Mine produkter
Hjælp

Release: December 2018

af Vicky Sørensen (Opdateret ‎12-02-2021 23:48 af Thor Lundehoj VISMA )

Releaseinformation december 2018

 

Releasen i december måned er i høj grad koncentreret om ændringer og tilrettelser, som tilgodeser nogle af de gener, som releasen i november medførte.

 

Vedhæft filer i lønregistrering

Ustabil venstremenu

Lønarter på tidligere/fremtidige stillingskategorier

Pop-up ‘fryser’ ved lønregistrering

Medarbejdere med CVR-nr. har ikke adgang til Visma HR

Godkendelses siden kunne kan ikke åbnes

Forkert antal timer ved fraværsregistrering

Man kan ikke se, at rapport hentes i IE eller lønregistrering gemmes

Fratrådte medarbejdere vises i søgning

Valgfri felter med Æ, Ø eller Å

Oversættelsesmangler

Styling

 

Vedhæft filer i lønregistrering

En del brugere har, især i Internet Explorer, haft problemer med at uploade dokumenter i lønregistreringen. Denne fejl er rettet.

 

Ustabil venstremenu

Vi har tilrettet venstremenuen, så den ikke længere fjerner/tilføjer menupunkter, når man går fra den ene menu til den anden.

 

Lønarter på tidligere/fremtidige stillingskategorier

Når en medarbejder skifter stillingskategori, kan man stadig se de lønarter, der er tilknyttet den tidligere stillingskategori. Også dem, der ikke længere kan bruges. Fremover kommer der en fejlbesked hvis man forsøger at bruge en lønart, der ikke er tilknyttet MAs aktuelle stillingskategori.

Pop-up ‘fryser’ ved lønregistrering

Er rettet, så man ikke kommer til at registrere det samme flere gange fordi man ikke kan se, at systemet arbejder. Pop-up kan stadig “fryse”, men Gem-knappen er i de tilfælde deaktiveret, så man ikke ved en fejl kommer til at gemme flere gange.

Medarbejdere med CVR-nr. har ikke adgang til Visma HR

Dette er rettet, så medarbejdere oprettet med CVR-nr. kan logge på Visma HR, hvis blot de er korrekt oprettet som brugere i Visma HR.

Godkendelses siden kunne kan ikke åbnes

Fejl opstået, hvor der har været html-koder i bemærkningsfeltet eller meget lange bemærkninger. Fejlen er rettet, så det ikke længere vil spærre for adgang til godkendelses-siden.

Forkert antal timer ved fraværsregistrering

Fraværsregistreringen fejlede når fravær blev registreret i timer

Nu kan Fravær registreres i timer både ved at vælge timerne fra time-pickeren og ved selv at taste timerne. Dette virker nu både både i opret og ret fravær, samt både i IE & Chrome.  

Man kan både anvende tabulator og knappen Enter. Mens systemet beregner det korrekte antal timer/dage, kan man ikke bruge Gem-knappen.

Man kan ikke se, at rapport hentes i IE eller lønregistrering gemmes

Rettet så der er ‘spinder’ når systemet arbejder, så man ikke tror det er gået i stå. Spinder i Chrome kan mangle stadigvæk.

Fratrådte medarbejdere vises i søgning

Rettet så kun aktive medarbejdere vises. Senere vil også medarbejdere med status passiv, tiltræder eller fratræder også vises i listen.

Hvis man vil søge disse medarbejdere frem kan man anvende avanceret søgning.

 

Valgfri felter med Æ, Ø eller Å

I forbindelse med designændringen i november, var der opstået en fejl med at felterne Valgfri 1-6, ikke kunne indeholde bogstaverne æ, ø og å, dette er nu rettet i både IE & Chrome.

Oversættelsesmangler

Opret medarbejder, advarsel i pop-up rettet fra yes/no til ja/nej

Anciennitetsrapport, Seniority by date ændret til Anciennitet pr. Dato

Opret medarbejder, fejltekst ved reg/konto er oversat til dansk

Styling

Der er foretaget en del rettelser til stylingen, så Visma HR fremstår mere ensrettet i de forskellige menuer og sider.

3 Kommentarer
Kim Schjøtt
CONTRIBUTOR ***
af Kim Schjøtt

Hejsa

 

De som har en fratrædelses dato frem er også aktive medarbejdere og skal derfor vises..

 

af Vicky Sørensen

Hej Kim Schjøtt

 

Det vil de også blive på et senere tidspunkt. For at få fjernet de fratrådte, var det lige nu løsningen også at fjerne de andre medarbejdere, som ikke har status 'Aktiv'. Det vil sige medarbejdere med status Passiv, Tiltræder eller Fratræder. Vi ved ikke lige nu, hvornår det sker, men indtil da kan de søges frem i den avancerede søgning i stedet for.

 

Venlig hilsen

Vicky Sørensen

 

 

Anne Abraham
CONTRIBUTOR **
af Anne Abraham

Vil være rart med en dato på rettelse. Fremsøgning af medarbejdere er en af de helt grundlæggende funktioner, og det er utroligt irriterende at det ikke fungerer optimalt.