewerker signaleringen. De menugroep Help kent volgende selectiemogelijkheid: UPA handleiding. Deze start op in een apart  venster met zoekmogelijkheid via een inhoudsopgave.  Op de detailschermen De filterfunctie is gewijzigd waarbij u zelf selecties kunt maken; desgewenst over meerdere rubrieken tegelijk.   Op het scherm berichten te verzenden zijn de kolommen verzendtijdstip en status weggelaten. Deze informatie heeft alleen betrekking op berichten verzonden. Boven de lijst wordt een regel getoond met Totaal aantal x, geselecteerd y.  X geeft het totaal aantal rijen dat getoond wordt; Y geeft het aantal geselecteerde rijen, indien het een selectielijst betreft.  Voorbeeld navigatiescherm UPA Voorbeeld UPA navigatie - Berichten - Te verzenden Voorbeeld filter scherm Voorbeeld UPA navigatie - Overzichten - Actueel aangiftebeeld Uw actie Geen. Nieuwe Fondsen Waarom Vanaf 2019 zijn er een aantal nieuwe fondsen die de pensioenaanlevering via de aangifte monitor (UPA) gaan doen. Om deze aanlevering mogelijk te maken hebben wij deze toegevoegd aan deze applicatie zodat er bestanden uitgeleverd kunnen worden.   De nieuwe fondsen die vanaf januari 2019 gaan inzenden zijn: BeFrank Achmea Zorg AZL (Rijn en Binnenvaart) PGB (Verf-en Druk Inkt, Grafimedia, Kartonnage, Vrijwillige sectoren). Voor de inrichting in Payroll verwijzen wij u naar de release notes van de betreffende Payroll. Uw actie Geen. Online Help Waarom De online help was niet up to date met de laatste versie van de Aangifte Monitor. Oplossing Om u van juiste informatie te voorzien hebben wij de Online Help up to date gemaakt. Uw actie Geen. Opgeloste meldingen Na het openen van een bestand zie ik verschillende datumnotaties (Change 763898) Melding Wanneer u overzichten vanuit UPA ophaalt worden de datumvelden gepresenteerd met verschillende datumnotaties. Oplossing Wij hebben vanaf de januari release alle notaties van de datumvelden gelijk getrokken. Uw actie Geen. Publishing Date : 12/21/2018
Volledig artikel weergeven
21-12-2018 19:35 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 288 Weergaven
Mededelingen Update Online Help Bij de release van januari is de online handleiding   geüpdatet . Nieuw Pensioenuitvoerder Zwitserleven Vanaf 1 januari 2022 ondersteunen wij Zwitserleven. De aan ons opgegeven regelingkenmerken en varianten zijn in de systemen bijgewerkt. Er zijn voor de ondersteuning van Zwitserleven twee pensioenuitvoerders opgevoerd te weten; ZLP - Zwitserleven Pensioenen ZLV - Zwitserleven Verzekeringen Voor de implementatie van dit nieuwe fonds in je Payroll systeem verwijzen we je naar de release notes van Visma | YouServe. Gewijzigd / Verbeterd Toevoegd Regelingkenmerken/Varianten 2022 Op 19 november heeft het SIVI de voor het nieuwe aangiftejaar de van toepassing zijnde regelingkenmerken en varianten gepubliceerd. Het betreft hier wijzigingen voor de Pensioenuitvoerders; APS AZL PGB PGGM Je kunt op de website van het SIVI nakijken welke regelingen zijn toegevoegd en/of verwijderd; https://www.sivi.org/20211119-regelingenoverzicht-2022-upa/ Voor wat betreft (eventuele) wijzigingen van/voor de overige Pensioenuitvoerders die nog niet door het SIVI zijn gepubliceerd; Als er nog aanvullende wijzigingen zijn, dan zullen we deze zo snel als mogelijk toevoegen en je hierover informeren. Verbetering procesafhandeling UPA-aangiften Om omissies bij bij de afhandeling van UPA-aangiften te voorkomen, hebben we het afhandelproces verbeterd. Hoe Het is nu niet meer mogelijk meerdere aangifteperioden, horende bij één aangiftenummer en bij één Pensioenuitvoerder, te verzenden. Ook wordt het onmogelijk gemaakt om aangiften te versturen, als je vorige aangifte(n) niet een status 'akkoord' OF 'gedeeltelijk akkoord' heeft.
