Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2021-02

22-01-2021 16:17 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 674 Weergaven

Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release (upgrade 030460 en upgrade 030508).

Mededeling

Migreren naar major versie HR Core Beaufort 3.5

De major versie 3.5 is al enige tijd beschikbaar, zie hiervoor de berichtgeving op de community. In dit bericht staat de handleiding om zelf te migreren naar 3.5.  Wij hebben de ondersteuning van versie 3.4 verlengd tot en met de juni 2021 release (3.4.64), zie het bericht op de community. Na deze datum leveren we geen nieuwe HR Core Beaufort 3.4 upgrades meer uit.

Indien je gebruik wilt maken van de diensten van Visma | Raet om te migreren naar HR Core Beaufort 3.5, dan dien je dit vóór 1 februari 2021 kenbaar gemaakt te hebben met de daarvoor beschikbaar gestelde template in 4Me.

Indien je van plan bent om dit jaar te migreren naar HR Core Online, meldt dit dan vóór 1 februari 2021 bij jouw Customer Succes Manager of bij jouw huidige Accountmanager.

Gewijzigd en verbeterd

Berekenen verlof extra uren nu ook op basis van P01303

Waarom

In de 2020-11 release heeft Payroll Gemal een nieuwe code geïntroduceerd die gekoppeld is aan rubriek P01303 (Extra uren 2). Deze heeft in grote lijnen eenzelfde functie als de bestaande rubriek P00403 (Extra uren). Om die reden is functie 163013 (Bereken verlof obv extra uren) zodanig aangepast dat het extra verlof niet alleen op basis van P00403 kan worden berekend maar ook op basis van P01303.

Hoe 

Verlofadministratie > Bereken verlof obv extra uren

Aan het scherm van de functie 'Bereken verlof obv extra uren' zijn twee checkboxen met betrekking tot de rubrieken P00403 en P01303 toegevoegd. Op basis van de hiermee geselecteerde rubriek(en) zal het verlof berekend worden. Door P00403 te selecteren, zal de berekening plaatsvinden zoals je tot op heden gewend was. Daarnaast kunt je ook gebruik maken van de extra uren vastgelegd in rubriek P01303.

Actie

Geen verdere actie benodigd, anders dan het maken van de juiste selectie bij gebruik van deze functie.

Exporteren gegevens (XML) 

Waarom

Beaufort Service kent de functie 'Exporteren gegevens (XML)'. Hiermee kunnen - bijvoorbeeld ten behoeve van het analyseren van issues - tabelinhoud worden geëxporteerd. Naast de daadwerkelijke tabellen werden met deze functionaliteit ook automatisch views geëxporteerd. Onder andere gezien de omvang van deze views, is dat niet in alle gevallen wenselijk.

Hoe 

Beaufort Service module > Exporteren gegevens (XML)

Het scherm 'Exporteren gegevens (XML)' is uitgebreid met een selectieoptie 'Incl. views'. Indien deze optie is aangevinkt, werkt de functie zoals vanouds. Tabellen én views die aan de invoer/wildcards voldoen, worden geëxporteerd. Indien de optie is uitgevinkt zal de export uitsluitend daadwerkelijke tabellen bevatten en géén views. Bij de export van een tabel inclusief views dien je gebruik te maken van wildcards, bijvoorbeeld "dpic300*".

Hoewel het exportverslag bij een export zonder views er iets anders uit ziet, is de verdere werking van deze functie gelijk gebleven.

Actie

Indien je de XML's wilt opslaan in een afwijkende directory, dien je de benodigde schrijfrechten op de directory te hebben. Als dat niet het geval is worden geen bestanden inclusief views weggeschreven. Als je gebruik maakt van de standaard Raet paden hoef je geen verdere actie te ondernemen.

