Mijn Communities
Help

HR Core Education 2021-04

19-03-2021 20:54 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 468 Weergaven

Mededeling

Onderstaand bericht is op 9 maart 2021 gepubliceerd in de HR Core Education communitygroep.

Deelnemernummer risicofonds

Sinds 1 januari valt het Risicofonds onder Centraal Beheer.

De polisnummers die Centraal Beheer toekent aan een nieuwe deelnemer hebben 11 posities. Het veld in HR Core Education heeft 6 posities.

Voor bestaande deelnemers laat je het deelnemernummer ongewijzigd. Met Centraal Beheer is afgesproken dat je de laatste 6 cijfers van het nieuwe polisnummer moet gebruiken voor de levering vanuit HR Core Education.

Voorbeeld

Centraal Beheer heeft polisnummer 00460030903 uitgegeven voor een nieuwe deelnemer aan het Risicofonds. Het deelnemernummer voor gebruik in HR Core Education is dus 030903.

Gewijzigd/verbeterd

Service Connector

Waarom 

Door corrupte data van adresgegevens - straat , huisnummer, toevoeging - kreeg men af en toe geen output bij het opvragen van gegevens via de Service Connector.

Hoe

Personeelsmanagement > Personeelsgegeven > Persoonlijke gegevens > tab Adressen

In HR Core Education zijn de controles op de adresgegevens aangepast om corrupte data te voorkomen. Deze controles worden zowel toegepast bij het direct vastleggen van adresgegevens in HR Core Education als bij het vastleggen via Self Service.

Daarnaast is de output van de Service Connector aangepast. Als het huisnummer niet wordt herkend, geeft de uitvraag van gegevens via de Service Connector toch output.

Jouw actie

Geen. Wel een attentiepunt: in de output krijgt het ontbrekende of onjuiste huisnummer de waarde 0.

Opgeloste Change

Eigen Salarisregeling

Waarom 

Door een aanpassing in HR Core Education en Payroll Gemal was de combinatie inpasnummer en RSP niet meer aan te sturen bij een eigen salarisregeling.

Hoe

HR Core Education is aangepast zodat je de combinatie inpasnummer en RSP tegelijkertijd kunt vastleggen voor de medewerker bij het toekennen van een eigen salarisregeling.

Salarisadministratie  > Administratie > Beloningsgegevens > Salaris

De combinatie inpasnummer en RSP stuurt de componenten 1102/02316 en 1111/02513 aan van respectievelijk HR Core Education / Payroll Gemal.

Jouw actie

De combinatie inpasnummer en RSP kan je alleen toepassen als je de medewerker inschaalt op een eigen salarisregeling.

Publishing Date : 4/1/2021