Volledig artikel weergeven
30-12-2021 13:48
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 465 Weergaven
Hier vind je de release notes van 2018.
Volledig artikel weergeven
24-12-2021 07:51 (Bijgewerkt op 24-12-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 276 Weergaven
Mededelingen  Ondersteuning nieuw aangiftejaar 2022 Op 1 november heeft het SIVI versie 1.0 van de UPA documentatie 2022 gepubliceerd. Vanaf de release 2021-12 zijn we gereed om vanaf januari aangiften over 2022 te verzorgen. De nieuwe aangifte-elementen en validaties zijn in het aangiftemodel verwerkt voor het aangiftejaar 2022. De aangifte-elementen 2022 worden aangeleverd vanuit de salarisverwerking. Nieuw  Regelingkenmerken PGB Pensioenuitvoerder PGB ondersteunt vanaf 01-01-2022 een aantal nieuwe regelingkenmerken en varianten. Omschrijving Regelingkenmerk Variant ASF - RVU Grafimedia S0557-5001 RVU OP/PP Vrijw. DC 1,5% U0557-1008 ST15U OP/PP Vrijw. DC 2,5% U0557-1008 ST25U WIA Exc. coll. U0557-2002 WIAP2 ANW Ht coll. U0557-2003 ANWC2 Publishing Date : 11/19/2021
Volledig artikel weergeven
19-11-2021 18:55
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 392 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Nihilaangifte per Pensioenuitvoerder  De mogelijkheden waaronder je een nihilaangifte kunt aanmaken, zijn verbeterd. Je kunt nu een Pensioenuitvoerder selecteren waarvoor je een nihilaangifte wilt aanmaken. Het gericht kunnen selecteren van een Pensioenuitvoerder voorkomt de huidige nihilaangifte aanmaak van alle door ons ondersteunde Pensioenuitvoerders (waarbij je vervolgens de overbodig aangemaakte nihilaangiften moet deactiveren).  Actie Er is geen actie benodigd. Wet- en regelgeving Jaarwerk De volgende wijzigingen voor het jaarwerk 2021/2022 zullen bij deze release worden opgeleverd; Ondersteuning van de door de SIVI gepubliceerde XSD's voor 2022. Ondersteuning nieuwe Pensioenuitvoerders ZLP en ZLV. Regelingkenmerken PME. Publishing Date : 9/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-09-2021 14:52
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 397 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Inhoud aangiften van publieke - en private Pensioen Uitvoerings Organisaties (PUO's) Waarom  Er is voorgeschreven dat publieke PUO's een volledige aangifte mogen ontvangen (deelnemers en niet-deelnemers aan ondersteunde regelingen). Private PUO's mogen slechts data ontvangen van medewerkers die deelnemen aan de bij hun aangesloten regelingen. Private PUO's zullen daarom vanaf deze release een beperktere aangifte hebben. Hoe  De scheiding private - en publieke pensioenuitvoerders gebeurt automatisch op basis van het regelingenoverzicht van het SIVI. De door het SIVI op hun site gedocumenteerde regelingen zijn publiek; alle overige regelingen zijn privaat. Actie Er is geen actie nodig. Meerdere inhoudingsplichtigen op één aangiftenummer  Waarom Voortaan wordt per inhoudingsplichtige één aangifteregel getoond; als meerdere inhoudingsplichtigen aanleveren op één aangiftenummer, dan zullen er meerdere aangifteregels worden getoond. Deze aanpassing was nodig ter voorkoming van mogelijke dataveiligheidsrisico's. Actie Er is geen actie nodig. Nederlandse melding bij fout in de programmatuur. Waarom Indien er een fout optreedt in de programmatuur (bijvoorbeeld een time-out), dan kreeg de gebruiker een Engelstalige foutmelding. Voortaan worden meldingen in het Nederlands getoond. Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 7/23/2021
Volledig artikel weergeven
23-07-2021 18:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 348 Weergaven
