Mijn Communities
Help

HR Core Education 2020-02

24-01-2020 16:48 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 709 Weergaven

Wet- en regelgeving

Fiscale rekenregels / Fiscaal woonland - Fout in release notes 2019-12

Constatering

In de release notes 2019-12 is ten onrechte aangegeven dat u het fiscaal woonland handmatig moet opgeven met HRis code 9194.

Wij hebben echter in de december release de programmatuur gewijzigd, waardoor het Fiscaal woonland wordt afgeleid van het land dat is ingevuld bij het adrestype HOM. Dat is HRis code 1035 (Payroll Gemal code 02252).

Dit betekent dat vanaf de februari release HRis code 9194 niet meer beschikbaar is.

Correctie

Hieronder volgt de verbeterde tekst.

De fiscale rekenregels van 2020 wijzigen. Voor de loonheffing van medewerkers wonende in België, Suriname en Aruba gelden nieuwe belastingtabellen. Dit stuurt u aan met nieuwe waarden voor Payroll Gemal: invoercode 02323 – Indicatie fiscaal woonland (HRis code 9195).

De programmatuur is gewijzigd, waardoor het fiscaal woonland voortaan wordt afgeleid van het land dat is ingevuld bij het type adres HOM - HRis code 1035. HRis code 9194 vervalt.

Waarde Payroll Gemal invoercode 02252 (HRis code 1035)

Op te geven waarde voor Payroll Gemal invoercode 02323 (HRis code 9195)

BEL (BE)

4

SUR (SR)

5

ABW (AW)

5

Automatische omzetting: HR Core Education voert voor bestaande medewerkers, indien van toepassing, deze conversie voor u uit en levert de mutaties aan Payroll Gemal met de januari salarisaanlevering.

Uw actie

Let op dat u bij (nieuwe) medewerkers vanaf 1-1-2020 de juiste waarde voor Indicatie fiscaal woonland opgeeft (HR Core Education component 9195 / Gemal invoercode 02323).

WAB - Nieuwe IKV voor Transitievergoeding en Ontslagvergoeding

Transitievergoedingen en andere ontslagvergoedingen moet u in de loonaangifte verantwoorden op een apart nummer inkomstenverhouding (IKV). In HR Core Education is hiervoor de pagina Transitie-/ontslagvergoeding gemaakt.

U kunt op deze pagina per verwerkingsperiode een transitie- en/of ontslagvergoeding opvoeren voor de medewerker met een bijbehorend nummer inkomstenverhouding.

Opmerkingen

  • Het is niet meer nodig hiervoor een nieuw medewerkerdossier aan te maken
  • De gegevens komen in de maart release beschikbaar voor gebruik in uw ad-hoc-rapportages
Salarisadministratie > Administratie > Aanvullende salarisgegevens > Transitie-/ontslagvergoeding

Voorbeeld voor het vastleggen en wijzigen van de vergoedingen

Een medewerker heeft een vast salaris van €2000 bruto en verder geen bijzonderheden.

Het reeds uitgegeven IKV-nummer voor deze medewerker is 1.

De medewerker krijgt al in april een transitievergoeding van €1000 betaald omdat hij per juni ontslagen wordt.

Voor de transitievergoeding legt u het volgende vast:

Gegevens Waarde Invoercode
Ingangsdatum

01-04-2019

IKV nr Transitievergoeding 2 Payroll Gemal invoercode 02378 / HRis code 1378
Bedrag Transitievergoeding 1000,00 Payroll Gemal invoercode 00699 / HRis code 1699
Bedrag Ontslagvergoeding

Payroll Gemal invoercode 00694 / HRis code 1694

De medewerker krijgt vervolgens in mei een ontslagvergoeding van € 3400,00 . Dan moet er een nieuw IKV nr komen. (het IKV nr voor de transitievergoeding/ontslagvergoeding is variabel en werkt daarom  alleen in 1 salarisperiode).

Voor de ontslag vergoeding legt u het volgende vast:

Gegevens Waarde Invoercode
Ingangsdatum 01-05-2019
IKV nr Transitievergoeding 3 Payroll Gemal invoercode 02378
Bedrag Transitievergoeding Payroll Gemal invoercode 00699
Bedrag Ontslagvergoeding 3400,00

Payroll Gemal invoercode 00694

Er is een fout gemaakt, In juni komt u er achter dat hij 300 te weinig tranistievergoeding heeft gekregen. Dan moet u het bedrag met TWK aanpassen.

Voor het herstel van de fout legt u het volgende vast:

Gegevens Waarde Invoercode
Ingangsdatum 01-04-2019
IKV nr Transitievergoeding 2 Payroll Gemal invoercode 02378
Bedrag Transitievergoeding 1300,00 Payroll Gemal invoercode 00699
Bedrag Ontslagvergoeding

Payroll Gemal invoercode 00694

In juni dat ook een fout is gemaakt, de periode waarin alles uitbetaald had moeten worden was juni.

Acties: 0-stellen bedrag in april, 0-stellen bedrag in mei en alles opvoeren in juni met opnieuw een nieuwe IKV:

Gegevens Waarde Invoercode
Ingangsdatum 01-04-2019
IKV nr Transitievergoeding 2 Payroll Gemal invoercode 02378
Bedrag Transitievergoeding 0 Payroll Gemal invoercode 00699
Bedrag Ontslagvergoeding 0

Payroll Gemal invoercode 00694 (deze is feitelijk onnodig)

Gegevens Waarde Invoercode
Ingangsdatum 01-05-2019
IKV nr Transitievergoeding 3 Payroll Gemal invoercode 02378
Bedrag Transitievergoeding 0

Payroll Gemal invoercode 00699 (deze is feitelijk onnodig)

Bedrag Ontslagvergoeding 0

Payroll Gemal invoercode 00694

Gegevens Waarde Invoercode
Ingangsdatum 01-06-2019
IKV nr Transitievergoeding 4 Payroll Gemal invoercode 02378
Bedrag Transitievergoeding 1300,00 Payroll Gemal invoercode 00699
Bedrag Ontslagvergoeding 3400,00 Payroll Gemal invoercode 00694

Zie ook de release notes van Payroll Gemal voor instructies.

De programmatuur genereert een uniek nummer inkomstenverhouding voor het BSN en het loonheffingennummer van de medewerker per exemplaar transitie-/ontslagvergoeding.

Uw actie

Voer met de begindatum het bedrag transitievergoeding en/of ontslagvergoeding op. Het systeem genereert het IKV nummer.

Tabel Aard arbeidsverhouding

Het waardebereik van de code Aard arbeidsverhouding is in de loonaangifte 2020 uitgebreid met code 83 BBL. Code 01 is gewijzigd naar Arbeidsovereenkomst (exclusief BBL).

In HR Core Education is de tabel aangepast. Dit betreft Payroll Gemal invoercode 02268 / HRis code 1157.

Payroll Gemal code 03183 / HRis code 3183 vervalt.

Publishing Date : 1/24/2020