Mijn Communities
Help

HR Core Education 2019-04

22-03-2019 17:22 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 388 Weergaven

Nieuw

Bulkimport Variabele mutaties verwijderen

Waarom

U wilt voor een groot aantal medewerkers een of meerdere variabele mutatie(s) opvoeren in het systeem. Bijvoorbeeld eenmalige toeslagen, maandelijkse reiskostenvergoedingen, et cetera.

Dat kan een arbeidsintensief proces zijn als u dat met de schermen van HR Core Education voor elke medewerker apart moet vastleggen. Het kan efficiënter zijn om op basis van een template de mutaties eerst in een Excel bestand vast te leggen en daarna dit bestand in een keer in te lezen in HR Core Education.

In een eerdere release (februari 2019) is reeds functionaliteit vrijgegeven voor bulkimport van stam- en variabele mutaties. Daarin ontbrak echter de mogelijkheid om via bulkimport variabele mutaties te verwijderen.

in deze release krijgt u ook de mogelijkheid om met bulkimport variabele mutaties te verwijderen. Bijvoorbeeld als u per ongeluk via bulkimport een fout heeft gemaakt bij het invoeren van variabele mutaties.

Hoe

U beschikte in HR Core Education al over een template om variabele mutaties via bulkimport te kunnen toevoegen. Daar is voor het verwijderen van die mutaties een template bijgekomen. U heeft nu de volgende templates voor bulkimport variabele mutaties:

  • MVA1 - voor het toevoegen van variabele mutaties
  • MVA2 - voor het verwijderen van variabele mutaties

Let op: u kunt met de bulkimport functionaliteit voor variabele mutaties géén eerder toegevoegde variabele mutaties wijzigen.

In de schermen van de variabele mutaties is een nieuw gegeven toegevoegd: Timestamp. Elke variabele mutatie is voortaan voorzien van dit kenmerk. Dit kenmerk moet u onder andere gebruiken voor het uniek identificeren van een variabele mutatie als u via bulkimport variabele mutaties wilt verwijderen.

Menu / pad functie: Salarisadministratie > Administratie > Variabele gegevens

Meer informatie over bulkimport vindt u terug in de online help van HR Core Education. U hebt daar ook de mogelijkheid de template te downloaden.

Meer over dit onderwerp leest u in de release notes van februari 2019.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Gewijzigd en verbeterd

Aparte Payroll Gemal invoercodes voor salarisschaal en inpasnummers

Waarom

In Payroll Gemal komen aparte invoercodes voor de salarisschaal en voor het inpasnummer. Momenteel is dit gecombineerd in één en dezelfde Payroll Gemal invoercode.

Er is een nieuwe HRCE-component aangemaakt (1102) voor het inpasnummer. Deze is gekoppeld aan Payroll Gemal invoercode 02316.

Overigens zijn in HR Core Education bij het vastleggen, de twee codes altijd van elkaar onderscheiden.

Hoe

Met deze release voeren wij een actie uit voor - in 2019 actieve - medewerkers die verloond worden op basis van een inpasnummer. Zodoende wordt voor deze medewerkers een Payroll Gemal mutatie aangemaakt op deze nieuwe component met ingangsdatum 1 januar1 2019.
Eventueel aanwezige mutaties voor de actieve of toekomstige salarisperiode worden geconverteerd.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Burgerlijke staat 'Onbekend'

Waarom

De mogelijkheid om voor de burgerlijke staat de waarde Onbekend vast te leggen werd nog niet door Payroll Gemal ondersteund. In HR Core Education is de waarde Onbekend echter wel vast te leggen voor de burgelijke staat. In de levering naar Payroll Gemal werd dit altijd omgezet in de Gemal waarde 1 ofwel Ongehuwd.

Hoe

Vanaf deze release accepteert Payroll Gemal voor de burgerlijke staat de waarde 0 ofwel Onbekend.

Voor de medewerkers waarvan in HR Core Education de waarde Onbekend is vastgelegd zorgen wij er in deze release voor dat HR Core Education de Payroll Gemal mutatie opnieuw genereert. Dit met als ingangsdatum 1-4-2019.
Hierdoor komen HR Core Education en Payroll Gemal in lijn met elkaar voor wat betreft de burgelijke staat.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Publishing Date : 3/22/2019