Mededeling Klanttevredenheidsonderzoek Om de klanttevredenheid te meten van de UPA module is pNPS doorgevoerd vanaf de juni release. Om het gebruikersgemak van recent doorgevoerde aanpassingen te meten in de UPA module  zal ook CES worden doorgevoerd vanaf de juni release Het bovenstaande betekent, dat je periodiek gevraagd kunt worden om je mening te geven (tevredenheid) over de applicatie. Daarnaast kan het voorkomen dat je gevraagd wordt om je mening te geven (tevredenheid) over een recent doorgevoerde aanpassing in de applicatie. Publishing Date : 5/21/2021
Volledig artikel weergeven
21-05-2021 19:36
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 370 Weergaven
Nieuw Pensioenuitvoerder AxyWare Waarom  Een klant moet de mogelijkheid hebben een UPA aangifte te doen voor pensioenuitvoerder AxyWare. Hoe Met ingang van dit aangiftejaar is het mogelijk een UPA aangifte te doen voor de nieuwe pensioenuitvoerder AxyWare, inclusief de bijhorende kenmerken en varianten. Actie Geen actie benodigd. Opvoer XSD versie 1.0 Waarom Sivi heeft een nieuwe XSD versie vrijgegeven. Hoe Deze komt beschikbaar met deze release. Actie Geen actie benodigd. Gewijzigd en verbeterd Herkenning retourberichten pensioenuitvoerder Waarom  Het komt met enige regelmaat voor dat het retourbericht van een pensioenuitvoerder niet volledig voldoet aan afgesproken standaarden. Het gevolg is dat wij de respons niet geautomatiseerd kunnen verwerken; de aangifte status blijft op Verzonden staan. Hoe De software is aangepast. Als we het retourbericht niet herkennen op basis van de inhoud, bepaalt de software de status op basis van de bestandsnaam. Hierdoor is er toch een respons en kan de gebruiker verder. Als de respons OK is, kan hij naar de volgende aangifte. Als de respons Niet OK is, kan hij de afgekeurde aangifte herstellen. Actie Geen actie benodigd. Publishing Date : 1/22/2021
Volledig artikel weergeven
22-01-2021 14:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 368 Weergaven
Mededelingen  Jaarwerk UPA In de release van januari 2021 zullen we het jaarwerk voor 2021 vrijgeven. In deze release notes loodsen wij je kort en bondig door de wijzigingen heen. Gewijzigd en verbeterd Wijziging berichtinhoud (XML) Voor 2021 hebben wij een nieuwe definitie ontvangen van het SIVI v.w.b. de berichtinhoud. Element "Code Soort Inkomstenverhouding" omschrijving "Uitkering in het kader van vervroegde uittreding" - waarde 53 Element "Inkomstenperiode Type" - IndPubAanOnbepTd - waarde Ja / Nee Actie Er is geen actie benodigd. Wijziging retourbericht in geval van 'Valid But' Vanaf aangifteperiode 01/2021 zul je in geval van een gedeeltelijk akkoord bevonden aangifte(n) een verbeterde terugkoppeling ontvangen. Naast de opgetreden fout (waarom) - en de medewerker waar deze fout betrekking op heeft - krijg je ook de aangifteperiode te zien die de fout bevat. N.B: De wijziging is alleen geëffectueerd voor het aangiftejaar 2021. Dit betekent dat, als je in 2021 nog correcties indient over 2020 (of eerder) en je krijgt een gedeeltelijk akkoord bevonden retourbericht, deze nog in het oude formaat zal zijn opgemaakt. Wijzigingen pensioenuitvoerder Per aangifteperiode 01/2021 zijn enkele pensioenfondsen gewijzigd van Pensioenuitvoerder: Pensioenfonds Detailhandel gaat over van Pensioenuitvoerder TKP naar Capgemini (nieuw fonds). Pensioenfonds Houthandel en Meubel gaat over van Pensioenuitvoerder Centric naar TKP. Pensioenfonds Kappers gaat over van Pensioenuitvoerder AGH naar TKP. Pensioenfonds Reiswerk gaat over van Pensioenuitvoerder Centric naar PGB. Pensioenfonds AVH gaat over van Pensioenuitvoerder AGH naar PGB. Pensioenfonds Landbouw gaat van een Pensioenaangifte in het Loonaangifte formaat over naar een UPA-aangifte naar Pensioenuitvoerder TKP. Pensioenfonds Recreatie gaat van een Pensioenaangifte in het Loonaangifte formaat over naar een UPA-aangifte naar Pensioenuitvoerder TKP. Pensioenfonds Bakkers gaat van een Pensioenaangifte in het Loonaangifte formaat over naar een UPA-aangifte naar Pensioenuitvoerder TKP. Pensioenfonds VLEP gaat van PA-bericht (in Loonaangifte) over naar een UPA-aangifte naar Pensioenuitvoerder AZL. Pensioenfonds