Opgeloste meldingen

Conversie P00314 niet uitgevoerd in proefproductie (change 2318987)

Melding 

Bij een salarismutatie op rubriek P00314 (code salarisregeling) moet in de aanlevering naar Payroll Gemal een conversie plaatsvinden. Deze conversie vertaalt de HR Core Beaufort codering naar de corresponderende Gemal codering en werd - in geval van een proefproductie - niet correct uitgevoerd. In de reguliere aanlevering ging dit wel goed.

Oplossing 

Na installatie van deze release zal ook in een proefproductie de conversie van P00314 correct worden uitgevoerd.

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

Proefproductie afgekeurd door onjuiste tags (change 2173945)

Melding

In sommige gevallen bevatte het XML-bestand van een proefproductie onjuiste afsluitende tags. Hierbij kan gedacht worden aan meerdere afsluitende persoon tags achter elkaar, waardoor het bestand door Payroll Gemal werd afgekeurd.

Oplossing

Hoewel deze melding niet eenduidig is te reproduceren, lijkt dit te worden veroorzaakt doordat meerdere processen tegelijkertijd in hetzelfde bestand proberen te schrijven. Om dit te voorkomen, worden de tussentijdse - tijdelijke - bestanden in de PRT-directory voorzien van een additionele timestamp. Zodra gereed, wordt het definitieve bestand met de juiste benaming naar de juiste folder verplaatst.

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen. 

Aanleveren IBAN en BIC bij buitenlandse bankrekening (change 1815751)

Melding

Een wijziging in een buitenlands rekeningnummer werd in Payroll Gemal afgekeurd wegens het ontbreken van de corresponderende BIC code, omdat in een dergelijk geval beide gegevens aangeleverd moeten worden. 

Oplossing

De aanlevering is zodanig aangepast dat bij een salarismutatie op een buitenlands IBAN nummer (P01207) automatisch ook de bijbehorende BIC code (P01208) aan Payroll Gemal wordt aangeleverd.

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

Aanpassen omschrijving waarde 04 van rubriek P02220 (change 2347076)

Melding

De referentie-omschrijving van waarde 04 behorende bij rubriek P02220 Code reden aangifte AO heeft als omschrijving 'Ziek art 29b ZW'. Deze omschrijving is niet meer van deze tijd en moet worden vervangen worden door de omschrijving 'No risk'

Oplossing

De referentie-omschrijving van waarde 04 van rubriek P02220 is aangepast naar 'No risk'.

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

Probleemrapport salarisberekening (change 2422595)

Melding

Het minimumloon percentage van BBL'ers 15 t/m 17 jaar is niet opgenomen in HR Core Beaufort

Oplossing

De percentages minimumloon van BBL'ers 15 t/m 17 jaar zijn toegevoegd.

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

Reden uittrede ABP verplicht bij gevulde datum uittreding (change 2446441)

Melding

Indien in het scherm Pensioenfonds de datum uittreding werd gevuld, moest ook de 'reden uittrede ABP' verplicht worden gevuld, ongeacht het geselecteerde pensioenfonds. 

Oplossing

Omdat met ingang van 2021 de 'reden uittrede ABP' (P01183) is komen te vervallen, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • Rubriek  P01183 (reden uittrede ABP) is van het scherm Pensioenfonds verwijderd.
  • De controles met betrekking tot rubriek P01183 zijn komen te vervallen, dus ook de relatie met betrekking tot datum uittreding.
  • De corresponderende consistentie controles voor indirect muteren zijn vervallen.

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

Inrichtingswijzigingen

Reiskosten woon-werk op declaratiebasis

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-02.

