Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2020-07

19-06-2020 19:04 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1186 Weergaven

 

Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030454)

Mededelingen

Voor 1 juli 2020 Uniface licentie vernieuwen

Dit bericht is bestemd voor de IT-afdeling van onze klanten die HR Core Beaufort in-huis gebruiken (dus lokaal hebben geïnstalleerd).

Per 1 juli 2020 verloopt de huidige Uniface licentie. Uniface levert geen tijdelijke licenties meer uit en eist dat iedere licentiesleutel hardware gebonden is. Om ervoor te zorgen dat HR Core Beaufort blijft werken na deze datum dient u een licentie bij Visma Raet aan te vragen en lokaal een licentieserver te installeren.

Op de HR Core Beaufort (Online) community vindt u meer informatie hoe u dit moet doen. Om te voorkomen dat uw salarisaanlevering van juli in gevaar komt, raden wij u aan deze informatie te delen met uw IT-afdeling, om er zeker van te zijn dat zij de benodigde werkzaamheden voor 1 juli 2020 hebben uitgevoerd.

Nieuwe major versie HR Core Beaufort

In de komende tijd leveren we een nieuwe major versie uit van HR Core Beaufort. 

Lees meer... 

Nieuwe versie UWV specificaties WAZO-bericht

Met ingang van 01-07-2020 gaat het UWV over op nieuwe specificaties voor het WAZO-bericht. In de release van HR Core Beaufort (Online) 2020-06 is deze wijziging al meegenomen zodat berichten vanaf 01-07-2020 verstuurd gaan worden volgens de nieuwe specificaties. De huidige versie wordt nog ondersteund tot 01-01-2021. Indien u gebruik maakt van EDI-berichten t.b.v WAZO, moet u voor het einde van het jaar over zijn gegaan naar minimaal release 2020-06 (upgrade 53).

Nieuw

Wet Wieg - Salarismutaties uren aanvullend geboorteverlof

Zoals aangekondigd op de community Wet- en regelgeving treedt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) per 1 juli 2020 in werking. Onderdeel van deze wet is het aanvullend geboorteverlof, ook wel partnerverlof genoemd, wat toegevoegd is aan de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Hieronder lichten we toe welke aanpassingen in HR Core Beaufort (Online) zijn en worden doorgevoerd ten behoeve van deze nieuwe wetgeving. In deze release van HR Core Beaufort (Online) is de aanlevering van het aantal uren aanvullend geboorteverlof gerealiseerd.

Er zijn drie manieren waarop u de uren kunt doorgeven:

 1. Handmatig via een variabele mutatie op rubriek P12146 Uren aanvullend geboorteverlof.
 2. Indien u gebruik maakt van de verlofmodule in HR Core Beaufort (Online) en de uren aanvullend geboorteverlof gaat registreren, is er een nieuwe functie aangemaakt die het aantal uren voor de salarisperiode berekend en hiervoor een salarismutatie aanmaakt.
 3. Indien u gebruik maakt van tijdregistratie in HR Core Beaufort (Online), kunt u een nieuwe activiteit definiëren voor het aanvullend geboorteverlof en de uren hierop registreren en laten verwerken in de periodeberekening.

Let op:  Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat u vooraf een keuze moet maken voor welke groep werknemers in welke module (verlofmodule of tijdregistratiemodule) van HR Core Beaufort (Online) u de registratie van het aanvullend geboorteverlof gaat doen om te voorkomen dat de uren richting Payroll Gemal dubbel geteld worden. 

Berekenen uren aanvullend geboorteverlof

In deze release is een volgende stap in het proces toegevoegd om op basis van het aantal geregistreerde verlofuren voor aanvullend geboorteverlof een salarismutatie te maken, zodat de financiële afhandeling voor het aanvullend geboorteverlof in Payroll Gemal kan worden berekend.

Om in HR Core Beaufort (Online) te bepalen welke verlofsoort moet worden gebruikt in de berekening, is een nieuw stuurgegeven aangemaakt: AGBVRLF, verlofsoort voor aanvullend geboorteverlof. In dit stuurgegeven geeft u de verlofsoort op welke gebruikt wordt voor de registratie van het aanvullend geboorteverlof.

