Mijn Communities
Help

HR Core Education 2020-05

24-04-2020 19:34 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 637 Weergaven

Mededelingen

Ideeënportaal

Het Ideeënportaal is nu beschikbaar in de HR Core Education communitygroep: https://community.raet.com/producten/hr-core-education/i/ideeen

Team HR Core Education neemt de komende tijd alle ideeën door en werkt de status bij. Daarna ben je op de hoogte van onze bevindingen, vragen en de beoordeling van de mogelijkheden voor het realiseren van de ingelegde ideeën.

Wij zijn inmiddels gestart met het beoordelen en werken chronologisch: de oudste ideeën eerst. Als wij een volledig beeld hebben, bepalen wij de prioriteiten voor de realisatie. Hierbij speelt de haalbaarheid in de komende tijd een rol. Ook gaan wij mogelijkerwijs ideeën samenvoegen als dat zinvol is voor de realisatie.

Je kan dit volgen in de community en het zou prettig zijn als je bekijkt of er van onze kant nadere informatie wordt gevraagd én het is natuurlijk altijd mogelijk (aanvullende) input geven.

Nieuw

Wet Wieg - Aanvraag WAZO-uitkering uitgebreid

Waarom

Per 1 juli 2020 wordt de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) uitgebreid met Aanvullend Geboorteverlof voor partners.

Sinds 1 januari 2019 heeft de partner na de bevalling recht op éénmaal de wekelijkse arbeidsduur aan geboorteverlof met behoud van het loon. Het verlof moet binnen vier weken na de geboorte worden genoten en mag ook verspreid worden opgenomen in deze periode.

Het aanvullend geboorteverlof treedt per 1 juli 2020 in werking. Hierbij heeft de partner recht op een aanvulling van maximaal vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur zonder loondoorbetaling vanuit de werkgever. Er bestaat wel het recht op een UWV-uitkering tijdens het aanvullend geboorteverlof. Het verlof moet binnen zes maanden na de geboorte worden genoten.

Hoe 

In HR Core Education is de aanvraag WAZO-uitkering uitgebreid met de gegevens voor het aanvragen van een uitkering Aanvullend geboorteverlof voor partners.

Personeelsmanagement > Ziekteregistratie > Ziekmelding WAZO

Voor het aanvragen van een WAZO - uitkering Aanvullend geboorteverlof - gebruik je de pagina Ziekmelding WAZO. De gegevens waarmee je Aanvullend geboorteverlof aanvraagt, staan in de rode kaders.

Uw actie

Met ingang van 1 juli 2020 kan je de uitkering Aanvullend geboorteverlof aanvragen. De gegevens worden net als de andere WAZO aanvragen vastgelegd in de ziektehistorie. Wij adviseren je voor de medewerker met een Aanvraag WAZO voor Aanvullend geboorteverlof meteen een hersteldatum vast te leggen die gelijk is aan de datum Aanvang verlof. Zo kan je eventuele ziekte tijdens het aanvullend geboorteverlof van de medewerker registreren. Om vervangingen van de medewerker vast te kunnen leggen, adviseren wij je de afwezigheid voor het Aanvullend geboorteverlof te registreren in de Verlofmodule. Je kan bijvoorbeeld een verlofsoort aanmaken en de betreffende medewerker hiervoor rechten toekennen.

De rubrieken zijn beschikbaar in Self Service.

Voor de financiële afhandeling komen de Payroll Gemal invoercodes / HRCE codes beschikbaar in de juli release.

Gewijzigd en verbeterd

Vervangingsfonds aanlevering

Waarom

Op verzoek van het Vervangingsfonds (VF) is de gegevenslevering aan het VF aangevuld met de salarisschalen A10 t/m A13 (adjunct-directeur), D11 t/m D15 (directeur) en OAIO (onderwijsassistent in opleiding). 

In het kader van de AVG wordt de reden van het verzuim niet meer geleverd.

Hoe

Je kan het resultaat van de salarisschalen raadplegen in de Excel met de gegevens van de eerstvolgende levering aan het VF. Met ingang van de juli levering, leveren wij de reden van het verzuim niet meer in de verzuimgegevens.

Uw actie

Geen.

Mobiel nummer in Edi/Arbo berichtgeving

Waarom

Op verzoek van de ARBO diensten is de inhoud van de berichtgeving vanuit HR Core Education met betrekking tot de telefoonnummers van de zieke medewerker gewijzigd. De berichtgeving maakt gebruik van twee typen telefoonnummers: HPN en CEL. In de oude situatie werd het huis telefoonnummer (HPN) geselecteerd en bij afwezigheid het mobiele nummer (CEL). Vanaf nu selecteert de programmatuur het mobiele nummer en bij afwezigheid het huis telefoonnummer. 

Hoe

Personeelsgegevens>Persoonlijke gegevens>tab Adresgegevens

Op deze pagina leg je de adressen en telefoonnummers vast.

Opmerking: Als sprake is van een VPL adres kan je ook een VPL telefoonnummer vastleggen; in de berichtgeving is niets gewijzigd ten aanzien van Verpleegadressen en /of Verpleegtelefoonnummers.

Uw actie

Geen. 

Opgeloste meldingen

Change 1991185 - verschil in tabel code einde arbeidsovereenkomst

Er is onduidelijkheid ontstaan met betrekking tot de code Einde arbeidsovereenkomst en de code Reden uit dienst loonaangifte. Oorzaak is een verkeerd gekozen labeltekst bij het veld. De werking van de programmatuur is niet gewijzigd. Het volgende is echter wel aangepast:

  • Het label Reden uit dienst Loonaangifte in HR Core Education is gewijzigd naar Reden uit dienst AO
  • De keuzelijst is aangevuld met de corresponderende waarde die Payroll Gemal gebruikt voor de Loonaangifte
  • De toelichting in de online help

De waarde die u hier opgeeft is voor component 1073 / Gemal invoercode 02850. Raadpleeg de Gemal handleiding voor de toelichting op de conversie die wordt toegepast op dit component.

Change 1934436 - Postcodeservice werkt niet

Melding

De Postcodeservice werkt niet meer.

Oplossing

Voor HR Core Education is een technische aanpassing uitgevoerd.

Wet- en regelgeving

Nieuwe Gemal invoercode

HRCE Code Omschrijving Stam  Variabel Type component Gemal invoercode Aantal decimalen Lengte waarde  Afwijkende ingangsdatum   TWK toegestaan Afwijkende mutatie toegestaan Component groep Uitsluiten correctierun
8155 Solistische func. Ja Nee Numeriek 03155 0 1 Nee Vorig jaar Ja ?? Nee

Publishing Date : 4/24/2020