Mijn Communities
Help

Vooraankondiging nieuwe major versie HR Core Beaufort

door Team Documentation

Update 13 mei: De template voor het ticket, genaamd 'Aanvraag Consultancy nieuwe major versie HR Core (Beaufort)' is vanaf heden beschikbaar in 4Me voor het aanvragen van de consultancy om bij u de nieuwe major versie te installeren.

Update 1 mei: Hierbij de link naar de A-matrix ten behoeve van HR Core Beaufort 3.5. Er wordt nog gewerkt aan de template van het support ticket. Zo gauw deze beschikbaar is, zullen wij dit op deze community vermelden. Om te kunnen upgraden naar 3.5 dient u gebruik te maken van HR Core Beaufort upgrade 3.4.52 of hoger.

Dit bericht is bestemd voor de IT-afdeling van onze klanten die niet van plan zijn om in 2020 over te gaan van HR Core Beaufort in-huis naar HR Core Beaufort Online.

Nieuwe versie 3.5

U gebruikt nu de major versie 3.4. Deze versie is ontwikkeld met Uniface versie 9.6. De nieuwe major versie zal versie 3.5 zijn en is ontwikkeld met Uniface versie 9.7.

Waarom een nieuwe versie?

Versie 3.5 biedt geen nieuwe functionaliteiten en deze upgrade is voornamelijk technisch van aard. Door te upgraden naar een hogere versie van Uniface bieden wij een toekomstvast platform en de mogelijkheid om te upgraden naar verbeterde versies van HR Core Beaufort. Ook kunnen wij garantie geven ten behoeve van het leveren van support en het stabiel functioneren van HR Core Beaufort op de huidige door Microsoft ondersteunde platformen.

Wat betekent dit voor u?

Als u van plan bent om in 2020 te migreren naar HR Core Beaufort Online, dan wordt u automatisch naar versie 3.5 gemigreerd. U hoeft dan geen verdere actie te ondernemen.

Indien u echter in 2020 niet gaat migreren naar HR Core Beaufort Online, dan verzoeken wij u om uw ICT-afdeling te vragen om de werkzaamheden voor de upgrade in te plannen. Na het uitleveren van versie 3.5 zullen wij ongeveer 6 maanden beide versies ondersteunen, waarbij wij in ieder geval ondersteuning zullen leveren tot en met de release van januari 2021. Hierna wordt versie 3.4 niet meer ondersteund.

Wat moet u doen voor het migreren naar versie 3.5?

Bij het opleveren van versie 3.5 leveren wij uiteraard installatie-instructies op. U dient ervoor te zorgen dat de omgeving(en) waarop u deze versie installeert voldoet aan de A-matrix. Wij leveren voor versie 3.5 een nieuwe A-matrix op.

U kunt ons vragen om de migratie naar versie 3.5 voor u uit te voeren. Hiervoor kunt u een consultancyaanvraag indienen via een ticket in 4ME met de template ‘Aanvraag support nieuwe major versie HR Core Beaufort. In deze ticket staan een aantal vragen. Wij vragen u vriendelijk deze eerst te beantwoorden. Op basis hiervan kunnen wij dan snel met u een afspraak maken voor het uitvoeren van de migratie.

Tijdlijnen

In april zullen we de A-matrix voor HR Core Beaufort publiceren en zullen wij de template voor de ticket beschikbaar stellen. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de maatregelen omtrent het coronavirus zijn wij van plan om in mei de migratie te starten bij de eerste klanten. Wij zullen na deze eerste migraties de versie generiek beschikbaar stellen, waarna u kunt besluiten om deze migratie zelf te doen of door ons uit te laten voeren. U kunt ook al eerder kenbaar maken via het indienen van een ticket dat u graag support hiervoor wilt hebben.

Zo gauw de maatregelen omtrent het coronavirus versoepeld worden, zullen wij in overleg met u de upgrade inplannen.

Wij gebruiken de community omgeving om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de concrete tijdslijnen over deze migratie.