Hoe

Pad: Hoofdmenu > Verlofadministratie > Gegevens salarisverwerker > Berekenen uren aanv.geb.verlof

Het doel van deze functie is het aanmaken van variabele mutaties voor rubriek P12146 Uren aanvullend geboorteverlof voor de huidige salarisperiode. Alle verlofmutaties die vallen binnen het huidig loontijdvak van de salarisaanlevering worden meegenomen als ook de verlofmutaties die zijn opgevoerd na de vorige salarisperiode en betrekking hebben op vorige periode(n). Als u na de salarisaanlevering een mutatie op het reeds aangeleverde verlof doet (wijziging aantal uren of intrekking van het verlof) zal er een correctie worden aangeleverd voor betreffende salarisperiode (TWK-mutatie). 

De uren aanvullend geboorteverlof worden geselecteerd op basis van de verlofsoort uit het stuurgegeven AGBVRLF. De functie kan in de batch worden uitgevoerd. Op het verwerkingsverslag wordt getoond welke salarismutaties zijn aangemaakt.

Uw actie

Indien u gebruik wilt maken van deze functie, zult u de functie voor de gewenste gebruikersgroep(en) moeten autoriseren. 

Tijdregistratie en aanvullend geboorteverlof

Voor de verwerking van de opgenomen uren naar aanleiding van het aanvullend geboorteverlof, is besloten om in de module Tijdregistratie een nieuwe activiteit beschikbaar te stellen waarop de uren kunnen worden vastgelegd. In de inrichting is activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof opgenomen die u kunt koppelen aan een eigen activiteit. Ook is in de regeling algemeen code 18 toegevoegd voor het aanvullend geboorteverlof.

De registratie in de module Tijdregistratie is altijd een maand achteraf, dit houdt in dat ook de uren aanvullend geboorteverlof een maand later worden doorgegeven aan de salarisverwerker.

Hoe

Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Regelingen > Regeling algemeen

In de Regeling algemeen is code 18 Aanvullend geboorteverlof toegevoegd met adviesrubriek P12146. Indien u de verlofuren door wilt gegeven via tijdregistratie, moet de rubriek worden ingevuld in deze regeling. De geregistreerde uren worden dan verwerkt.

Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Inrichting > Activiteit

Activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof is toegevoegd.

Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodevewerking > Periodeberekening

In de periodeberekening worden de geregistreerde gegevens op activiteitsoort 41 verwerkt in een salarismutatie, als in de Regeling algemeen code 18 is geactiveerd door het invullen van een salarisrubriek.

Er wordt geen SV-dag geteld voor deze activiteit. Indien u reiskostenvergoeding heeft gebaseerd op basis van de SV-dagen en u wilt toch reiskostenvergoeding uitbetalen in het kader van dagen waarop aanvullend geboorteverlof is opgenomen, dan zult u rubriek P00447 Afw aantal Sv dagen moeten controleren en indien nodig aanpassen.

Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Periodeverwerking > Berekeningsverslag en Salarismutaties TR

Op deze overzichten zijn de uren voor het aanvullend geboorteverlof toegevoegd.

Pad: Hoofdmenu > Tijdregistratie > Verlof en Ziekte > Bijwerken verlof

Het bijwerken van de verlofmodule gebeurt ook voor de activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof indien er een verlofsoort aan de activiteit is gekoppeld.

Uw actie

Indien u gebruik wilt maken van aanvullend geboorteverlof in de module Tijdregistratie, moet u een nieuwe activiteit voor activiteitsoort 41 Aanvullend geboorteverlof opvoeren. 

Gewijzigd en verbeterd

Gewijzigde naamgeving XML bestanden Payroll Gemal

Waarom 

Om beter inzicht te krijgen in welke Payroll Gemal producties afkomstig zijn van 'Online' klanten en welke van 'On premise' klanten, hebben we een kleine aanpassing in de naamgeving opgenomen.

Hoe 

Na installatie van deze release zullen de door Beaufort aangemaakte productiebestanden (ongeacht soort aanlevering of proefproductie) een aangepaste benaming hebben:

 • Oude bestandsnaam:                                                                               SBFT3xxxxxxxxxxxxxxxxx.XML 
 • Bestandsnaam in geval van aanlevering vanuit Beaufort Online:            SBFTOxxxxxxxxxxxxxxxxx.XML 
 • Bestandsnaam in geval van aanlevering vanuit Beaufort On Premise:    SBFTPxxxxxxxxxxxxxxxxx.XML 

U hoeft hier niks voor te doen. De gewijzigde naamgeving heeft verder geen impact op de verwerking binnen Payroll Gemal. Ook qua weergave zal daar waar voorheen de oude naam zichtbaar was, de nieuwe naam worden getoond. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Salarisdossier waar in werkgevercode 99305 de gewijzigde (gedeeltelijke) bestandsnaam wordt gepresenteerd.

