Mijn Communities
Help

HR Core Beaufort 2022-09 (upgrade 26)

19-08-2022 16:15 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 980 Weergaven

 

Mededelingen

Uitfaseren 19XX-bestanden behalve het 1916- en 1917-bestand

Zie ook de release notes van Payroll Gemal 2022-09. Vanaf deze release is het niet langer mogelijk de lijstnummers 1901 t/m 1915 af te roepen in Payroll Gemal.

Echter: de functionaliteit om in HR Core Beaufort een 1901 t/m 1915 bestand te importeren blijft vooralsnog gehandhaafd. Hierdoor wordt voorzien in de mogelijkheid om "oude" bestanden te kunnen importeren.

Zoeken in de Help functie van HR Core Beaufort

In de release notes van 2022-08 is vermeld dat de search optie in de Help geen resultaat meer opleverde. Dit probleem is met deze release verholpen en kun je weer op willekeurige zoekargumenten zoeken.

Nieuwe salarisregeling 13 voor CAO Rijkspersoneel

Waarom 

Met ingang van 1 juli 2022 is voor de CAO Rijkspersoneel een aanpassing van de salarisregeling 13 doorgevoerd. De aangepaste salarisregeling is per 30 augustus beschikbaar voor download.
Belangrijkste aanpassingen betreft het aanpassen van de salarisbedragen en de invoering van het CAO-minimumloon met terugwerkende kracht tot 01-07-2022

Hoe

Indien voor jouw organisatie relevant kan de aangepaste salarisregeling 13 vanaf 30 augustus worden gedownload (Youforce portal, Zenden en Ontvangen). Vervolgens kan deze in HR Core Beaufort worden geïmporteerd met functie 215015 (Import geg. salarisregeling).

Daarnaast, om de functionaliteit van het CAO-minimumloon te kunnen gebruiken, moeten de werkgevergegevens worden gesynchroniseerd met functie 430010 (Aanvraag synch. Gemal Direct).

Actie

Nadat de salarisregeling 13 is geïmporteerd moet je de volgende actie ondernemen:

 • Voor dienstverbanden ingeschaald in de salarisschaal PART moet de aanvulling tot het CAO-minimumloon worden geblokkeerd met terugwerkende kracht tot 01-07-2022 door in functie 160052 (Salaris) het veld Blokkade minloon/uur aan te vinken
 • Voor alle medewerkers in dienst en alle medewerkers uit dienst sinds 01-07-2022 met terugwerkende kracht tot 01-07-2022 het bruto salaris opnieuw berekenen functie 160060 bepalen bruto salarissen

Voor meer gerelateerde informatie zie het kennisartikel met betrekking tot bepalen bruto salarissen met TWKIndien je er toch voor kiest een ingangsdatum toe te passen vergeet dan niet via het dropdownmenu 'Rubriek > Ingangsdatum wijziging'  de juiste ingangsdatum (01 07 2022) te kiezen.

Nieuw 

Nominale waarnemingstoelage toegevoegd

Waarom

Beaufort kende al een waarnemingstoelage gebaseerd op salarisschaal en anciënniteit.  In navolging op de mogelijkheden van Payroll Gemal is ook een nominale waarnemingstoelage toegevoegd. 

Hoe 

De nominale waarnemingstoelage is toegevoegd aan het bestaande scherm 'Waarnemingstoelage'. Dit scherm is te vinden via het pad Salarisadministratie > Werknemer > Alle dienstverbandgegevens >Waarnemingstoelage.

Voor de vastlegging hiervan is de nieuwe rubriek P11185 (Waarnemingstoelage) beschikbaar gekomen en gekoppeld aan exportcode 01185. In die gevallen waarin zowel een waarnemingstoeslag is vastgelegd op basis van schalen en anciënniteit als nominaal, zal in Payroll Gemal de nominale waarnemingstoeslag prevaleren.

 

Functie 'Raadplegen importmutaties API' (alleen voor ONLINE klanten)

Waarom

Bij de het verwerken van indirect mutaties via een bestand wordt er een back-up gemaakt van dit bestand zodat eventueel later de mutaties ter verificatie in het bestand kunnen worden ingezien.

Mutaties via de API worden niet via een bestand aangeleverd maar in een tabel weggeschreven alvorens ze op reguliere wijze als indirecte mutaties worden geïmporteerd en verwerkt. Om ook hier de aan Beaufort aangeleverde mutaties te kunnen verifiëren is een nieuwe functie 'Raadplegen importmutaties API' toegevoegd.

