Mijn Communities
Help

Tijdelijke kennisbank

Sorteren op:
Dit document beschrijft de ‘PlusPort - Visma Raet Learning API’-connector. Een koppeling gebaseerd op de Visma Raet Learning API. Onderstaande velden gebruikt Plusport in haar connector. attribute HR Core Business HR Core Online personId Technical id of the employee in HRCB P01001 - Persoonsnummer personCode 7014 - Uniek Persoonlijk ID (UPI) (If it is not filled in then the Medewerkercode - 22) P01001 - Persoonsnummer Initials 25 - Voorletters P00303 - Voorletters KnowAs 165 - Roepnaam P01003 - Roepnaam lastName 524 - Opgemaakte naam aanhef Note: This field is combination of the last name and the last name prefix P01008 - Samengestelde naam lastNamePrefix   P01009 - Samengestelde naam-voorvoegsels gender 36 - Geslacht (Male, Female, other values will shown as Not Known) P00330 - Geslacht (Male, Female, other values will shown as Not Known) birthDate 35 - geboortedatum 35 - geboortedatum UserUID 10523564 - PING ID Ping ID directly from the portal emailAddresses Business : 7212 - E-mailadres Business: P01035 - E-mail adres werk emailAddresses Prive: 7213 - E-mailadres Prive Prive: P01034 - E-mail adres prive street 391 – straat P01014 straatnaam houseNumber 392 - Huisnummer P01016 Huisnummer houseNumberAdditional 393 - Huisnummer toevoeging P01018 Huisnummer toev postalCode 394 - Postcode P01020 Postcode city 395 - Woonplaats P01022 Plaatsnaam Telephone number Business : 7374 - Telefoonnummer intern Business :P01037 - Telefoonnr werk hireDate 39 - Datum indienst P00322 - Datum in dienst dischargeDate 10520479 - Geplande laatste datum indienst P00830 - Datum uit dienst jobProfile 97 – functie P01107 - Primaire functie costCenter 53 - Kostenplaats   organizationUnit 6000 - Organisatorische eenheid P01106 - Hierarchische org. eenheid shortName 548 - code OE ShortName fullName 549 - Naam OE FullName parentOrgUnit technical id of the parent Org unit technical id of the parent Org unit Rolecode   P01062 - Rol managerId 7137 - manager Personcode van de bij de OE vastgelegde 'MGR' (vanuit Rolcode P01062) Waarvan deze velden voor Plusport verplicht zijn: attribute HR Core Business HR Core Online personId Technical id of the employee in HRCB P01001 - Persoonsnummer KnowAs 165 - Roepnaam P01003 - Roepnaam lastName 524 - Opgemaakte naam aanhef This field is combination of the last name and the last name prefix P01008 - Samengestelde naam UserUID 10523564 - PING ID Ping ID directly from the portal emailAddresses Business : 7212 - E-mailadres Business: P01035 - E-mail adres werk organizationUnit 6000 - Organisatorische eenheid P01106 - Hierarchische org. eenheid Wanneer bij een medewerker de waarde op 1 van bovenstaande velden ontbreekt zal Plusport de gehele medewerker niet verwerken. Advies om binnen Youforce deze velden ook verplicht te stellen bij het aanmaken van een nieuwe medewerker. Iedere ochtend kan Plusport een e-mail versturen met de foutmeldingen die de dag daarvoor zijn opgetreden. Als er een fout is opgetreden, kan de klant via de mail op een reset knop klikken om een nieuwe poging te proberen. Na 5 pogingen doet Plusport geen nieuwe poging meer om de gebruiker te verwerken.  Nieuwe medewerkers die zijn opgevoerd in HRCore worden na een synchronisatie zichtbaar in Plusport. Als bij een bestaande medewerker een waarde in HRCore is gewijzigd zoals de functie dan is de nieuwe functie zichtbaar in Plusport vanaf het moment dat de wijziging is ingegaan. Oftewel een medewerker krijgt per de 1e van de volgende maand een nieuwe functie dan is de nieuwe functie vanaf de 1e van de volgende maand zichtbaar in Plusport. Plusport verwerkt 1 manager per organisatorische eenheid, de eerste die zij tegenkomen in de data.  Medewerkers met een uitdienstdatum worden tot 90 dagen na hun uitdienstdatum nog gesynchroniseerd. Plusport synchroniseert 4 keer per dag de gegevens, zij doen dat iedere keer voor alle medewerkers.  Filtermogelijkheden voor HR Core Business-klanten Vanuit HR Core Business kunnen ‘bedrijven’ worden uitgesloten van de connector. Het gaat dan om de bedrijf-omschrijvingen zoals ze zijn ingericht in HRCore, zichtbaar via de knop 'Zoek bedrijf':  Het veld ‘type medewerker’ (7393) is de tweede filter-mogelijkheid.   