Aangepaste beschikbaarheid inlogscherm Beaufort

Waarom 

Met versie 3.5 van HR Core Beaufort introduceren we een nieuw upgrademechanisme. Voor een goede werking hiervan is het belangrijk dat er geen open Uniface instanties actief zijn. Het starten van Beaufort zonder daadwerkelijk in te loggen is daar één van. Om te voorkomen dat deze situatie het upgradeproces vertraagt, wordt de beschikbaarheid van het inlogscherm aangepast.

Hoe

Indien een Beaufort instantie is gestart zonder daadwerkelijk in te loggen, zal na 5 minuten een melding in de Beaufort statusbalk verschijnen:  "(PI_9865) U heeft nog 5:00 om aan te melden bij BEAUFORT...". Deze melding zal elke 10 seconden teruglopen. Zodra deze 5 minuten zijn verstreken, wordt de niet ingelogde sessie automatisch beëindigd.

Uw actie

Hier is geen actie voor nodig. Als u binnen 10 minuten na het starten van Beaufort inlogt, werkt alles zoals u gewend bent. Als dat niet het geval is en de sessie is gesloten, kunt u Beaufort uiteraard opnieuw starten.

Uitfaseren bestand financiële ziektegegevens UWV

Waarom

In de release notes van Payroll Gemal is bij onderwerp 2020-05/5 geschreven dat het bestand 'Financiële ziektegegevens UWV', lijstnummer 4701 niet meer afgeroepen kan worden. De functionaliteit rondom de Financiële ziektegegevens UWV gaan we ook in HR Core Beaufort verwijderen en de gegevens opschonen.

Hoe

Het verwijderen van functionaliteit en het opschonen van gegevens wordt in 2 stappen uitgevoerd:

 • Stap 1 in release 2020-06 (vorige release):
  • Vervallen verklaren van functies en het verwijderen van stuurgegevens
  • Opschonen van menu's en procedures
  • Vervallen verklaren van rubrieken
  • Aanpassen van helpteksten
 • Stap 2 in release 2020-07 (huidige release)
  • Opschonen van financiële ziektegegevens

Nadat in de vorige release de rubrieken vervallen zijn verklaard, vindt in deze release de opschoning voor deze rubrieken plaats in de onderstaande tabellen:

 • Niet-ingedeelde actuele stamgegevens
 • Historie
 • Mutatieverantwoording
 • Indeling eigen schermen
 • Rubriekenset voor export

Voor de volledigheid nogmaals de betreffende rubrieken.

Rubriek
Omschrijving
P03100/P03110/ P03120/P03130/P03140/P03150/P03160/P03170/P03180/P03190/P03200/P03210/P03220 Begindatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
P03101/P03111/ P03121/P03131/P03141/P03151/P03161/P03171/P03181/P03191/P03201/P03211/P03221 Einddatum - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
P03102/P03112/ P03122/P03132/P03142/P03152/P03162/P03172/P03182/P03192/P03202/P03212/P03222 Loon SV - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
P03103/P03113/ P03123/P03133/P03143/P03153/P03163/P03173/P03183/P03193/P03203/P03213/P03223 Vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
P03104/P03114/ P03124/P03134/P03144/P03154/P03164/P03174/P03184/P03194/P03204/P03214/P03224 Recht vakantiebijslag - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 
P03105/P03115/ P03125/P03135/P03145/P03155/P03165/P03175/P03185/P03195/P03205/P03215/P03225 Extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
P03106/P03116/ P03126/P03136/P03146/P03156/P03166/P03176/P03186/P03196/P03206/P03216/P03226 Recht extra periode salaris - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
P03107/P03117/ P03127/P03137/P03147/P03157/P03167/P03177/P03187/P03197/P03207/P03217/P03227 Aantal SV-dagen - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
P03108/P03118/ P03128/P03138/P03148/P03158/P03168/P03178/P03188/P03198/P03208/P03218/P03228 Verloonde uren - periode 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13

Uw actie

Hier is geen actie voor nodig. Het wordt uitgevoerd bij het installeren van de upgrade.

