Mijn Communities
Help

HR Core Education 2020-12

20-11-2020 14:35 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 504 Weergaven


Gewijzigd

Duurzame Inzetbaarheid HBO

Waarom

De nieuwe CAO HBO 2020 staat sparen van duurzame inzetbaarheid (DI) niet meer toe vanaf 1 september 2020.

Tot nu toe neemt HR Core Education een eventueel resterend saldo van het budget uit het huidige jaar mee naar het volgend jaar. Dit gebeurt als je een nieuw exemplaar Duurzame inzetbaarheid per jaar aanmaakt voor het nieuwe DI jaar.

De startmaand van een DI jaar kan per HBO verschillen. Je hebt nu de mogelijkheid zelf te bepalen wanneer deze nieuwe regel ingaat. Hiertoe is in de Default bedrijfsinrichting, de sectie Duurzame Inzetbaarheid HBO, uitgebreid met de optie Saldo nul stellen bij nieuw DI jaar.Als deze optie actief is, vervalt het resterende saldo bij de overgang naar een nieuw jaar bij het aanmaken van een nieuw exemplaar Duurzame inzetbaarheid voor de medewerker. Als de optie niet actief is, blijft de werking van deze functie ongewijzigd en wordt een eventueel resterend saldo meegenomen naar het nieuwe DI jaar. Default staat de indicator op Nee.

Het spaartegoed dat al is opgebouwd in 2020 en voorgaande jaren (exemplaren) blijft staan. Dit moet de medewerker opnemen in een periode van drie jaar. De programmatuur blijft ongewijzigd. In een later stadium wordt beoordeeld of de programmatuur hierop moet worden aangepast.
Mogelijk heeft de medewerker voor het lopende jaar al spaardoelen gekozen. En mogelijk wilt je hierin geen verandering aanbrengen. In HR Core Education blijft de mogelijkheid tot sparen dan ook beschikbaar. Als je wilt dat de keuzes voor spaardoelen toch worden aangepast, kun je aan jouw medewerkers vragen dit te doen via Self Service of je kunt dit rechtstreeks in HR Core Education aanpassen.

Voorbeeld

 • spaartegoed t/m vorig jaar = 150
 • saldo t/m vorig jaar = 25
 • budget in het lopende jaar =45
 • Besteed = 15
 • Gespaard = 15

Het saldo van het nieuwe DI jaar wordt op 0 gesteld, dit betekent:

 • spaartegoed t/m vorig jaar = 165
 • saldo t/m vorig jaar = 0

Bij de huidige werking - dus bij saldo niet op 0 stellen - is dit:

 • spaartegoed t/m vorig jaar 165
 • saldo t/m vorig jaar 40

Advies

 • Het resterende saldo dat overgehouden is van een vorig jaar in het lopende jaar sparen. Het toewijzen aan een spaardoel past tenslotte ook bij de vorige CAO (2018-2020). Eigenlijk had dit al moeten gebeuren voor de afgelopen jaren; er had geen restsaldo mogen zijn.
 • Het resterende saldo in het lopende jaar besteden.

Componenten

Waarnemingstoelagen en Reisbewegingen Thuiswerk

Nieuw voor de Waarnemingstoelagen en voor de Reisbewegingen Thuiswerk.

Codelijst Soort inkomstenverhouding

Aan de codelijst Soort inkomstenverhouding is waarde 53 - Uitkering in het kader van vervroegde uittreding toegevoegd. Dit betreft HRCE component 1149 / Gemal invoercode 02893:

Publishing Date : 11/20/2020