Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2022-03

18-02-2022 09:20 (Bijgewerkt op 28-06-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 1350 Weergaven

 

Mededelingen

Uitfaseren koppelen dienstverbanden versie 1.0 

HR Core Beaufort kent sinds jaar en dag functionaliteit voor het koppelen van dienstverbanden. Naast de initiële manier van koppelen, hebben we medio 2014 een verbeterde versie uitgeleverd (versie 2.0). Dit is destijds gecommuniceerd in de release notes van 2014-09. Tot op heden hebben we beide versies ondersteund, maar dat zal per 2022-03 veranderen. Vanaf dan wordt versie 1.0 niet meer door Gemal ondersteund en is alleen versie 2.0 van de koppelfunctionaliteit beschikbaar.

Je kunt met het stuurgegeven KDVVERS controleren welke versie je nu gebruikt. Als dit de waarde 2.0 bevat, werk je al op de meest recente manier. Als je de waarde 1.0 ziet, kun je eenvoudig omschakelen naar de nieuwe manier door in Beaufort Service onder Uitvoeren conversie Beaufort de optie Conversie gekoppelde dienstverbanden uit te voeren. Het stuurgegeven wordt dan ook bijgewerkt.

Officelink maakt plaats voor Template Editor

Meer dan ooit richt Visma | Raet zich op het moderniseren en toekomstbestendig maken van haar software. Dit betekent dat wij kritisch kijken naar de houdbaarheid van onze producten. Welke producten kunnen nog jaren mee, welke producten moeten wij moderniseren en welke producten gaan we uitfaseren. Officelink is een product uit de laatste categorie en loopt inmiddels tegen technische grenzen aan. Zo is de veelgevraagde integratie met Office 365 niet mogelijk. Wij hebben daarom besloten om te stoppen met het ondersteunen van Officelink.

Al enige jaren bieden wij de opvolger van Officelink aan: Template Editor. Het overgrote deel van onze klanten is inmiddels overgestapt op deze template editor, die volledig online is en daarmee een toekomstbestendige oplossing is. Een oplossing die je volledig kunt integreren in jullie Youforce HR-processen. Voor het einde van het jaar leveren we een nieuwe release van Template Editor. Deze bevat onder andere ondersteuning voor alle moderne browsers en biedt een verbeterde gebruikerservaring.

Als je nog gebruik maakt van Officelink betekent dit dat je de Officelink sjablonen moet omzetten naar de Template Editor. Ook kunnen de bestaande Youforce HR-Processen worden uitgebreid met de Template Editor, zodat deze nog meer aansluiten bij gewenste HR-ondersteuning. We stoppen met het gebruik van Officelink per april 2022. Graag komen wij met je in contact als je nog gebruik maakt van Officelink en introduceren we de Template Editor functionaliteit. Neem hiervoor contact op met je Customer Success Manager.

Gewijzigd en verbeterd

Vervallen regelingen FLO

Waarom 

In release 2022-01 van Payroll Gemal is de aansturing van de FLO-regeling komen te vervallen, met uitzondering van de regeling 'FLO-reparatie 2018'. In release 2022-03 van HR Core Beaufort komen de corresponderende rubrieken en importrubrieken te vervallen. Zie ook de release notes Payroll Gemal 2022-01.

Vervallen rubrieken

Rubriek

Omschrijving

P02264

(Vervallen) Code FLO overgangsregeling

P02265

(Vervallen) Code FLO overgangsregeling

Vervallen importrubrieken

Rubriek

Omschrijving

P91671

(Vervallen) Levensloop > 12 %

P91673

(Vervallen) Netto inleg ll

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

Opschuifmethode PB van 36 naar 60 maanden

Waarom

In de CAO Sociaal Werk 2021-2023 is afgesproken dat het aantal maanden opbouw van het loopbaanbudget wordt vergroot van 36 naar 60 maanden. Dit loopbaanbudget is in Payroll Gemal en HR Core Beaufort bekend als Persoonlijk budget 3 (PB3). In dit kader zullen de maanden opbouw van alle 5 Persoonlijke budgetten (PB1 t/m PB5) worden aangepast van 36 naar 60 maanden. Zie ook de release notes Payroll Gemal 2022-03.

Aangepaste rubrieken 

Rubriek

Omschrijving

P02125

Correctie PB1 opschuifmethode

P02126

Correctie PB2 opschuifmethode

P02127

Correctie PB3 opschuifmethode

P02128

Correctie PB4 opschuifmethode

P02129

Correctie PB5 opschuifmethode

De exportkenmerken van deze rubrieken zijn aangepast: het sleuteldeel van de exportkenmerken is opgehoogd van 36 naar 60. De rubrieken kunnen uitsluitend onderhouden worden in de reeds bestaande functies (procedurestappen) 500161 / 500162 / 500163 / 500164 / 500165 - Correctie Persoonlijk Budget 1 / 2 / 3 / 4 / 5.

