Mijn Communities
Help

Wettelijk minimumloon 1 juli 2022

12-05-2022 12:00
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 186 Weergaven
  • Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. 
    • Dit is het loon dat men minimaal moet ontvangen als men werkt. 
    • Voor jongere werknemers geldt het minimumjeugdloon.
  • Het bruto minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast, op 1 januari en 1 juli.
ADFA22_0-1652349500147.png

 

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels, die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden bovenstaande bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

 

ADFA22_1-1652349561061.png

 

 

Medewerkers