Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2021-12

19-11-2021 19:01 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 738 Weergaven

Mededelingen

CAO HBO - Functie Berekenen WTF factor peildatum

De functie - Bereken WTF factor peildatum voor het bepalen van de hoogte van eenmalige uitkeringen, ondersteunt vooralsnog niet volledig de CAO HBO. Deze geeft namelijk aan dat onbetaald verlof (indien dat geen 100% is) niet mag worden gekort op de eenmalige uitkering. Deze voorwaarde zit, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet goed in de berekening van de WTF factor. Er loopt een onderzoek hoe we dit het beste kunnen oplossen.

Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0 

Beaufort kent sinds jaar en dag functionaliteit voor het koppelen van dienstverbanden. Naast de initiële manier van koppelen, hebben we medio 2014 een verbeterde versie uitgeleverd (versie 2.0). Dit is destijds gecommuniceerd in de release notes van 2014-09. Tot op heden hebben we beide versies ondersteund, maar dat zal per 2022-03 veranderen. Vanaf dan wordt versie 1.0 niet meer door Gemal ondersteund en is alleen versie 2.0 van de koppelfunctionaliteit beschikbaar.

Je kunt met het stuurgegeven KDVVERS controleren welke versie je nu gebruikt. Als dit de waarde 2.0 bevat werk, je al op de meest recente manier. Als je de waarde 1.0 ziet, kun je eenvoudig omschakelen naar de nieuwe manier door in Beaufort Service onder Uitvoeren conversie Beaufort de optie Conversie gekoppelde dienstverbanden uit te voeren. Het stuurgegeven wordt dan ook bijgewerkt. 

Gewijzigd en verbeterd

Berekening te verjaren verlof

Waarom

In functie 163010 - Eindejaarsverwerking verlof wordt, naast het over te nemen saldo per verlofsoort, ook een berekening uitgevoerd van de hoeveelheid verlof per verlofsoort wat komt te vervallen per eerstvolgende vervaldatum. De berekening van het te vervallen verlof per verlofsoort kent 2 belangrijke tekortkomingen:

  1. De berekening van het te vervallen verlof per verlofsoort kijkt niet in alle gevallen ver genoeg vooruit, waardoor het kan gebeuren dat het berekende te vervallen verlof feitelijk al vervallen is, of zeer binnenkort gaat vervallen.

Voorbeeld:

Op 5 januari 2022 wordt de eindejaarsverwerking uitgevoerd voor het verlofjaar 2021 voor verlofsoort ABC, lopend van 1 januari tot en met 31 december 2021. De verjaringstermijn voor verlofsoort ABC is 12 maanden. Deze eindejaarsverwerking voor 2021  berekent het verlof dat op 1 januari 2022 is vervallen, in plaats van het verlof dat op 1 januari 2023 komt te vervallen. 

2. Een (her)berekening van het te vervallen verlof per verlofsoort wordt niet uitgevoerd als er sprake is van een verlofopname die resulteert in een wijziging van de hoeveelheid te vervallen verlof.

Voorbeeld:

Voor een medewerker is in de eindejaarsverwerking berekend dat van de verlofsoort ABC per 1 juli 2022 36 uur vervalt. De medewerker neemt op 1 maart 2022 7,2 uur op van deze verlofsoort. De hoeveelheid te vervallen verlof van verlofsoort ABC per 1 juli wordt niet opnieuw berekend, terwijl de hoeveelheid te vervallen verlof per 1 juli 2022 nu 28,8 is.

In deze release wordt alleen het probleem zoals hiervoor beschreven bij punt 1 opgelost. De oplossing van het probleem, beschreven in punt 2 komt beschikbaar in een volgende release.

Hoe

De wijze waarop de eindejaarsverwerking verlof het verjaringsmoment en de hoeveelheid te verjaren verlof bepaalt, is aangepast. In het hierboven genoemde voorbeeld onder punt 1 zal dan ook het te vervallen verlof per 1 januari 2023 worden berekend en niet meer het te vervallen verlof per 1 januari 2022. Daarnaast is het verslag van de eindejaarsverwerking aangepast voor wat betreft de melding van het verlof van een verlofsoort dat gaat verjaren: als er sprake is van mogelijke verjaring, wordt niet meer het verlofjaar afgedrukt waarin de verjaring gaat plaatsvinden, maar het exacte verjaringsmoment in de vorm van een datum.

