Mijn Communities
Help

HR Core Education 2020-06

25-05-2020 20:38 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 712 Weergaven

Nieuw

Bulkimport - Directe doorbelasting variabele mutaties

Waarom

Naar aanleiding van de wens Directe doorbelasting via bulkimport kunnen inlezen op het ideeënportaal (HCED-I-77) is de functionaliteit Bulkimport in HR Core Education uitgebreid met de template MVAD.

Hoe

Jobaanlevering > Jobbatch> Onderwijs > Bulkimport

Het is alleen mogelijk variabele mutaties voor directe doorbelasting toe te voegen. Download hiervoor de template MVAD vanuit de online help of vanaf het Youforce portaal. Dit is een template waarin het medewerker ID meer dan één keer mag voorkomen in het bestand. 

Volgnummerbepaling gewijzigd

De bepaling van de volgnummers voor mutaties Directe doorbelasting is gewijzigd om bulkimport van nieuwe variabele mutaties mogelijk te maken:

  • Voor stammutaties Directe doorbelasting gebruik je voortaan volgnummers 1 t/m 49. 
  • Voor variabele mutaties kent het systeem automatisch een volgnummer toe in het waardebereik 50 t/m 99.
    Tijdens deze release converteren wij toekomstige variabele mutaties met een volgnummer buiten het waardebereik 50 t/m 99 naar een mutatie met een volgnummer binnen dit waardebereik.

Jouw actie

Voorwaarde voor het gebruik maken van de functionaliteit Bulkimport in HR Core Education is dat de betreffende jobkaarten zijn ingericht. Zie de beschrijving van deze functionaliteit in de online help.

Eenmalige uitkering Voortgezet Onderwijs

Waarom

In de salarisberekening van juni moet voor medewerkers die vallen onder de CAO VO, een eenmalige uitkering worden bepaald op basis van de WTF op peildatum 1 juni.

Hoe

Voor deze uitkering is in HR Core Education de HRCE component 4647 (Gemal component 02853) beschikbaar. Via deze component wordt het percentage van de uitkering doorgegeven aan het salarissysteem.

Voor het blokkeren van deze uitkering is in HR Core Education de HRCE component 3412 (Gemal component 01417) toegevoegd. De uitkering wordt geblokkeerd in het geval er sprake is van een percentage van 0%.

De componenten 4647 en 3412 worden automatisch in stap 2 van de salaris aanlevering gegenereerd.

U kunt deze componenten voor een medewerker eventueel ook handmatig opvoeren. De automatische bepaling in stap 2 vervalt dan voor de betreffende medewerker. Controleer de bestaande medewerkers voor langlopende blokkeringen.

Opmerking: als  voor de medewerker een stam mutatie Blokkering eindejaarsuitkering 7 is vastgelegd met HRCE code 3412 (deze stuurt Gemal component 01417 aan) wordt de eenmalige uitkering niet automatisch toegekend aan de medewerker.

Jouw actie

Je hoeft voor deze aansturing niets te doen. Als je wilt afwijken van de beschreven standaardwerking (een afwijkend percentage of de uitkering blokkeren) moet je de componenten zelf opvoeren.

Wet- en regelgeving

Wet Invoering Extra Geboorteverlof (Wieg) - nieuwe Payroll Gemal invoercodes

Voor de financiële afhandeling van het Aanvullend geboorteverlof zijn onderstaande HR Core Education codes / Payroll Gemal invoercodes opgevoerd of gewijzigd.

Raadpleeg de Payroll Gemal handleiding en release notes voor de toelichting op het gebruik van deze codes.

Publishing Date : 5/25/2020