Hoe 

Voor de Online klanten is een nieuwe functie 'Raadplegen importmutaties API' beschikbaar. Deze functie (430050) is te vinden via het pad Applicatiebeheer > Beheer import/export > Raadplegen importmutaties API en standaard geautoriseerd voor de gebruikersgroep AB.

Het scherm bestaat uit twee delen: bovenaan zijn een aantal selectiemogelijkheden beschikbaar met daaronder in tabelvorm het zoekresultaat. De volgende selectiemogelijkheden of combinaties hiervan zijn beschikbaar:

 • Mutaties vanaf (datum/tijd) t/m (datum/tijd). De 'vanaf datum' is standaard gevuld met de huidige dag minus 7 dagen, waardoor in eerste instantie de mutaties van afgelopen week worden getoond. Als je de mutaties van een specifieke dag wilt inzien kan dat op 2 manieren:
  • Bij invoer van datums zónder tijd dient de 'datum t/m' 1 dag na de 'datum vanaf' te liggen. Dus als je bijvoorbeeld de mutaties van 25 augustus wilt zien, geef je als 'datum vanaf' 25 augustus op en als 'datum t/m' 26 augustus.
  • Bij invoer van datums mét tijd geef je als 'datum/tijd vanaf' 25 augustus 00:00 uur op en als 'datum/tijd t/m' 25 augustus 23:59.
 • Aangeleverd proces
 • Rubriekcode
 • Persoonsnummer

Druk na het ingeven van de gewenste zoekcriteria op het 'vergrootglas' om de bijbehorende mutaties te selecteren. Deze worden in tabelvorm met de volgende kolommen weergegeven:

 • Proces (procescode)
 • Object-id (persoonsnummer/(dienstverbandnummer)/(technische sleutel))
 • Rubriek (rubriekcode)
 • Waarde (rubriek waarde)
 • Aangeleverd op (datum/tijd waarop de mutatie aan Beaufort is aangeleverd, niet te verwarren met de datum/tijd van daadwerkelijke import/verwerking indirecte mutaties!)

Opmerking: in een volgende release zal deze functie nog worden uitgebreid met een aanvullende selectiemogelijkheid op externe referentie en de weergave van additionele informatie met betrekking tot de mutaties.

 

Opgeloste meldingen

Beaufort start traag op (change 3367483) 

Melding

Bij het opstarten van Beaufort duurt het erg lang voordat het scherm verschijnt van de uit te voeren acties/signalen.

Oplossing 

In geval van de aanlevering van een nieuwe medewerker waarbij ook de datum uit dienst al was gevuld werden voor deze medewerker in sommige gevallen grote hoeveelheden dubbele acties gegenereerd. Dit werd veroorzaakt door een issue in de verwerkingsvolgorde van de aangeleverde rubrieken P01106 (organisatorische eenheid) en  P00830 (datum uit dienst).

Dit issue in de verwerkingsvolgorde is met ingang van deze release opgelost en wordt er maar één actie gegenereerd in plaats van voor alle organisatorische eenheden binnen de organisatie.

Actie

Geen actie benodigd.

 

Wet- en regelgeving

WAB 30% regeling uitvoercodes

Per 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. In mei 2020 is in Gemal het signaleringoverzicht 30% overschrijding beschikbaar gekomen om op een vroeg tijdstip te signaleren welke medewerkers een herziene premie moeten krijgen. Vanuit Management informatiesystemen is het zeer wenselijk de informatie welke op het signaleringsoverzicht gepresenteerd wordt af te leiden uit uitvoercodes. Deze nieuwe uitvoercodes en rubrieken zijn toegevoegd aan Beaufort. De nieuwe uitvoercodes zullen pas beschikbaar komen in release 2022-10 van Payroll Gemal.

Nieuwe importrubrieken

Uitvoercode

Omschrijving

Rubriek

Omschrijving

02460

Contr uren tm hui

P92460

Contracturen t/m huidige periode

02461

Verl uren tm hui

P92461

Verloonde uren t/m huidige periode

02462

Perc over tm hui

P92462

Percentage overschrijding t/m huidige periode

02463

Contr uren prog

P92463

Contracturen jaarprognose

02464

verl uren prog

P92464

Verloonde uren jaarprognose

02465

Perc over prog

P92465

Percentage overschrijding jaarprognose

02466

Cum 2341 tm hui

P92466

Cumulatieve grondslag WW-laag

02467

Cum 2339 tm hui

P92467

Cumulatieve grondslag WW-hoog

02468

Premieversch WAB

P92468

Herziene premie

 

Medewerkers