Mijn Communities
Help

HR Core Education 2019-05 (V2)

18-04-2019 16:31 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 554 Weergaven

Nieuw - Opgepakte wensen uit Ideeën portaal

Aanpassingen in banner Seniorenregelingen

Voor de onderstaande wijzigingen zijn de lay-out én de inhoud van de banners gewijzigd.

Waarom

Op dit moment toont HR Core Education alleen BAPO gegevens in de banner als deze gegevens zijn vastgelegd voor de medewerker. Het is de wens van veel klanten dat ook de andere gegevens Levensfasebewust personeelsbeleid worden getoond in de banner.

Hoe

In de medewerkerschermen zijn voortaan de volgende gegevens zichtbaar.

 • Overgang BAPO
 • Flex BAPO uitgedrukt in WTF
 • Aanvullend budget uitgedrukt in WTF
 • Extra budget uitgedrukt in WTF

 • SOP percentage

Aanpassing banners met populatieselectie

Waarom

Het is gewenst een medewerker te kunnen zoeken op geboortedatum. Daarom is dit zoekveld toegevoegd aan de banner.

Daarnaast is het niet gewenst dat de programmatuur altijd medewerkerdossiers met de status Uit dienst opneemt in de populatie die u oproept vanuit de banner.

Hoe

De programmatuur selecteert nu standaard medewerkers met een actief dienstverband.

Als u het veld Incl. uit dienst aanvinkt in de banner, voegt de programmatuur ook medewerkerdossiers met de status uit dienst op de systeemdatum toe aan de populatie.

Basisbudget - Veld Verlofopname

Salarisadministratie > Administratie > Aanvullende salarisgegevens > Basisbudget

De omschrijving van het veld Verlofopname klopt eigenlijk niet. De omschrijving is gewijzigd naar Verlofopname gespaarde uren.

Correspondentie

Personeelsmanagement > Persoonlijke gegevens > Correspondentie

Het is gewenst dat de e-mailadressen van het werk en privé beschikbaar zijn voor de functionaliteit Correspondentie. Het bestand mail-merge-velden.doc is daarom uitgebreid met de velden.

 • E-mailadres werk: «ZYXFTYPEML»
 • E-mailadres prive: «ZYXFTYPEMP»

Dit bestand kunt u vinden in de online help.

Opgeloste meldingen

Component 1309 (Gemal 02294) is vervallen (change 1330286)

Salarisadministratie > Administratie > Aanvullende salarisgegevens > Fiscaal / SV / Pensioen

Melding

Op het scherm Salarisadministratie > Administratie > Aanvullende salarisgegevens > Fiscaal / SV / Pensioen - tabblad Sociale verzekeringen stond het veld Aantal personen IZZ Comfort. Dit veld stuurde het component 1309 aan en genereerde altijd een mutatie wanneer dit scherm was ingevuld voor de medewerker.

Oplossing

Het veld is van het scherm verwijderd en de programmatuur maakt geen mutatie meer aan voor het component.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Medewerker heeft onterechte Duurzame Inzetbaarheid (DI) uren (change 583552)

Scherm Salarisadministratie > Administratie > Aanvullende salarisgegevens > Duurzame inzetbaarheid HBO

Melding

Het systeem berekent het recht uren Duurzame Inzetbaarheid op basis van een gemiddelde WTF per gehele maand. De betreffende medewerker van het request had een aanstelling tot halverwege de maand en de ingangsdatum van het eerste exemplaar Duurzame inzetbaarheid was aansluitend in dezelfde maand. Officieel heeft de medewerker in dat geval geen recht op Duurzame Inzetbaarheid in die maand.

Oplossing

Omdat het mogelijk is handmatig af te wijken van het door het systeem berekende recht, is beslist de programmatuur niet te wijzigen. Het zal sporadisch voorkomen dat deze situatie ontstaat.

De helptekst is op dit punt aangepast: De berekening van het recht is naar rato van de WTF van de medewerker en betreft een gemiddelde per maand. NB: Voor berekening van basis- en extra recht neemt het systeem altijd de gehele maand, ook wanneer de ingangsdatum van het recht halverwege de maand ligt.

Wet- en regelgeving

Uitschakelen loonheffingstabel

Salarisadministratie > Administratie > Aanvullende salarisgegevens > Fiscaal/SV/Pensioen > tab Fiscaal

Voor de functionaliteit Uitschakelen loonheffingstabel is in HR Core Education de loonheffingstabel uitgebreid met waarde 3 - Geen loonheffingstabel toepassen. Hris Component 1050 / Gemal code 02333.

Zie ook: de Payroll Gemal release notes.

CAO VO - Bindingstoelage team- en afdelingsleiders in schaal 12

Voor een team- of afdelingsleider die per 1 augustus 2019 in schaal 12 zit (of hoger bezoldigd wordt door een garantieregeling) moet u stammutaties vastleggen.

U moet de volgende stammutaties vastleggen in het scherm Salarisadministratie > Administratie > Stamgegevens > Algemeen.

Aanduiden dat de medewerker een team- of afdelingsleider:

 • HRis component  = 2369 (Speciale functie; Gemal invoercode 02369)
  Waarde                 = 1
  Ingangsdatum      = 01-01-2019
  Einddatum           <niet invullen>

Blokkeren van de structurele bindingstoelage tot/met augustus 2019:

 • HRis component  = 4600 (Gemal invoercode 01055)
  Waarde                 = 0,01
  Ingangsdatum       = 01-01-2019
  Einddatum            = 31-08-2019

Blokkeren van de incidentele toelage vanaf september 2019:

 • HRis component  = 4610  (Gemal invoercode 01099)
  Waarde                 = 0,01
  Ingangsdatum      = 01-09-2019
  Einddatum           <niet invullen>

Zodoende ontvangt de afdelingsleider of teamleider die in schaal 12 zit in augustus 2019 de bindingstoelage voor het eerst en vindt er daarna een opbouw van de toelage plaats.

Voor team- of afdelingsleider die pas in 2020 in schaal 12 zitten kunt u uiteraard de stammutaties alvast opvoeren voor het jaar 2020 voor deze medewerkers.

Voor de functionaliteit Bindingstoelage team- en afdelingsleiders in schaal 12 is onderstaande code aan de HRis-componententabel toegevoegd.

Zie ook: de Payroll Gemal release notes.

Component

2369

Gemal

nieuw

Verkorte omschrijving

Speciale functie

Indicatie actief

Ja

Veldtype comp.

Numeriek

Component groep

??

Code Payroll

02369

Indicatie stam comp.

Ja

Lengte waarde component

1

Indicatie variabele comp

Nee

Aantal decimalen

0

Code TWK

Vorig jaar

Afwijkende ingangsdatum

Ja

Uitsluiten correctierun

Nee

Directe doorbelasting

Ja

CAO HBO - Duurzame inzetbaarheid HBO

Het recht op Persoonlijk budget Duurzame Inzetbaarheid wijzigt met ingang van 1 januari 2020.

Hoe

Salarisadministratie > Administratie > Aanvullende salarisgegevens > Duurzame inzetbaarheid HBO

Het Persoonlijk budget wijzigt per die datum bij een volledig dienstverband van 40 naar 45 uur. Het Extra persoonlijk budget wijzigt van 50 naar 45 uur. HR Core Education berekent dit recht naar rato van de betrekkingsomvang.

Wij hebben de programmatuur aangepast zodat het recht ook over het jaar heen juist wordt berekend in een exemplaar dat een jaarovergang 2019 - 2020 betreft.

Uw actie

Er is geen actie nodig.

Publishing Date : 4/19/2019