Mijn Communities
Help

HR Core Education 2019-07

21-06-2019 20:17 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 531 Weergaven

Gewijzigd en verbeterd

Oude kostensoorten, kostenplaatsen en kostendragers niet selecteerbaar (deel 2)

Waarom

Wanneer u in HR Core Education de kostentoewijzing (bijvoorbeeld bij een nieuwe aanstelling) moet opgeven, kunt u de juiste kostensoort, -plaats en -drager uit de codelijst selecteren. 
Deze lijsten toonden ook codes die niet meer in gebruik zijn. 

In het Visma | Raet Ideeënportaal is de wens geuit om vervallen kostensoorten, -plaatsen en -dragers niet meer selecteerbaar te maken.

Hoe

In de release notes van juni heeft u kunnen lezen hoe u bij elke kostensoort, -plaats of -drager een begindatum en/of einddatum kunt opgeven.

Vanaf deze release gebruikt het systeem bij het tonen van de keuzelijsten deze datums zodat alleen de relevante waarden zichtbaar en selecteerbaar zijn.
Let op: dit is afhankelijk van de begindatum van het onderliggende voorkomen: wanneer bijvoorbeeld het onderliggende voorkomen een aanstelling betreft met als begindatum 01-06-2019, dan worden alleen kostendragers (of kostensoorten of kostenplaatsen) in de codelijst getoond die op 01-06-2019 actief zijn. Zie het voorbeeld hieronder.

In de volgende schermen toont HR Core Education in de codelijsten alleen de actieve waarden (afhankelijk van de begindatum van het onderliggende voorkomen):​

 • Aanstellingen​
 • Vervangingen ​
 • Hoofdloonverdeling​
 • Directe doorbelasting stam ​
 • Directe doorbelasting variabel

In de volgende schermen toont HR Core Education in de codelijsten nog steeds alle waarden (vanwege de aard van de functionaliteit):​

 • Org.eenheid (koppelen van een organisatorische eenheid aan een kostenplaats)
 • Functies (koppelen van een functie aan een kostensoort)
 • Default bedrijfsgegevens (vastleggen van de default kostendrager voor het bedrijf​)

Voorkom gebroken maand berekening bij overlijden medewerker (PO en MBO)

Waarom

Bij overlijden van een medewerker moet de gebrokenmaandberekening, die mogelijk uitgevoerd wordt als gevolg van het beëindigen van het dienstverband, worden geblokkeerd.
Dit omdat anders het nabestaandenpensioen ABP op basis van een onjuiste WTF wordt vastgesteld.

Hoe

U meldt de medewerker uit dienst met Statuscategorie uit dienst "DECEAS"  (overleden), en blokkeert indien van toepassing de gebroken maandberekening van de betreffende aanstelling(en). 

De helptekst is hierop aangepast.

Publishing Date : 6/21/2019