Mijn Communities
Help

Releases Youforce Verzuim Management

Sorteren op:
Nieuw Opgefriste gebruikersinterface Waarom De bestaande gebruikersinterface maakt een verouderde indruk en krijgt daarom een nieuw jasje! De nieuwe gebruikersinterface is moderner, oogt rustiger en belangrijke informatie is beter leesbaar. De nieuwe gebruikersinterface sluit beter aan op de gebruikersinterfaces van de Youforce app en Mijn Youforce. Deze aansluiting is van belang omdat de bestaande Youforce Verzuim Management oplossing geleidelijk wordt vervangen door uitbreidingen op de Youforce app en Mijn Youforce. Zie ook Een stap verder in de ontwikkelingen op Youforce Verzuim Management. Wanneer In de loop van zaterdag 26 november wordt de aanpassing doorgevoerd. Hoe De vormgeving van de bestaande gebruikersinterface wordt opgefrist. De volgende onderdelen zijn onder handen genomen: Kleurgebruik Lettertype Icoontjes Knoppen Uitlijning Algehele styling De functionaliteit van de verschillende onderdelen is ongewijzigd, maar het navigeren binnen de applicatie wordt duidelijker.   De nieuwe gebruikersinterface werkt niet in combinatie met Internet Explorer of als de Internet Explorer mode gebruikt wordt binnen Microsoft Edge Chromium.   Het opfrissen van de gebruikersinterface wordt voor alle gebruikers doorgevoerd, ongeacht welke van de volgende HR Core systemen gekoppeld is aan Verzuim Management: Youforce - HR Core Beaufort (zowel online als in huis) Youforce - HR Core Education YouServe HRYou - HR Core Business  Het gebruik van white labeling (d.w.z. het voeren van organisatie specifieke huisstijlkleuren) is niet meer mogelijk in de nieuwe gebruikersinterface. De kleurstelling van de Youforce menubalk blijft ongewijzigd.   De schermprints als onderdeel van 'voorbeeldbericht jouw organisatie' verderop in dit bericht geven alvast een beeld van de nieuwe vormgeving. In de volgende tabel worden een drietal wijzigingen aanvullend toegelicht.   Oud Nieuw Icoon met een play button (Mouse-over: Contexmenu) Icoon met 3 puntjes (Mouse-over: Acties) In de huidige versie zijn als onderdeel van het menu naast de zoekbalk de groene "vorige" en "volgende" knoppen aanwezig. Deze knoppen werkten niet naar behoren. De gebruiker eindigde bijvoorbeeld zelden op de vorige pagina als er op de "vorige" knop geklikt werd. Dit zorgde voor onduidelijkheid en had geen toegevoegde waarde. De "vorige" en "volgende" knoppen in het menu zijn verwijderd. In het menu is het nu duidelijk wat er geselecteerd is d.m.v. de verticale groene balk en de menu items lichten op indien de gebruiker er met de muisaanwijzer overheen beweegt.    Vanaf dinsdag 15 november is er in de huidige/oude gebruikersinterface voor alle gebruikers onderstaande banner geplaatst op het bureaublad. Na de release van zaterdag 26 november wordt de banner en achterliggende pagina aangepast om aan te geven dat de nieuwe gebruikersinterface een feit is. Op deze manier krijgen gebruikers die tussen 15 en 26 november niet ingelogd zijn geweest toch informatie over het nieuwe ontwerp van Verzuim Management.   Banner:   Achterliggende pagina: Actie Het kan zijn dat het cachegeheugen van de browser van de gebruiker opgeschoond moet worden voordat de wijzigingen goed zichtbaar zijn.   Ondanks dat er geen functionaliteit gewijzigd is, kan het wenselijk zijn om binnen jouw organisatie gebruikte instructies of quick reference cards aan te passen. In veel gevallen is het voldoende om aan te geven dat de gebruikersinterface van Verzuim Management is opgefrist, maar dat alle functionaliteiten zoals menu items, knoppen, overzichten nog steeds dezelfde werking hebben en zich nog steeds op dezelfde plek bevinden. Voorbeeldbericht voor aankondiging opgefriste gebruikersinterface in jouw organisatie ------------- Onderwerp: Zaterdag 26 november: Youforce Verzuim Management module krijgt een nieuw ontwerp <Aanhef> De bestaande gebruikersinterface van de Youforce Verzuim Management module maakt een verouderde indruk en krijgt daarom in de loop van zaterdag 26 november een nieuw jasje. De nieuwe gebruikersinterface is moderner, oogt rustiger en belangrijke informatie is beter leesbaar. Daarnaast sluit de nieuwe gebruikersinterface beter aan op nieuwe ontwikkelingen die op de verzuim module en Youforce plaats (gaan) vinden. Icoontjes, kleurgebruik, knoppen, lettertypes, en uitlijning zijn onder andere onderdelen die aangepast zijn. Aan de functionaliteit zelf is niets aangepast. Icoontjes beelden hetzelfde uit, maar zijn in een nieuw jasje gestoken. Een uitzondering hierop is de zogenaamde "play" button, die op diverse plaatsen in de module gebruikt wordt zoals op het bureaublad bij de openstaande acties. Deze button is gewijzigd naar een icoontje met 3 puntjes. Daarnaast is het menu verbeterd. Het is nu duidelijker waar je je in de module bevindt en welk menu item geselecteerd wordt. Zie onderstaand een aantal schermafbeeldingen om een indruk te krijgen van de wijzigingen.       ------------- Opgeloste meldingen Onvolledige opbouw schermen Waarom Op diverse plaatsen deed zich het probleem voor dat een scherm maar voor de helft werd opgebouwd. Er verscheen een witte onbenutte ruimte onderaan het scherm. Bijvoorbeeld bij het scherm met invulvelden voor het samenvoegen van een document.  Hoe Met deze release is dit probleem bij de betreffende schermen opgelost en wordt het volledige scherm benut. Actie Geen actie vereist.   Foutmelding rapportage tool bij Youforce HR-Professionals Waarom Youforce HR-Professionals die zijn overgestapt naar het nieuwe inloggen (= zonder certificaat via https://admin.youforce.com) kregen bij de rapportage tool een foutmelding. Zie eventueel ook dit bericht. Hoe Met deze release is dit probleem opgelost. Actie Geen actie vereist.