Opgeloste meldingen

Automatische correctie startdatum salarismutatie niet altijd correct

Melding

De functie 160220 'Controleren salarismutaties WN' controleert of de ingangsdatum en verrekenperiode van de salarismutaties aansluiten bij de kenmerken van de betreffende rubrieken. Dit vindt plaats als de eigenschap 'Automatisch corrigeren' van de rubriek op 'J' staat.

Bij deze functie treedt een fout op in de volgende situatie:

 • Stel een nieuw dienstverband wordt opgevoerd op 17-03-2020. Hierdoor krijgen alle corresponderende salarismutaties een startdatum van 17-03-2020. Indien er vervolgens voor bijvoorbeeld rubriek P00311 (waarvan de eigenschap 'Automatische correctie' op 'J' staat) via indirect muteren de startdatum op 20-03-2020 wordt gezet en daarna de functie 160220 'Controleren salarismutaties WN' wordt uitgevoerd, dan wordt de startdatum van de salarismutatie van deze rubriek foutief naar 01-03-2020 gewijzigd. De startdatum had in dit geval 17-03-2020 moeten worden.

Oplossing

De programmatuur bij het uitvoeren van de functie 160220 'Controleren salarismutaties WN' is zodanig gewijzigd dat indien de eerste dag van de salarisperiode vóór de startdatum van het dienstverband ligt, de startdatum van de salarismutatie gelijk wordt gesteld aan de startdatum van het dienstverband. Dit geldt voor rubrieken waarvan de eigenschap 'Automatische correctie' op 'J' staat.

Afrondingsverschillen bij gebruik contracturen én uitbreidingsuren melding (change 1917724)

Melding

In het kader van de wet WAB hebben we begin dit jaar een nieuw 'In- en uit dienst' scherm uitgeleverd (zie de release notes 2020-01). Indien u dit scherm heeft geactiveerd, kan in sommige gevallen sprake zijn van afrondingsverschillen waardoor het totale percentage deelbetrekking -hoewel minimaal- niet geheel juist aan Payroll Gemal werd aangeleverd.

Oplossing

Door in de programmatuur tussentijdse afrondingen te elimineren, zijn de berekende resultaten nu correct.

Release 2020-02 tekst uitbreiding verlofregeling niet aangepast (change 1988959)

Melding 

In release 2020-02 is een wijziging uit release 2020-01 teruggedraaid, waarbij een aantal rubrieken en uitvoercodes op 'Vervallen' zijn gezet. Bij het terugdraaien is de tekst van de importrubrieken niet meegenomen.

Oplossing

De tekst bij de volgende importrubrieken is hersteld:

Importrubriek Omschrijving
01617 Factor VT
01652 Korting VT
01801 Korting EJU 1
01802 Korting EJU 2
01803 Korting EJU-3
01804 Korting EJU-4
01805 Korting EJU-5
01806 Korting EJU-6
01807 Korting EJU-7
01811 Factor EJU-1
01812 Factor EJU-2
01813 Factor EJU-3
01814 Factor EJU-4
01815 Factor EJU-5
02041 Factor EJU-6
02042 Factor EJU-7
02817 Cum. factor VT
02852 Cum korting VT

Wet- en regelgeving

Minimumloon aangepast

Vanaf 01-07-2020 is het wettelijk minimumloon aangepast. Vanaf deze datum bedraagt het wettelijk minimumloon:

 • WET (Wettelijk minimumloon) + WMB (Wettelijk Minimumloon BBL):  1680,00.
 • W4W (Wett. minimumloon 4-weken) + W4B (Wett. Min.loon 4-wkn BBL):  1550,80.

De benodigde tabellen in HR Core Beaufort zijn hierop aangepast.

Inrichtingswijzigingen

CAO sector Ambulancezorg

Voor de CAO sector Ambulancezorg is een definitief akkoord bereikt. In dat kader komt in Gemal een nieuwe salarisregeling beschikbaar. 

Nadat deze regeling in Beaufort is geïmporteerd kunt u de werknemers conform de FWG-richtlijnen opnieuw inschalen. Voor meer informatie zie de Gemal releasenotes, onderwerp 2020-07/34.

Nieuwe rubriek

De onderstaande rubriek was al reeds uitgeleverd maar nog niet gemeld in de release notes.

Nieuwe rubriek

 

Rubriekcode
Omschrijving
PI0153 Signaaldatum aanvullend geboorteverlof

 

Publishing Date : 6/25/2020

Medewerkers