HI-JB gaat van PA-bericht (in Loonaangifte) over naar een UPA-aangifte naar Pensioenuitvoerder AZL. Je aangifte wordt vanaf periode 01/ 2021 automatisch aan de hand van de regelingskenmerken geadresseerd aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Actie Voor wat betreft de eventueel door te voeren wijzigingen in de Payroll verwijzen we je naar de release notes van je Payroll systeem. NB: Voor wat betreft pensioenfonds AVH: Deze overgang van Pensioenuitvoerder is onzeker als gevolge van een rechterlijke uitspraak. Om deze reden hebben wij besloten de overgang vooralsnog niet door te voeren. Als de wijziging alsnog mag worden doorgevoerd, zullen wij dit verder oppakken en je nader berichten op de community wanneer deze kan worden uitgevoerd en opgeleverd. Voor wat betreft pensioenfonds Reiswerk: Deze overgang is nog niet 100% zeker. Mocht deze wijziging toch worden teruggedraaid, dan zullen wij je hierover nader berichten op de community. Let op: Als je aangiftemethode overgaat van PA-bericht (via de Loonaangifte-applicatie) naar de UPA-aangifte: Als je wijzigingen doorvoert over jaren vóór 2021 en die hebben invloed op je pensioenaangifte, dan moet je deze correctieberichten nog steeds inzenden via het PA-bericht in de Loonaangifte-applicatie. Als je pensioenfonds wijzigt van pensioenuitvoerder, dan kun je nog tot half februari 2021 je correctieberichten inzenden naar je oude pensioenuitvoerder. Na half februari 2021 zullen correctieaangiften niet meer automatisch door de pensioenuitvoerder worden doorgezet naar je pensioenfonds en zal je je correcties handmatig moeten doorvoeren bij je pensioenfonds. Publishing Date : 12/21/2020
Volledig artikel weergeven
21-12-2020 15:42
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 480 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Tooltip  In het geval van bijvoorbeeld een groot aantal instellingsnummers, kon het voorkomen dat op het scherm 'Verzonden' een deel van de informatie buiten het schermbereik viel. Dit is met deze release verholpen door de kolombreedte te fixeren. Mocht er toch meer informatie in de kolom voorkomen dan in de kolom past, dan worden er drie puntjes aan het einde van de kolom getoond. De volledige kolominformatie wordt getoond als je met je muis over de kolomwaarde heen gaat. Robustere verwerking UPA retourberichten Het komt helaas nog wel eens voor dat het door de Pensioen Uitvoeringsorganisaties verzonden retourberichten niet automatisch verwerkt kan worden, omdat de bestandsnaam -of inhoud niet geheel volgens de SIVI standaard wordt teruggegeven. We hebben de UPA-applicatie een stuk robuuster gemaakt, zodat veel meer niet automatisch verwerkbare retourberichten toch automatisch verwerkt kunnen worden. Publishing Date : 10/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-10-2020 16:28
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 465 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Versturen pensioenaangiften  Waarom  In enkele gevallen was het mogelijk een pensioenaangifte te versturen terwijl de vorige aangifte nog geen status 'goedgekeurd' of 'gedeeltelijk goedgekeurd' had. Dit kon leiden tot fouten in de pensioenadministratie. Hoe We hebben een aanpassing in de software gedaan waardoor het niet meer mogelijk is om een nieuwe pensioenaangiften te versturen als de vorige aangifte nog geen status 'goedgekeurd' of 'gedeeltelijk goedgekeurd' heeft. Visma Raet Logo Het logo op het startscherm is aangepast naar het Visma Raet logo. Publishing Date : 3/20/2020
Volledig artikel weergeven
20-03-2020 20:13
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 437 Weergaven
2020-01 Nieuwe regelgeving UPA 2020 De nieuwe regelgeving met betrekking tot de UPA voor het aangiftejaar 2020 is doorgevoerd. De mogelijkheid om handmatig te corrigeren voor aangiftejaar 2018 introduceren wij als onderdeel van de februari release.
