Mijn Communities
Help

HR Core Education 2021-11

22-10-2021 19:18 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 524 Weergaven

Mededelingen

Nieuwe CAO HBO - Jaarlijkse toelage op peildatum 01-11-2021

In periode 11 genereert HR Core Education de mutaties voor de Jaarlijkse toelage op peildatum 01-11-2021 bij de salarisaanlevering aan Payroll Gemal.

Dit betreft HR Core Education code 4647 / invoercode 02853 - Werktijdfactor op peildatum.

HR Core Education maakt deze mutatie aan in Stap 2 conform onderstaande voorwaarden voor toekenning:

  • De medewerker moet op 1 november 2021 in dienst zijn.
  • De hoogte van de uitkering wordt bepaald op basis van de werktijdfactor op 1 november 2021.
  • Medewerkers met volledig onbetaald verlof ontvangen geen uitkering.
  • Medewerkers met volledig levensloopverlof hebben wel recht op de uitkering.Voor medewerkers met een nul-uren contract vindt geen automatische berekening van de uitkering plaats, omdat we niet weten of er op 1 november 2021 is gewerkt. Je moet voor deze werknemers de uitkering handmatig berekenen en vastleggen.
  • Voor min-max contracten wordt de uitkering automatisch berekend, gebaseerd op de minimale betrekkingsomvang op 1 november 2021. Als je de betrekkingsomvang in een latere maand met terugwerkende kracht wijzigt, vindt een automatische herrekening plaats. Je kunt ook een eventueel hoger recht naar eigen inzicht bepalen op basis van meer gewerkte uren en voor de verloning een nominaal bedrag opgeven.

Opgeloste meldingen

Change 2863198 - aanvullend geboorteverlof UWV melding afgewezen

Voor de WAZO aanvraag Aanvullend geboorteverlof is de waarde Ja verplicht voor Indicatie geboorteverlof opgenomen. Anders wordt de aanvraag afgewezen door het UWV.

Oplossing

In HR Core Education is de waarde Ja voor het veld Indicatie geboorteverlof opgenomen nu verplicht bij WAZO Aanvullend geboorteverlof.

Actie

Voortaan kan je WAZO uitkering Aanvullend geboorteverlof alleen aanvragen als Indicatie geboorteverlof opgenomen de waarde Ja heeft.

Publishing Date : 10/22/2021