Nieuwe importrubrieken

Uitvoercode

Omschrijving

Rubriek

Omschrijving

02590

Sld PB1 <hd jr-4>

P93590

Sld PB1 <huidig jr - 4>

02591

Sld PB1 <hd jr-5>

P93591

Sld PB1 <huidig jr - 5>

02592

Sld PB2 <hd jr-4>

P93592

Sld PB2 <huidig jr - 4>

02593

Sld PB2 <hd jr-5>

P93593

Sld PB2 <huidig jr - 5>

02594

Sld PB3 <hd jr-4>

P93594

Sld PB3 <huidig jr - 4>

02595

Sld PB3 <hd jr-5>

P93595

Sld PB3 <huidig jr - 5>

02596

Sld PB4 <hd jr-4>

P93596

Sld PB4 <huidig jr - 4>

02597

Sld PB4 <hd jr-5>

P93597

Sld PB4 <huidig jr - 5>

02598

Sld PB5 <hd jr-4>

P93598

Sld PB5 <huidig jr - 4>

02599

Sld PB5 <hd jr-5>

P93599

Sld PB5 <huidig jr - 5>

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

Corrigeren pensioenberekening PFZW

Waarom

Nieuwe rubrieken toegevoegd in verband met het kunnen ingrijpen op het regelingloon PFZW (uitvoercode 02234) en de verloonde uren PFZW (uitvoercode 02233) bij de pensioenberekening PFZW.  Zie ook de release notes Payroll Gemal 2022-03.

Nieuwe rubrieken

Rubriek

Omschrijving

Exportcode

Omschrijving

P12409

Afwijkende verloonde uren PFZW

02409

Afw verl urn PFZW

P02433

Afwijkend regelingloon PFZW

02433

Afw regloon PFZW

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

Nieuwe toelageregelingen en vervallen levensloopregeling

Waarom

In release 2022-01 van HR Core Beaufort is de aansturing van de levensloopregelingen en toelages beëindigd. In deze release worden een aantal exportcodes en uitvoercodes die tot december 2021 gebruikt werden de aansturing van de levensloop toelages, omgevormd tot de generieke toelageregelingen 4, 5 en 6.

Nieuwe rubrieken

Rubriek

Omschrijving

Exportcode

Omschrijving

P11393

Percentage toelage 4

01393

Perc.toelage 4

P11396

Percentage toelage 5

01396

Perc.toelage 5

P11399

Percentage toelage 6

01399

Perc.toelage 6

P12567

Toelage afwijkend bedrag 4

02567

Toelage afw bedrag 4

P12568

Toelage afwijkend bedrag 5

02568

Toelage afw bedrag 5

P12569

Toelage afwijkend bedrag 6

02569

Toelage afw bedrag 6

P18060

Correctie grondslag toelage blokkeren 4

02060

Corr. toelage blokkeren 4

P18061

Correctie grondslag toelage blokkeren 5

02061

Corr. toelage blokkeren 5

P18062

Correctie grondslag toelage blokkeren 6

02062

Corr. toelage blokkeren 6

Nieuwe importrubrieken

Uitvoercode

Omschrijving

Rubriek

Omschrijving

01393

Toelage 4

P93393

Toelage 4

01396

Toelage 5

P93396

Toelage 5

01399

Toelage 6

P93399

Toelage 6

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

Opgeloste meldingen

Waarde terugwerkende kracht aanvullend geboorteverlof (change 3093027)

Melding

In HR Core Beaufort werd  bij een wijziging met terugwerkende kracht (TWK) van aanvullend geboorteverlof het verschil berekend tussen de eerder aangeleverde waarde en de nieuwe waarde. Dit is niet de juiste berekeningsmethode want Payroll Gemal verwacht de nieuwe waarde. 

Oplossing

HR Core Beaufort is hierop aangepast en bij een TWK mutatie wordt de nieuw ingebrachte waarde als mutatie aan Payroll Gemal geleverd.

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

Uitval ziektemutaties (change 3167832)

Melding

Bij de verwerking van indirecte ziektemutaties bleek de volgorde van aanlevering van rubriek P01600 (Datum eerste ao-dag) tijdens import een rol te spelen. Dit kon in uitzonderingsgevallen leiden tot foutmeldingen op het verwerkingsverslag en afkeur van mutaties.

Oplossing

Bij het importeren van ziektemutaties worden deze eerst op de juiste rubriekvolgorde gesorteerd en daarna verwerkt. 

Actie

Je hoeft geen actie te ondernemen.

Inrichtingswijzigingen

Vervallen codes 

Waarom

Elk jaar worden er door Payroll Gemal invoercodes en uitvoercodes vervallen verklaard en opgeschoond. Hierdoor zijn de exportkenmerken van een aantal rubrieken verwijderd, waardoor deze rubrieken definitief niet meer aangeleverd worden aan Payroll Gemal. Eventueel aanwezige en nog niet aangeleverde salarismutaties van deze rubrieken zijn ongeldig gemaakt en niet meer aan te leveren aan Payroll Gemal.

Rubrieken (exportkenmerken verwijderd)

Rubriekcode

Omschrijving

Exportcode

Omschrijving

P00345

(Vervallen) Speciale werknemers

02345

Vervallen

P00356

(Vervallen) Code SV

02356

Vervallen

P00410

(Vervallen) Perc deelb pensioenfonds

02410

Vervallen

Daarnaast is geconstateerd dat van een aantal importrubrieken de prompt van de bijbehorende rubriek nog niet was aangepast, ondanks het feit dat de uitvoercode reeds vervallen was.

Importrubrieken (prompt aangepast)

Rubriek_kd

Prompt

P90513

Vervallen

P92282

Vervallen

P90840

Vervallen

P90852

Vervallen

P90969

Vervallen