Als een filter later wordt toegevoegd of uitgebreid dan verwijdert Plusport niet de medewerkers die al in Plusport staan. Filtermogelijkheden voor HRCore Online-klanten Vanuit HRCore Online kunnen medewerkers uitgesloten worden op basis van het veld ‘Soort Arbeidsrelatie’ (P01102). Als een filter later wordt toegevoegd of uitgebreid dan verwijdert Plusport niet de medewerkers die al in Plusport staan. UserUID Dit is het Youforce-nummer wat wordt gebruikt voor het inloggen en wat voor Plusport verplicht is om de medewerker in te laden. Oftewel zonder UserUID zal Plusport de medewerker niet aanmaken. De UserUID is iets anders dan het Youforce R-nummer, het is een unieke code (string) die Youforce genereert. UserUID voor HR Core Business-klanten Om er voor te zorgen dat er binnen Youforce een UserUID voor een medewerker wordt aangemaakt moet De ‘Raet Koppeling’ naar Youforce vanuit HRCore zijn geactiveerd en de ‘Raet Koppeling’ naar Ping id zodat de medewerker een Youforce-account heeft. Het ‘nieuwe inloggen’ hoeft niet geactiveerd te zijn mag natuurlijk wel. UserUID voor HRCore Online-klanten Om er voor te zorgen dat er binnen Youforce een UserUID voor een medewerker wordt aangemaakt moet de gegevensuitwisseling tussen HRCore Online en Youforce geactiveerd zijn zodat de medewerker ook een Youforce-account heeft.  Daarnaast moet gebruik worden gemaakt van het ‘Nieuwe inloggen’.  Waardenlijsten voor HRCoreBusiness-klanten, bijvoorbeeld Functie Velden met een code en een omschrijving, Functie als voorbeeld, dienen ingericht te zijn op het niveau klant. Eventueel ingerichte waardenlijsten op een lager niveau worden niet ondersteund.
Volledig artikel weergeven
05-10-2021 17:27
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 269 Weergaven
Dit document beschrijft de ‘Bronkhorst LKV connector - Visma Raet Learning API’-connector. Een koppeling gebaseerd op de Visma Raet Learning API. Onderstaande velden gebruikt Bronkhorst LKV in haar connector: Bronkhorst LKV veldbenaming Verplicht in Bronkhorst LKV API Endpoint API attribute HRCore Business HRCore Online Verplicht Employees personCode 7014 - Uniek Persoonlijk ID (UPI) (If it is not filled in then the Medewerkercode - 22) P01001 - Persoonsnummer Employees personID Technisch id van de medewerker P01001 - Persoonsnummer Bronkhorst probeert eerst het 'emailAddresses Prive' in te laden, is dat veld leeg dan de waarde op het veld 'emailAddresses Business' Verplicht Employees emailAddresses Business : 7212 - E-mailadres Prive: 7213 - E-mailadres Prive Business: P01035 - E-mail adres werk Prive: P01034 - E-mail adres prive Employees firstNames 51 - Voornamen P01002 - Voornamen Employees lastName 524 - Opgemaakte naam aanhef Note: In HRCB this field is combination of the last name and the last name prefix P01008 - Samengestelde naam Employees lastNamePrefix Niet beschikbaar P01009 - Samengestelde naam-voorvoegsels Employees lastNameAtBirth 24 - Achternaam P00301 - Geboortenaam Employees lastNameAtBirthPrefix 26 - Voorvoegsel P00302 - Geboortenaam-voorvoegsels Verplicht Employees initials 25 - Voorletters P00303 - Voorletters Verplicht Employees birthDate 35 - Geboortedatum P00321 -Geboortedatum Verplicht Employees gender 36 - Geslacht P00330 - Geslacht Bronkhorst probeert eerst het 'phoneNumbers Home' in te laden, is dat veld leeg dan de waarde op het veld 'phoneNumbers Mobile' is dat veld leeg dan 'phoneNumbers Business' Employees phoneNumbers Home : 7376 - Telefoonnummer prive Mobile : 7377 - Telefoonnummer mobiel Business : 7374 - Telefoonnummer intern Home: P01027 - telefoonnr woonadres Mobile : P01036 - Telefoonnr mobiel Business :P01037 - Telefoonnr werk  Verplicht Employees company 18 - company code   Niet beschikbaar   Employees hireDate 39 - Datum indienst P00322 - Datum in dienst   Employees dischargeDate 10520479 - Geplande laatste datum indienst P00830 - Datum uit dienst   Employees originalHireDate 308 - Datum indienst organisatie P00834 -Datum in dienst CAO   Employees validFrom Ingangsdatum van de versie Niet beschikbaar   Employees validUntil Einddatum van de versie Niet beschikbaar Burger service nummer (BSN)  Verplicht Employees nationalIdentificationNumber 10000018 - Burgerservicenummer Niet beschikbaar   Companies id Technisch id van het bedrijf Niet beschikbaar   Companies code Code van het bedrijf Niet beschikbaar   Companies fullName Omschrijving van het bedrijf Niet beschikbaar Bronkhorst LKV synct werknemers vanaf een indienstdatum, hierdoor worden nieuwe medewerkers opgehaald. Bestaande medewerkers worden niet ge-update. De frequentie en de momenten waarop de connector de informatie ophaalt wordt in samenspraak gedaan tussen Bronkhorst en de klant. De velden met het kenmerk verplicht moeten gevuld zijn met een waarde, wanneer bij een medewerker de waarde op 1 van bovenstaande verplichte velden ontbreekt zal Bronkhorst LKV de gehele medewerker niet verwerken. Advies om binnen Youforce deze velden ook verplicht te stellen bij het aanmaken van een nieuwe medewerker.  