Mijn Communities
Help

Youforce Docs maart 2022

22-03-2022 18:20 (Bijgewerkt op 22-03-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 3 kudos
  • 1049 Weergaven

22-03-2022

Opgelost:  Foutmelding "Server error" bij uploaden Word-document als template

In bepaalde situaties werd bij het uploaden van een Word-document als nieuwe template een foutmelding getoond. Het ging hierbij om het valideren van het Word-document, waarbij bepaalde elementen in het document niet goed werden verwerkt.  Een voorbeeld hiervan is een IF-expressie die niet als zodanig kan worden herkend nadat een template eerst is bewerkt in Word.

In deze release is een aanpassing doorgevoerd zodat dit probleem niet meer optreedt. Let er echter op dat een IF-expressie die niet als zodanig kan worden herkend niet meer beschikbaar is in de Template Editor. Dit was overigens ook al het geval in de oude editor.

 

Opgelost:  Documentsoorten Personeelsdossier niet beschikbaar

In de bèta-versie van Templatebeheer met de nieuwe editor werden de documentsoorten van Personeelsdossier niet getoond bij de gegevens van een mergefunctie.

In deze release is een aanpassing doorgevoerd, zodat de beschikbare documentssoorten van Personeelsdossier weer worden getoond. 

 

Opgelost:  Aangepast samenvoegblok invoegen onvolledig

Bij het invoegen van een samenvoegblok ging de context verloren als het dialoogvenster tussentijds werd verlaten. Bij het samenstellen van een samenvoegblok wordt er eerst een beginmarkering geplaatst, vervolgens enkele samenvoegvelden en tenslotte een eindmarkering. Als de beginmarkering was ingevoegd en daarna het dialoogvenster werd verlaten, dan werd het samenvoegblok niet als zodanig herkend als de eindmarkering later alsnog werd toegevoegd.

 

In deze release is het aangepast invoegen van een samenvoegblok gewijzigd, zodat het dialoogvenster tussentijds kan worden verlaten, bijvoorbeeld om een tab in te voegen of om de cursor te verplaatsen naar een andere cel in een tabel.

Om het invoegen van een samenvoegveld eenvoudiger te maken is ons advies om eerst de beginmarking te plaatsen en daarna de eindmarkering, zodat het samenvoegblok al gereed is en als zodanig wordt herkend. Daarna kunnen de samenvoegvelden worden ingevoegd op de gewenste locatie. Om de beginmarkering en de eindmarkering te herkennen wordt gebruik gemaakt van 'dummy' samenvoegvelden die zichtbaar zijn als blokhaken:  [ en ]. Deze komen niet in het uiteindelijke document terecht wat wordt gegenereerd op basis van de betreffende template. Als het samenvoegblok gereed is dan kleurt deze roze. Indien gewenst kunnen op dat moment kunnen ook de tijdelijk samenvoegvelden [ en ] worden verwijderd met Rechtermuisknop > Veld verwijderen:

PetervanMiltenburg_0-1647970559812.png

 

Export intern formaat

Bij het opslaan van een template als Word-document en bij het importeren van een Word-document als nieuwe template vindt er conversie plaats van het interne formaat naar DOC/DOCX en vice versa. Tijdens de conversie kunnen er wijzigingen optreden in de template, zoals bijvoorbeeld een Enter in een IF-expressie die verdwijnt, de layout van tabellen of de precieze locatie van een afbeelding in het document. 

Om een oplossing te bieden voor het 1 op 1 kopiëren van templates tussen omgevingen is in deze release een export-functie toegevoegd waarbij de template in intern formaat kan worden geëxporteerd. Vervolgens kan deze template worden gebruikt om een nieuwe template aan te maken of een bestaande template te vervangen. Gebruikers die toegang hebben tot meerdere omgevingen kunnen hiermee zonder compatibiliteitsproblemen templates kopiëren.

 

Met de export-functie kan een template worden opgeslagen op de lokale computer:

PetervanMiltenburg_1-1645624206116.png
 
Het bestand wordt opgeslagen met de extentie 'bin, omdat het een 'binary file' betreft. DIt bestand kan niet worden geopend met een andere applicatie, maar het kan wel worden geupload als een nieuwe template of om een bestaande template te vervangen met de optie Gebruik een lokale template:
 
PetervanMiltenburg_0-1645624553547.png

 

De nieuwe template is een hiermee een letterlijke kopie van de originele template zonder conversies. Deze functie is alleen beschikbaar in de nieuwe bèta-versie van de Template Editor.

Actieve onderwerpen