Mijn Communities
Help

HR Core Education 2019-09

23-08-2019 21:10 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 522 Weergaven

Nieuw

VF levering (Primair onderwijs)

Waarom 

In HR Core Education worden aanstellingen vaak gesplitst in twee aanstellingen om redenen die niet altijd verband houden met de werkelijke aanstelling (contract/akte) van de medewerker. Een aanstelling wordt bijvoorbeeld gesplitst voor een verandering in de kostentoewijzing of in de verzekeringsvormen. In dat geval krijgt de bestaande aanstelling een einddatum en de begindatum van de nieuwe aanstelling sluit direct aan op de einddatum van de afgesloten aanstelling.

Daarnaast kunt u bestaande aanstellingen wijzigen via HR Self Service. De programmatuur verwijdert dan de oude aanstelling in HR Core Education en voert de aanstelling opnieuw op met de gewijzigde gegevens. 
Logisch gezien is er dus geen sprake van een nieuwe aanstelling, maar alleen van een wijziging op een bestaande aanstelling.

In beide bovengenoemde situaties krijgt bij de levering aan het Vervangingsfonds (VF) de nieuwe aanstelling een ander volgnummer dan het volgnummer van de oorspronkelijke aanstelling. 
Als gevolg hiervan behandelt het VF deze nieuwe aanstelling als een andere logische aanstelling, hetgeen in bepaalde situaties  nadelige consequenties kan hebben voor de uitbetaling van declaraties (te late indiening in verband met drie maanden termijn).

Hoe 

Wij kunnen het probleem niet volledig oplossen, maar wij kunnen u wel helpen om deze situaties te herkennen en beter te kunnen analyseren op juistheid.  U kunt het Excel bestand met de gegevens van de levering aan het VF maandelijks downloaden via Zend en Ontvang in de Youforce Portaal. Wij voegen het kenmerk Vermoedelijk behorend bij volgnr toe aan dit bestand. In voorkomende gevallen verwijst het nummer in deze kolom naar de aanstelling waaraan de onderhavige aanstelling waarschijnlijk is gerelateerd.

In de volgende levering aan het Vervangingsfonds zal dit kenmerk beschikbaar komen in het Excel bestand. Informatie hierover wordt/is tevens gepubliceerd op het Youforce Portaal.

Uw actie 

Maak gebruik van het nieuwe kenmerk Vermoedelijk behorend bij volgnr! 

Opgeloste meldingen 

Change 1588848 - Mutatie niet te verwijderen ivm verschillende timestamps

Melding 

Bij het wijzigen van een variabele mutatie werd de timestamp van de corresponderende Gemal-mutatie niet altijd aangepast. Deze inconsistentie in de gegevens had tot gevolg dat de betreffende variabele mutatie niet meer kon worden gewijzigd of verwijderd.

Oplossing 

De programmatuur is aangepast zodat deze inconsistentie niet meer kan voorkomen.

Uw actie

Geen.

Change 1615495 - Automatische verwerking op basis van methode 2 van de gebroken maand methodes (VO)

Melding

Voor het Voortgezet Onderwijs past de programmatuur bij de gebroken maand berekeningen methode 2 toe. Dit is niet meer actueel en indien van toepassing moet deze berekeningsmethode nu handmatig worden geblokkeerd.

Oplossing

De standaard werking van de programmatuur blijft ongewijzigd. Echter in de Default Bedrijfsgegevens kunt u voortaan voor een school met CAO VO (26) vastleggen dat het systeem alleen methode 1 moet toepassen bij de gebrokenmaandberekeningen. U moet hierbij een ingangsdatum opgeven.
Het systeem zal niet automatisch veranderingen aanbrengen in de reeds toegepaste gebrokenmaandberekeningen bij de aanstellingen. Alleen wanneer u een nieuwe aanstelling opvoert of een bestaande aanstelling muteert, waarbij een gebroken maand van toepassing is, zal het systeem kijken of de betreffende ingangsdatum en/of einddatum van de aanstelling ligt op of na de ingangsdatum die u bij de bedrijfsgegevens heeft vastgelegd. Zo ja, dan zal alleen methode 1 worden toegepast.

Uw actie

Pad: HR Core Education > Beheerregels > Regels administratief beleid > Structuur van de onderneming > Definitie van de onderneming > Default Bedrijfsgegevens

Vul het veld Altijd methode 1 toepassen: selecteer de optie Ja.

Vul de ingangsdatum in.

LET OP: Het systeem zal bij het muteren van aanstellingen rekening houden met de hier ingevulde Ingangsdatum, waardoor herrekeningen kunnen plaatsvinden. Wij adviseren u daarom geen Ingangsdatum ver in het verleden vast te leggen!

Change 1637998 - Geen UWV melding ziek ten gevolgen van zwangerschap

Melding

Er is geen melding naar het UWV gegaan voor de medewerker. 

Oplossing

Wanneer voor de medewerker een uitdienst datum in de toekomst is vastgelegd gaan onterecht geen ziekmeldingen naar het UWV. De eventuele herstelmelding gaat wel naar het UWV maar wordt afgekeurd in Digipoort omdat de ziekmelding niet bekend is.

De programmatuur is aangepast zodat deze fout niet meer optreedt.

Uw actie

Geen. Indien voor u van toepassing neemt VISMA | Raet contact met u op.

Wet- en regelgeving

Doorbetaling bij verlof

Voor Doorbetaling bij verlof zijn onderstaande HRCE componenten aangemaakt:

Publishing Date : 8/23/2019