Filtermogelijkheden voor HR Core Business-klanten Vanuit HR Core Business kunnen ‘bedrijven’ worden uitgesloten van de connector. Het gaat dan om de bedrijf-omschrijvingen zoals ze zijn ingericht in HRCore, zichtbaar via de knop 'Zoek bedrijf':  Het veld ‘type medewerker’ (7393) is de tweede filter-mogelijkheid.   Standaard worden er geen fillters ingesteld dus alle medewerkers zijn beschikbaar voor Bronkhorst LKV, verzoek om een gewenst filter tijdens de implementatie aan te melden via een Servicedesk-ticket. Filtermogelijkheden voor HRCore Online-klanten Vanuit HRCore Online kunnen medewerkers uitgesloten worden op basis van het veld ‘Soort Arbeidsrelatie’ (P01102). Standaard worden er geen fillters ingesteld dus alle medewerkers zijn beschikbaar voor Bronkhorst LKV, verzoek om een gewenst filter tijdens de implementatie aan te melden via een Servicedesk-ticket.
Volledig artikel weergeven
21-09-2021 15:16
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 241 Weergaven
This document describes the ‘IAM3 - Visma Raet IAM API’-connector. This connector has been built on top of the Visma Raet IAM API. The following fields are used by the IAM3 connector, required fields are highlighted in bold.  API endpoint API attribute HR Core Business fieldname HR Core Online fieldname Functional description Employees dateOfBirth N/A P00321 - Geboorte datum Birth date of employee Employees emailAddresses 7212 - E-mailadres P01035 - E-mail adres werk Business email address of employee Employees firstNames 51 - Voornamen P01002 - Voornamen First names of employee Employees gender 36 - Geslacht P00330  - Geslacht Gender of the employee Employees id Mutkey medewerker P01001 - Persoonsnummer Technical key of employee Employees initials 25 - Voorletters P00303 - Voorletters Initials of the employee (with dots) Employees knownAs 165 - Roepnaam P01003 - Roepnaam Calling name of the employee Employees lastName 524 - Opgemaakte naam aanhef P01008 - Samengestelde naam Formatted name of the employee Employees lastNameAtBirth 24 - Achternaam P00301 - Geboortenaam Own lastname of employee Employees lastNameAtBirthPrefix 26 - Voorvoegsels P00302 - Geboortenaam voorvoegsels Own prefix of employee Employees lastNamePrefix N/A P01009 - Samengestelde naam voorvoegsel Prefix of formatted name of employee Employees nameAssembleOrder 28 - Eigennaam code P00304 - Gebruik achternaam Code of name preference employee Employees partnerName 27 - Naam Partner P00390 - Partner naam Last name partner of employee Employees partnerNamePrefix 166 - Voorvoegsels Partner P00391 - Voorvoegsel partner Prefix of partner employee Employees personCode 7014 - Uniek Persoonlijk ID (UPI)* P01001 - Persoonsnummer Unique person identifier of employee Employees personId 10519680 - Persoon nummer P01001 - Persoonsnummer Unique person identifier of employee Employees phoneNumbers 7374 - Telefoonnummer intern P01037  - Telefoonnummer werk business phone number employee Employees validFrom Ingangsdatum van de versie Ingangsdatum van de versie The date from which the record is valid Employees validUntil Einddatum van de versie Einddatum van de versie The date from which the record is no longer valid Employment company 18 - Bedrijfscode N/A Unique identifier of company the where contract is concluded Employment contractCode 97 - Contract id N/A Code of the contract Employment costCenter 53 - Kostenplaats N/A The cost center under which the employment is registered Employment dischargeDate 10520479 - Geplande laatste datum indienst (40 - Datum uitdienst minus 1 dag) P00830  - Datum uit dienst The day after last working date Employment employeeCode 22 - Medewerker code N/A The code of the employee or employment Employment employmentCode N/A P01101  - Volgnummer dienstverband Incremental employment number Employment employmentType 7393 - Type medewerker P01102 - Soort arbeidsrelatie Type of employee Employment hireDate 39 - Datum indienst P00322 - Datum in dienst Date of hire for the employment Employment id 49 - Contract mutkey P01001 - Volgnummer dienstverband Technical key of employment Employment jobProfile 97 - Functie P01107 - Primaire functie Assigned jobprofile (code+description) Employment