Volledig artikel weergeven
15-11-2022 08:16 (Bijgewerkt op 23-11-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 5 kudos
  • 1306 Weergaven
De nieuwe UWV formulieren zijn vanaf vrijdag 21 juli 2023 beschikbaar in Verzuim Management.   Het gaat om de nieuwe formulieren die per 1 juli 2023 beschikbaar zijn gesteld door het UWV: Plan van aanpak (versie AG140 03041 05-23) (Eerstejaars)evaluatie (versie AG140 25670 05-23) De aanpassingen zullen donderdagavond 20 juli 2023 doorgevoerd worden. Verzuim Management is dan vanaf 19.00 uur tot +/- 23.00 uur niet beschikbaar.   Vanaf vrijdag 21 juli 2023 zijn de nieuwe formulieren direct beschikbaar in Verzuim Management. Er hoeven geen wijzigingen doorgevoerd te worden in het verzuimprotocol, de actieplanning of in Youforce templatebeheer.   Overzicht wijzigingen oud vs. nieuw Plan van aanpak Oude versie - AG140 03041 12-15: 5 Visie werknemer en werkgever 5.1 Geef de visie van de werknemer over de functie, de arbeidsmogelijkheden en de kwaliteit van de arbeidsverhouding. 5.2 Geef de visie van de werkgever over de werknemer, de functie, de arbeidsmogelijkheden. Gewijzigd in de nieuwe versie -  AG140 03041 05-23: 5 Mening werknemer en werkgever over arbeidsmogelijkheden 5.1 Welke mogelijkheden ziet de werknemer om weer (meer) te gaan werken? 5.2 Welke mogelijkheden ziet de werkgever voor de werknemer om weer (meer) te gaan werken? Toegevoegd in nieuwe versie - AG140 03041 05-23: 8 Mening over de gemaakte afspraken 8.1 Wat vindt de werknemer van de afspraken? 8.2 Wat vindt de werkgever van de afspraken?   (Eerstejaars)evaluatie Toegevoegd in de nieuwe versie - AG140 25670 05-23: (4 Verantwoording van de activiteiten) 4.6 Wat vindt de werknemer van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren? 4.7 Wat vindt de werkgever van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren van de werknemer?   7 Mening over de gemaakte afspraken 7.1 Wat vindt de werknemer van de (nieuwe) afspraken? 7.2 Wat vindt de werkgever van de (nieuwe) afspraken?   Eerdere documenten bewerken Documenten die zijn aangemaakt tussen 1 juli 2023 en 21 juli 2023 worden niet automatisch aangepast naar de nieuwe versie. Indien dat wel wenselijk is, is het mogelijk documenten handmatig aan te passen naar de nieuwe versie door het document opnieuw aan te maken via ‘Document bewerken’. De eerder ingevoerde gegevens blijven gewoon beschikbaar en worden opgenomen in de nieuwe versie.    Tot slot Het beschikbaar krijgen van de nieuwe formulieren in Verzuim Management heeft langer geduurd dan verwacht, onze excuses daarvoor. De komende periode zullen we stapsgewijs de andere UWV formulieren nalopen en waar nodig aanpassen naar de laatste versie. Bedankt voor jullie geduld!
Volledig artikel weergeven
20-07-2023 12:08 (Bijgewerkt op 20-07-2023)
  • 0 Antwoorden
  • 4 kudos
  • 763 Weergaven
Update: Deze ochtend vrijdag 27-10-2023 is onderstaand genoemde update uitgevoerd. Op vrijdag 27 oktober 2023 wordt in de loop van de dag een update van Youforce Verzuim Management uitgerold. Hierin wordt een probleem opgelost rondom betrokkenheid.   Verzuim Management blijft tijdens deze update gewoon beschikbaar. Dit bericht zal een update krijgen als de update is uitgevoerd. Waarom Toegang tot werknemers op basis van ingerichte betrokkenheid werd incidenteel niet goed bepaald. Dat kon resulteren in onterechte toegang tot uit dienst getreden werknemers.   Het probleem heeft zich voorgedaan in de volgende situatie. De werknemer: - is uit dienst - heeft meerdere contractregels gehad - heeft verschillende betrokkenen gehad voor een rol (bv. meerdere leidinggevenden over de tijd gezien)   In dit geval hadden ook historische betrokkenen na uitdiensttreding van de werknemer betrokkenheid. Dat was niet terecht.   Hoe Na deze update hebben alleen gebruikers, die ten tijde van het dienstverband van de werknemer als laatste betrokkenheid hadden, nog betrokkenheid als de werknemer uit dienst is.   Actie Geen actie vereist.
Volledig artikel weergeven
20-10-2023 07:57 (Bijgewerkt op 27-10-2023)
  • 0 Antwoorden
  • 2 kudos
  • 447 Weergaven