Volledig artikel weergeven
04-03-2020 17:26
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 213 Weergaven
Nieuw Handmatig corrigeren UPA Het handmatig corrigeren UPA is vrijgegeven voor het nieuwe kalenderjaar. Gewijzigd en verbeterd Pensioenuitvoerder AAP toegevoegd Op aanvraag van een klant is een nieuwe pensioenuitvoerder AAP (v/d ABN-AMRO Bank) toegevoegd met alle door de PUO opgegeven regelingskenmerken en varianten. Pensioenuitvoerder ASR Het aantal regelingskenmerken en varianten bij Pensioenuitvoerder ASR is uitgebreid. Publishing Date : 1/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-01-2020 16:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 405 Weergaven
2019-10 Verbergen Pensioenaangifte Vanaf deze release is het mogelijk om Pensioenaangiften te verbergen en weer zichtbaar te maken in de de menu-optie Te Verzenden Nihilaangifte Pensioen Je kunt nu ook Nihilaangiften vervaardigen. Dit kan zowel voorafgaand aan de periode van verloning (start bedrijf) maar ook aansluitend op de laatste aangifte (einde bedrijf). 2019-07 Nieuw filter - Ontbrekende waarde Maak vanaf deze release gebruik van het nieuwe filter: zoeken op ontbrekende waarde. In het filterscherm is nu de optie Is leeg toegevoegd. Hiermee kan je de volledigheid van de gegevens controleren. 2019-06 Gewijzigde status aangifteberichten pensioenuitvoerder Bij sommige aangiften stuurde de pensioenuitvoerder een negatieve ontvangstbevestiging. Deze situatie was niet voorzien, waardoor de aangifte op “Verzonden” bleef staan. De optie negatieve ontvangstbevestiging is in deze release toegevoegd. Deze zendingen worden nu door ons getoond met status afkeuring. Filtermogelijkheden verbeterd De volgende nieuwe mogelijkheden zijn toegevoegd. Het filteren op ontbrekende waarden. En het is nu mogelijk standaard AND en optioneel OR functies gebruiken bij het filteren. Tot op heden was het alleen mogelijk om te filteren op zoekwaarden die allemaal geldig moeten zijn (1 en 2 en 3 ...). Nu kunt u ook filteren op een reeks van zoekwaarden waarvan tenminste een geldig is (1 of 2 of 3 ...). 2019-05 Mutatieoverzichten per inhoudingsplichtige en per medewerker Vanaf deze release kan je handmatige correcties over voorgaande jaren controleren via twee mutatieoverzichten. Deze overzichten zijn beschikbaar als schermpresentatie én als downloadbestand. Het gaat om een mutatieoverzicht voor een medewerker voor een aangifteperiode en om een mutatieoverzicht voor een inhoudingsplichtige voor een volledig aangiftejaar. 2019-01 Vernieuwde Gebruikersomgeving De gebruikersomgeving van Aangifte Monitor (UPA) is compleet vernieuwd. De applicatie heeft een nieuw design en er zijn een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Ook krijgt u nieuwe selectiemogelijkheden in de onderdelen: Berichten, Overzichten en Help.
Volledig artikel weergeven
07-01-2020 17:29
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 193 Weergaven
Labels