location 75 - Vestiging N/A The location at which the employment is being fulfilled Employment organizationUnit 6000 - Mutkey organisatorische eenheid P01106 - Hiërarchisch organisatorische eenheid Assigned organizational unit Employment originalHireDate 308 - Datum indienst organisatie P00834 - Datum in dienst CAO The first hire date or original hire date of an employee within the organization. This date is important for the tenure or working anniversary of an employee Employment workingAmount 463 - Dagen/uren per week P01109 - Uren per week Contractual amount in hours per day Assignments employmentCode N/A P01101  - Volgnummer dienstverband Incremental employment number Assignments endDate N/A P01126 - Einde inzet Assignments end date Assignments id N/A Id van de inzetregel Unique id of the role assignment. the Id is unique within the entity and tenant. The id is generated by the system and can not changed by a user Assignments jobProfile N/A P0122 - Operationele functie Assigned jobprofile (code+description) Assignments organizationUnit N/A P1121 - Operationele organisatorische eenheid Assigned organizational unit Assignments startDate N/A P01125 - Ingang inzet Assignments start date Assignments workingAmount N/A P01109 - Uren per week Contractual amount in hours per day Organization Units fullName 549 - Naam organisatorische eenheid Naam organisatorische eenheid Full description of organizational unit Organization Units id Mutkey organisatorische eenheid P01061 - Code organisatorische eenheid Technical key orgizational unit Organization Units parentOrgUnit 6000 - Bovenliggende organisatorische eenheid Organisatie eenheid > Onderdeel van Technical key parent orgizational unit Organization Units shortName 548 - Code organisatorische eenheid P01061 - Code organisatorische eenheid Functional key organizational unit Organization Units manager mutkey van de manager N/A Unique id of the manager Organization Units managerPersonId 10519680 - Persoon nummer (van de manager) N/A The globally unique id assigned to an the management employee Organization Units OrganizationUnitType 7475 - Type organisatorische eenheid Type organisatorische eenheid Type of organization unit Organization Units validFrom Ingangsdatum van de versie Ingangsdatum van de versie The date from which the record is valid Organization Units validUntil Einddatum van de versie Einddatum van de versie The date from which the record is no longer valid Role Assignments endDate N/A P01064 - Einddatum roltoewijzing End date of role assignment Role Assignments id N/A P01062 - roleId Technical key of role assignment Role Assignments organizationUnit N/A P1121 - Operationele organisatorische eenheid Assigned organizational unit Role Assignments personCode N/A P01001 - Persoonsnummer Unique person identifier of employee Role Assignments shortName N/A P01062 - Rol code Functional key role assignment Role Assignments startDate N/A P01063 - Ingangsdatum roltoewijzing Effective date of role assignment Role Assignments validFrom N/A Ingangsdatum van de versie The date from which the record is valid Role Assignments validUntil N/A Einddatum van de versie The date from which the record is no longer valid Job Profiles fullName 97 - Functie omschrijving func_oms - Functie omschrijving Full description of job profile Job Profiles jobTitle 932 - Visitekaartje N/A Job title description Job Profiles shortName 97 - Functie code func_kd - Functie code Code or short name of the Job Profile Job Profiles validFrom Ingangsdatum van de versie Ingangsdatum van de versie The date from which the record is valid Job Profiles validUntil Einddatum van de versie Einddatum van de versie The date from which the record is no longer valid Connector details Each day IAM3 does a full-load on the described endpoints and detects changes on their side including future changes. Every employee needs to comply with the required fields when this is not met the employee will be ignored and not processed. To ensure proper working of the connector the required fields need to be properly configured in the Youforce customer setup. Employees which have been discharged will processed by IAM3 for a duration of max. 90 days  Value lists for HR Core Business-customers (for example jobprofile) Fields with a complex type (code and description) need to be configured in the value lists on the customer level (any lower level is not supported). The value lists can be retrieved through the “valuelist” endpoint.