Actie

Er is geen actie nodig.

Aanpassing rubriekeigenschappen

Waarom

Ten behoeve van de salaris-aanlevering aan Gemal zijn circa 2000 Beaufort rubrieken gekoppeld aan Gemal invoercodes. In dergelijke gevallen moeten bepaalde eigenschappen van de Beaufort rubrieken en de Gemal invoercodes gelijk zijn. Geconstateerd is, dat in een aantal gevallen de eigenschappen van de Beaufort rubrieken niet gelijk lopen met de eigenschappen van de Gemal invoercodes.

Met deze release worden de geïdentificeerde verschillen rechtgetrokken voor wat betreft de volgende eigenschappen van de Beaufort rubrieken:

  • Aanleveren salarisverwerker (Aanleveren salarisverw.)
  • Afwijkende begindatum (DIW <> begindt loonper)
  • Terugwerkende kracht mutatie huidig jaar (Herek. huidig jaar)
  • Terugwerkende kracht mutatie vorig jaar (Herrek. vorig jaar)

Hoe

In onderstaande tabel is aangegeven van welke rubrieken 1 of meer eigenschappen zijn aangepast en wat de aanpassingen zijn:

 

Rubriek Omschrijving

Aanleveren

salarisverw.

DIW <>

begindt loonper

Herrek
huidig jaar

Herrek

vorig jaar

P00680 / P00681 /
P00682 / P00683 /
P00684 / P00685 /
P00686 / P00687 /
P00688 / P00689

Afwijkende rente 01/02/04/04/05/06/07/08/09/10       N
P06969 Bedrag pauze nachtdienst   N    
P06979 Vergoeding dienstreizen met privé auto 6   J    
P01100 Corr.ORT verlof   N    
P07108 Vertraagd loon   N    
P00151 Pensioenpremie       N
P00152 Pensioenpremie (afwijkend)       N
P00157/P00167 Bedrag werkgever pensioensparen 1/2       N
P00180 Nominale premie ZVW       J
P00184 Nominale premie ZVW       J
P01704 Wijze korten afbouwregeling 1   N    
P01710 Doorl. vak.verl   N   J
P07920 Garantiefactor   N    
P08101 Cd verz ZVW   N    
P02324 Trede carrièrepatroon   N    
P02418 Dagloon ziektewet   N    
P00438 Periodegemiddelde ORT   N    
P02596 Flex BAPO percentage korting   N    
P02854 Indicatie oude wachtgeldregeling   N    
P02855 Wachtgeldsituatie ABP   N    
P02960 / P02961 Verlofuren verlofregeling 9 / 10   N    

P09011 / P09012 /
P09013 / P09014 /
P09015 / P09016 /
P09017 / P09018 /
P09019 / P09020 /
P09021 / P09022 /
P09023 / P09024 /
P09025 / P09026 /
P09027 / P09028 /
P09029

Aantal eenheden   N    
P09125 Reserve N N N N
P06150 / P06151 /
P06152 / P06153
Indic. garant 1 / 2 / 3 / 4   N    
P05189 Generatieb. vrijw. voortz. pf   J    

 

Actie

Er is geen actie nodig.

Wet- en regelgeving 2022

Premiedifferentiatie Aof

Per 2022 worden 3 tarieven geïntroduceerd voor de Aof-premie, een onderdeel van de WIA-premie. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-12.