Nieuwe rubrieken en exportcodes

Rubriekcode
Omschrijving 
Exportcode Omschrijving
P01970 Fiscale kilometers woon-werk declaratie 01970 Fisc km ww decl
P01981 Vergoeding dienstreis 8 00981 Verg dienstreis 8
P03670 Vergoeding dienstreis 9 00670 Verg dienstreis 9
P03671 Vergoeding dienstreis 10 00671 Verg dienstreis 10
P11905 Kilometer regeling 6 01905 Kilometerregeling 6
P11907 Kilometer regeling 7 01907 Kilometerregeling 7
P11909 Kilometer regeling 8 01909 Kilometerregeling 8
P11911 Kilometer regeling 9 01911 Kilometerregeling 9
P11913 Kilometer regeling 10 01913 Kilometerregeling 10
P11906 Aantal kms kmregeling 6 01906 Aantal kilometers 6
P11908 Aantal kms kmregeling 7 01908 Aantal kilometers 7
P11910 Aantal kms kmregeling 8 01910 Aantal kilometers 8
P11912 Aantal kms kmregeling 9 01912 Aantal kilometers 9
P11914 Aantal kms kmregeling 10 01914 Aantal kilometers 10

Nieuwe importrubrieken en uitvoercodes

Rubriekcode Omschrijving Uitvoercode Omschrijving
P93981 Vergoeding dienstreis 8 00981 Verg dienstreis 8
P93670 Vergoeding dienstreis 9 00670 Verg dienstreis 9
P93671 Vergoeding dienstreis 10 00671 Verg dienstreis 10

Vervallen codes 2021-01

Elk jaar worden er door Payroll Gemal in-uitvoercodes vervallen verklaard. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2020-12/6.

Vervallen rubrieken en exportcodes

Rubriek Omschrijving oud Omschrijving nieuw Exportcode Omschrijving oud Omschrijving nieuw
P00356 Code SV (Vervallen) Code SV 02356 Code SV Vervallen
P00345 Speciale werknemers (Vervallen) Speciale werknemers 02345 Speciale werknemer Vervallen
P00410 Percentage deelbetrekking pensioenfonds (Vervallen) Perc deelb pensioenfonds 02410 percentage deelbetrekking PF Vervallen
      02850 Reden uit dienst PFZW Vervallen
P02591* Aantal Reisbewegingen thuiswerk (Vervallen) Aantal reisbewegingen thuiswerk 02591* Reisbew thuiswerk Vervallen

* Helaas zijn de rubriek P02591 en de exportrcode 02591 ten onrechte aangemerkt als Vervallen. De aanpassingen van deze rubriek en exportcode zijn echter uitsluitend tekstueel. Dat wil zeggen dat de rubriek P02591 en de exportcode 02591 nog steeds gebruikt kunnen worden op de manier die je gewend was. In release 2021-03 zullen we de wijzigingen aan de omschrijving van de rubriek P02591 en de invoercode 02591 ongedaan maken.

Vervallen importrubrieken

Rubriek Omschrijving oud Omschrijving nieuw Uitvoercode Omschrijving oud Omschrijving nieuw
P90513 Factor korting ziekengeld meerwerk (Vervallen) Fact korting ziekengeld meerw 01513 Fact krt zk meerw Vervallen
P90840 Cum. salaris extra uren (Vervallen) Cum. salaris extra uren 02840 Cum. sal extr uren Vervallen
P90852 Cum korting VT (Vervallen) Cum korting VT 02852 Cum korting VT Vervallen
P90969 Uurloon overwerk (Vervallen) Uurloon overwerk 02969 Uurloon overwerk Vervallen
P92282 Uren opslag ADV (Vervallen) Uren opslag ADV 02282 Uren opslag ADV Vervallen
P92798 Reiskosten woon-werk vrijgesteld (Vervallen) Reiskosten ww vrijgesteld 01798 Reisk.ww.vry.corr Vervallen

Onderhoud CAO codes CBS-LA-2021

De omschrijving van de onderstaande CAO-codes is aangepast. Het betreft de waarden van de referentietabel behorende bij rubriek P00842 Code CAO CBS/LA.

Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-02.

CAO Omschrijving (oud) Omschrijving (nieuw)
1630 SECTOR GEMEENTEN Branche CAO gemeente
1637 SECTOR PROVINCIES Provinciale sector
1646 SECTOR RIJK Rijk CAO
1294 SECTOR WATERSCHAPPEN Werken voor Waterschappen

Publishing Date : 1/27/2021

Medewerkers