Volledig artikel weergeven
28-06-2021 21:17
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 272 Weergaven
This document describes the ‘UMRA - Visma Raet IAM API’-connector. This connector has been built on top of the Visma Raet IAM API. The following fields are used by the UMRA connector, required fields are highlighted in bold.  API endpoint API attribute HR Core Business fieldname HR Core Online fieldname Functional description Employees dateOfBirth N/A P00321 - Geboorte datum Birth date of employee Employees emailAddresses 7212 - E-mailadres P01035 - E-mail adres werk Business email address of employee Employees firstNames 51 - Voornamen P01002 - Voornamen First names of employee Employees gender 36 - Geslacht P00330  - Geslacht Gender of the employee Employees id Mutkey medewerker P01001 - Persoonsnummer Technical key of employee Employees initials 25 - Voorletters P00303 - Voorletters Initials of the employee (with dots) Employees knownAs 165 - Roepnaam P01003 - Roepnaam Calling name of the employee Employees lastName 524 - Opgemaakte naam aanhef P01008 - Samengestelde naam Formatted name of the employee Employees lastNameAtBirth 24 - Achternaam P00301 - Geboortenaam Own lastname of employee Employees lastNameAtBirthPrefix 26 - Voorvoegsels P00302 - Geboortenaam voorvoegsels Own prefix of employee Employees lastNamePrefix N/A P01009 - Samengestelde naam voorvoegsel Prefix of formatted name of employee Employees nameAssembleOrder 28 - Eigennaam code P00304 - Gebruik achternaam Code of name preference employee Employees partnerName 27 - Naam Partner P00390 - Partner naam Last name partner of employee Employees partnerNamePrefix 166 - Voorvoegsels Partner P00391 - Voorvoegsel partner Prefix of partner employee Employees personCode 7014 - Uniek Persoonlijk ID (UPI) P01001 - Persoonsnummer Unique person identifier of employee Employees personId 10519680 - Persoon nummer P01001 - Persoonsnummer Unique person identifier of employee Employees phoneNumbers 7374 - Telefoonnummer intern P01037  - Telefoonnummer werk business phone number employee Employees validFrom Ingangsdatum van de versie Ingangsdatum van de versie The date from which the record is valid Employees validUntil Einddatum van de versie Einddatum van de versie The date from which the record is no longer valid Employment dischargeDate 10520479 - Geplande laatste datum indienst (40 - Datum uitdienst minus 1 dag) P00830  - Datum uit dienst The day after last working date Employment employeeCode 22 - Medewerker code N/A The code of the employee or employment Employment employmentCode N/A P01101  - Volgnummer dienstverband Incremental employment number Employment employmentType 7393 - Type medewerker P01102 - Soort arbeidsrelatie Type of employee Employment id 49 - Contract mutkey P01001 - Volgnummer dienstverband Technical key of employment Employment jobProfile 97 - Functie P01107 - Primaire functie Assigned jobprofile (code+description) Employment organizationUnit 6000 - Mutkey organisatorische eenheid P01106 - Hiërarchisch organisatorische eenheid Assigned organizational unit Employment workingAmount 463 - Dagen/uren per week P01109 - Uren per week Contractual amount in hours per day Assignments employmentCode N/A P01101  - Volgnummer dienstverband Incremental employment number Assignments endDate N/A P01126 - Einde inzet Assignments end date Assignments id N/A Id van de inzetregel  Unique id of the role assignment. the Id is unique within the entity and tenant. The id is generated by the system and can not changed by a user Assignments jobProfile N/A P0122 - Operationele functie Assigned jobprofile (code+description) Assignments organizationUnit N/A P1121 - Operationele organisatorische eenheid Assigned organizational unit Assignments startDate N/A P01125 - Ingang inzet Assignments start date Assignments workingAmount N/A P01109 - Uren per week Contractual amount in hours/days Organization Units fullName 549 - Naam organisatorische eenheid Naam organisatorische eenheid Full description of organizational unit Organization Units id Mutkey organisatorische eenheid