Gewijzigde en nieuwe uitvoercodes

uitvoercode omschrijving
01901 Grsl Aof tot max
01697 Grsl Aof ongemax
01874 Afdr Aof hoog
01557 Grsl Aof hoog
01558 Grsl Aof laag
01559 Grsl Aof uitk
01775 Afdr Aof laag
01893 Afdr Aof uitk
02047 Afdr Wko

Gewijzigde en nieuwe rubrieken

rubriek omschrijving
P90401 Grsl Aof tot max
P93697 Grsl Aof ongemax
P90374  Afdr Aof hoog
P91557 Grondslag Aof hoog
P91558 Grondslag Aof laag
P91559 Grondslag Aof uitkering
P92775 Afdracht Aof laag
P91893 Afdr Aof uitkering
P93047 Afdr werkkosten

Gewijzigde en nieuwe importrubrieken

importrubriek omschrijving
01901 Grsl Aof tot max
01697 Grsl Aof ongemax
01874 Afdr Aof hoog
01557 Grsl Aof hoog
01558 Grsl Aof laag
01559 Grsl Aof uitk
01775 Afdr Aof laag
01893 Afdr Aof uitk
02047 Afdr wko

Arbeidsvoorwaardenbedrag

Per 2022 gaat het PB (Persoonlijk Budget) formeel verantwoord worden in de loonaangifte en sluit daarmee aan op de bestaande systematiek voor VT en EJU. Alle periodiek opgebouwde bedragen worden vanaf 2022 verantwoord op de post Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag. Als gevolg hiervan, zijn een aantal wijzigingen in de inrichting van HR Core Beaurt noodzakelijk. Lees voor aanvullende informatie de release notes Payroll Gemal 2021-12.

Vervallen exportcode

exportcode omschrijving
02086

Corr EJU in LA

Vervallen uitvoercodes

uitvoercode omschrijving
2251 PB-recht VT-LA
2252 PB-bet. VT-LA

Vervallen rubriek

rubriekcode omschrijving
P02086

Correctie EJU in loonaangifte

P92251 (Vervallen) PB-recht VT-LA
P92252 (Vervallen) PB-bet. VT-LA

Vervallen importrubrieken

Gewijzigde uitvoercodes

uitvoercode omschrijving
02086 Corr uitbet EJU 1

Gewijzigde rubrieken

rubriek omschrijving
P91086 Correctie uitbetaling EJU 1

Nieuwe uitvoercodes

uitvoercode omschrijving
02258 Opbw arbdsvwdnbdr
02259 Opnm arbdsvwdnbdr
02417 Corr uitbet EJU 2
02418 Corr uitbet EJU 3
02419 Corr uitbet EJU 4
02420 Corr uitbet EJU 5
02421 Corr uitbet EJU 6
02422 Corr uitbet EJU 7
02423 Corr uitbet PB 1
02424 Corr uitbet PB 2
02425 Corr uitbet PB 3
02426 Corr uitbet PB 4
02427 Corr uitbet PB 5

Nieuwe rubrieken

rubriekcode omschrijving
P92258 Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag
P92259 Opname arbeidsvoorwaardenbedrag
P92417 Correctie uitbetaling EJU 2
P92418 Correctie uitbetaling EJU 3
P92419 Correctie uitbetaling EJU 4
P92420 Correctie uitbetaling EJU 5
P92421 Correctie uitbetaling EJU 6
P92422 Correctie uitbetaling EJU 7
P92423 Correctie uitbetaling PB 1 
P92424 Correctie uitbetaling PB 2
P92425 Correctie uitbetaling PB 3 
P92426 Correctie uitbetaling PB 4 
P92427 Correctie uitbetaling PB 5 

Nieuwe importrubrieken

 

importrubriek omschrijving rubriekcode
02258 Opbw arbdsvwdnbdr P92258
02259 Opnm arbdsvwdnbdr P92259
02417 Corr uitbet EJU 2 P92417
02418 Corr uitbet EJU 3 P92418
02419 Corr uitbet EJU 4 P92419
02420 Corr uitbet EJU 5 P92420
02421 Corr uitbet EJU 6 P92421
02422 Corr uitbet EJU 7 P92422
02423 Corr uitbet PB 1 P92423
02424 Corr uitbet PB 2 P92424
02425 Corr uitbet PB 3 P92425
02426 Corr uitbet PB 4 P92426
02427 Corr uitbet PB 5 P92427

 

Publishing Date : 11/25/2021

Medewerkers