Mijn Communities
Help

HR Core Education 2019-06

24-05-2019 20:01 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 538 Weergaven

Belangrijke mededelingen

Eenmalige uitkering HBO

In het kader van de cao HBO 2018-2020 wordt ook in juni 2019 een eenmalige uitkering toegekend van € 400 bruto (op basis van een fulltime dienstverband).

De werknemer met een dienstverband in deeltijd maakt aanspraak op de uitkering naar rato van de deeltijdfactor. 

HR Core Education stelt de deeltijdfactor (WTF) vast op de peildatum (1 juni 2019) en stuurt deze informatie door naar Payroll Gemal.  Zie de Payroll Gemal release notes voor meer informatie.

Vrijwilligersvergoeding

Met HR Core Education component 2153 / Payroll Gemal invoercode 02887 geeft u aan dat het medewerkerdossier wordt gebruikt voor betalingen aan een vrijwilliger. Met waarde 2 kon u aangeven dat het een vrijwilliger met bijstandsuitkering betreft. Deze waarde is met ingang van periode 06 vervallen.

De waarde voor deze component legt u vast via een stammutatie.
Let op: voor stam- en variabele mutaties in HR Core Education moet u een geldige waarde invullen om te voorkomen dat Payroll Gemal de mutatie afkeurt.

Voor meer informatie zie de Payroll Gemal release notes.

Gewijzigd en verbeterd

Percentage loonheffing bijzonder tarief wordt jaarwaarde

Waarom

In Payroll Gemal is het gegeven Percentage loonheffing bijzonder tarief veranderd in een jaarwaarde. Zie ook de Payroll Gemal release notes van juni 2019, onderdeel  "Automatisch herrekenen bij jaarwaarde".

Hoe

In HR Core Education was het veld Percentage loonheffing bijzonder tarief beschikbaar op de tab Fiscale gegevens van het scherm Salarisadministratie > Administratie > Aanvullende salarisgegevens > Fiscaal/SV/Pensioen in de sectie Basisgegevens. Dit veld stuurde stammutaties aan voor HRCE component 1166 (Payroll Gemal invoercode 02451). Omdat mutaties voor deze component in Payroll Gemal een jaarwaarde krijgen moet HR Core Education de mutaties als zodanig afhandelen. Daarom is het veld niet meer beschikbaar op dit scherm en hebben wij indien van toepassing de mutaties voor component 1166 voor het jaar 2019 geconverteerd naar stammutaties op de nieuwe HRCE component 4274 (Payroll Gemal invoercode 02451). 

Mutaties die nog niet zijn verwerkt in Payroll Gemal (huidige verwerkingsperiode) zijn geconverteerd naar HRCE component 4274 in het mutatieoverzicht.

De historie van de Payroll Gemal mutaties op component 1166 is ongewijzigd gelaten.

Uw actie

Geen actie nodig.

Oude kostensoorten, kostenplaatsen en kostendragers niet selecteerbaar

Waarom

Wanneer u in HR Core Education de kostentoewijzing (bijvoorbeeld bij een nieuwe aanstelling) moet opgeven, kunt u de juiste kostensoort, -plaats en -drager uit de codelijst selecteren.
Deze lijsten tonen ook codes die niet meer in gebruik zijn. 

In het Visma | Raet Ideeënportaal is de wens geuit om vervallen kostensoorten, -plaatsen en -dragers niet meer selecteerbaar te maken.

Hoe

In deze release zetten wij de eerste stap om alleen actieve kostensoorten, -plaatsen en -dragers selecteerbaar te maken.
U kunt vanaf nu bij elke kostensoort, -plaats en -drager een begindatum en/of een einddatum opgeven, dit is niet verplicht.

Menu / pad functie:
Beheerregels → Klantcodetabellen → Basis → Kostendragers H3F
Beheerregels → Klantcodetabellen → Basis → Kostenplaatsen H3D
Beheerregels → Klantcodetabellen → Basis → Kostensoorten H3E

Hieronder ziet u een schermafdruk van de kostendragers. Het scherm van de kostensoorten en kostenplaatsen is vergelijkbaar.
Bij de eerst getoonde kostendrager ziet u de nieuwe velden, begindatum en einddatum, roodomkaderd.

In een volgende release zullen we in de codelijsten van de kostensoorten, -plaatsen en -dragers rekening houden met de door u opgegeven begindatum en/of einddatum en alleen de actieve codes tonen.

NB: deze nieuwe functionaliteit komt vooralsnog alleen beschikbaar in HR Core Education, niet in Self Service.

Uw actie

Indien gewenst kunt u ter voorbereiding de kostensoorten, kostenplaatsen en kostendragers alvast voorzien van een begin- en/of einddatum. 
Let op: Wanneer u een begindatum/einddatum bij een code opgeeft controleert het systeem niet of de betreffende code nog in gebruik is. Hierdoor blijven vervallen codes die nog gekoppeld zijn aan actieve voorkomens (bijv. actieve aanstellingen) in gebruik. Het opgeven van de begindatum en/of einddatum wordt uitsluitend gebruikt voor het presenteren van actieve codes in de codelijsten.

Opgeloste meldingen

Synchronisatie tussen Self Service en HR Core Education (Change 20542 en 417892)

De synchronisatie van de gegevens tussen Self Service en HR Core Education is verbeterd.  Meer informatie vindt u in de juni release notes van Self Service.

Publishing Date : 5/24/2019