Mijn Communities
Help

HR Core Education 2019-10 V2

20-09-2019 17:30 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 564 Weergaven


In deze versie...

Aangepast

Onderwerp: Gebroken maand bij uit dienst melden

De tekst onder de paragraaf Hoe is aangepast.

Gewijzigd en verbeterd

Splitsing code SV

Waarom

Payroll Gemal heeft in de september release de code SV gesplitst in 3 aparte codes voor de 3 werknemersverzekeringen WW, WIA en ZW. Zie hiervoor de Payroll Gemal release notes. HR Core Education sluit vanaf deze release hierbij aan.

Hoe

U kunt de waardes voor deze codes vastleggen voor de medewerker op het scherm Sociale verzekeringen:

Salarisadministratie > Administratie > Aanvullende salarisgegevens > Fiscaal / SV / Pensioen > Tab Sociale Verzekeringen

U kunt de waardes in het Salarisprofiel opnemen.

Beheerregels > Klantcodetabellen > Regelgeving Salarisadministratie > Salarisprofiel

Met de oktober release converteren wij in HR Core Education de oude component Code SV (HRCE code 1233):

  • HR Core Education verwijdert alle mutaties op HRCE code 1233 in de actuele verwerkingsperiode.
  • Op basis van de Payroll Gemal mutaties op component 1233 maakt HR Core Education in de actuele verwerkingsperiode de Payroll Gemal mutaties aan voor de HRCE componenten 1217 (WW), 1218 (WIA) en 1219 (ZW).

Opmerking: het plan is dat de 3 nieuwe gegevens voor de sociale verzekeringen in november beschikbaar komen in de reporting omgeving.

Uw actie

  • Controleer uw Salarisprofielen en pas ze zonodig aan.
  • Controleer na de release de Gemal mutaties voor de nieuwe componenten in de huidige verwerkingsperiode en pas ze zo nodig aan.

Gebroken maand bij uit dienst melden

Waarom

Bij automatisch afsluiten van de aanstellingen bij uit dienst melden moet HR Core Education de juiste berekeningsmethode voor gebroken maand toepassen. 

Hoe

Menu / pad functie: bijvoorbeeld Beheer > Instellingen > Autorisatie

In de programmatuur zijn de laatste software-aanpassingen voor gebroken maand berekeningen nu ook doorgevoerd bij het uit dienst melden van de medewerker. Hiermee is de werking conform de berekening bij het handmatig afsluiten van een aanstelling.

Uw actie

Geen.

Wet- en regelgeving

Nieuwe component codes HR Core Education - Payroll Gemal

Publishing Date : 9/25/2019