Mijn Communities
Help

HR Core Education 2020-10

18-09-2020 17:30 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 466 Weergaven


Nieuw

Afwezigheidscontroles Primair Onderwijs bij volledig ERD

In HR Core Education is het met deze release mogelijk geen afwezigheidscontroles toe te passen wanneer een bestuur Volledig eigen risicodrager is voor het Vervangingsfonds.

Waarom 

Op het ideeenportaal - Uitschakelen afwezigheidscontroles ERD VF (HCED-I-11) - en via consultants is de wens geuit om geen afwezigheidscontroles meer toe te hoeven passen in het Primair Onderwijs wanneer een bestuur Volledig eigen risico drager is voor het Vervangingsfonds en dus geen declaraties hoeft in te dienen.

De afwezigheidscontroles brengen met zich mee dat vervangingsaanstellingen vaak moeten worden gesplitst. Bijvoorbeeld bij wijzigingen in het ziektepercentage. De controles zijn voor de levering aan het Vervangingsfonds niet noodzakelijk wanneer het bestuur Volledig eigen risicodrager is. Daarom zal deze wijziging de administratieve werklast verminderen.

Hoe

Beheerregels > Structuur van de onderneming > Definitie van de onderneming > Default Bedrijfsgegevens - sectie Sturing controles - veld Afwezigheidscontroles toepassen

Met deze release is het mogelijk de inrichting te wijzigen, zodat de afwezigheidscontroles niet meer worden toegepast.

Dit doe je in de Default bedrijfsgegevens, sectie Sturing controles. In de dropdown voor het veld Afwezigheidscontroles toepassen is de optie Eigen risico toegevoegd.

Structuurmanagement > Afdelingsbeleid > Identificatie - tab Aanvullende identificatie - sectie Externe identificaties - veld Eigen risico

Als voor een bedrijf bij de Default bedrijfsgegevens de waarde Eigen risico is vastgelegd, houdt HR Core Education rekening met de tijdvakken van de inrichting in de Sectie Exeterne identificaties voor het bestuur (CPY).

Alleen wanneer voor een CPY Volledig eigen risico van toepassing is in een tijdvak, zal HR Core Education geen afwezigheidscontroles toepassen bij het muteren van aanstellingen, verlof en/of ziekte die binnen het betreffende tijdvak worden vastgelegd. 

Op de achtergrond legt de programmatuur een koppeling tussen een vervanging en het bijbehorende verlof of de bijbehorende ziekte. Deze koppeling blijft bij deze release bestaan, mits het tijdvak van de vervangingsaanstelling overeenkomt met het tijdvak van de afwezigheid. Wanneer dat niet het geval is wordt deze koppeling gewist of niet gelegd.

In de levering aan het Vervangingsfonds/Partipatiefonds vinden geen wijzigingen plaats. De vastgelegde verzuimgegevens worden dan ook zoals je gewend bent, meegenomen in de levering aan het Participatiefonds en Vervangingsfonds.

Alleen in het Excel bestand waarin je de maandelijkse levering kunt raadplegen, vindt je met betrekking tot de afwezigheid die gekoppeld is aan de vervanging een extra melding: "Niet geleverd vanwege eigenrisico"

Jouw actie

  • Als het bestuur Volledig eigen risicodrager is, kan je de inrichting van de Bedrijfsgegevens wijzigen (Niet verplicht).
  • Indien van toepassing moet je de eigen controles in Self Service formulieren aanpassen wanneer je de bedrijfsinrichting wijzigt.

Gewijzigd en verbeterd

Beloningsgegevens

Het mutatiemechanisme van de beloningsgegevens in HR Core Education is aangepast.

Het kwam af en toe voor dat geen nieuw exemplaar Beloningsgegevens kon worden aangemaakt. De oorzaak was een foutief technisch gegeven in het huidige exemplaar. HR Core Education is aangepast zodat deze fout niet meer voorkomt.

Change 1986521 - Wit vierkant bij starten HR Core Education en bij openen tweede scherm

Het komt regelmatig voor dat bij het starten van HR Core Education en bij het openen van een tweede scherm een witte rechthoek verscheen over het geopende scherm heen.

Oplossing 

Door een aanpassing en een applet is dit probleem in HR Core Education verholpen.

Jouw actie

Geen

Wet- en regelgeving

Controles op Burger Service Nummer aangepast.

Voor de Loonaangifte en de UPA heeft Gemal de controles aangescherpt op wijzigen van het BSN en het nummer IKV. Zie hiervoor de Release Notes van Payroll Gemal van de september release.

HR Core Education sluit hierbij aan. Wanneer de gegevens van de medewerker al bekend zijn in Gemal en de datum in dienst ligt in een voorgaand jaar is het wijzigen van het BSN en het IKV niet toegestaan..

Afhandeling Persoonlijk Budget bij uit dienst

In de oktober release levert Payroll Gemal programmatuur op voor de Afhandeling van Persoonlijk Budget bij uit dienst.

Overzicht bestaande en nieuwe componenten/invoercodes

Opmerking: Omdat er weinig actieve mutaties aanwezig zijn in HR Core Education op de betreffende componenten zullen wij geen conversie uitvoeren.

Wij nemen contact op met de klanten die handmatig een conversie moeten uitvoeren en geven een toelichting over de wijze waarop dat moet.

Publishing Date : 9/18/2020