P01061 - Code organisatorische eenheid Technical key orgizational unit Organization Units parentOrgUnit 6000 - Bovenliggende organisatorische eenheid Organisatie eenheid > Onderdeel van Technical key parent orgizational unit Organization Units shortName 548 - Code organisatorische eenheid P01061 - Code organisatorische eenheid Functional key organizational unit Role Assignments endDate N/A P01064 - Einddatum roltoewijzing End date of role assignment Role Assignments id N/A P01062 - roleId Technical key of role assignment Role Assignments organizationUnit N/A P1121 - Operationele organisatorische eenheid Assigned organizational unit Role Assignments personCode N/A P01001 - Persoonsnummer Unique person identifier of employee Role Assignments shortName N/A P01062 - Rol code Functional key role assignment Role Assignments startDate N/A P01063 - Ingangsdatum roltoewijzing Effective date of role assignment Job Profiles fullName 97 - Functie omschrijving func_oms - Functie omschrijving Full description of job profile This table is based on the general connector of Tools4Ever, please check with Tools4Ever if they made any client specific deviations from this table. Connector details Each day UMRA does a full-load on the described endpoints and detects changes on their side including future changes. Every employee needs to comply with the required fields when this is not met the employee will be ignored and not processed. To ensure proper working of the connector the required fields need to be properly configured in the Youforce customer setup. Employees which have been discharged will processed by UMRA for a duration of max. 90 days  Value lists for HR Core Business-customers (for example jobprofile) Fields with a complex type (code and description) need to be configured in the value lists on the customer level (any lower level is not supported). The value lists can be retrieved through the “valuelist” endpoint.
Volledig artikel weergeven
15-06-2021 17:32
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 294 Weergaven
PAGE UNDER CONSTRUCTION This document described the ‘Ubeeo ATS - Visma Raet Learning API’-connector. This connector has been built on top of the Visma Raet Learning API. Ubeeo ATS is a integrated recruitment-portal solution which provides organisations with the complete set of tools to manage their recruitment process. You can read more about their software on: https://ubeeo.nl/ The following fields are used by the Ubeeo ATS connector, required fields are highlighted in bold. Fields described as Uniqe are unique within their entity and tenant. Field connector API Endpoint API attribute HRCore Business HRCore Online Functional description HRMS_USER_CODE Employees personId N/A - Technische sleutel medewerker P01001 - Persoonsnummer Unique identifier of the employee EXTERNAL_CODE Employees personCode 7014 - Uniek Persoonlijk ID (UPI) P01001 - Persoonsnummer Unique person identifier of employee INITIALS Employees initials 25 - Voorletters P00303 - Voorletters Initials of the employee (with dots) FORENAMES Employees firstNames 51 - Voornamen P01002 - Voornamen First names of employee FIRST_NAME Employees knowAs 165 - Roepnaam P01003 - Roepnaam The employees nickname LAST_NAME Employees lastName 524 - Opgemaakte naam aanhef* *This field is combination of the last name and the last name prefix P01008 - Samengestelde naam The persons last name (based on selected name preference) REFIX Employees lastNamePrefix N/A *  *he prefix is part of the lastName or available as part of lastNameAtBirthPrefix P01009 - Samengestelde naam voorvoegsel The prefix of the employee's last name GENDER Employees gender 36 - Geslacht P00330 - Geslacht Gender of the employee USER_EMAIL_ADDRESS Employees emailAddresses type:"Business" address 7212 - E-mailadres P01035 - E-mail adres werk List the business email address of the employee WORK_PHONE Employees phoneNumbers type:"Business" number 7374 - Telefoonnummer intern P01037 - Telefoonnummer werk The (landline) business phone number of the employee MOBILE_PHONE Employees phoneNumbers type:"Mobile" number 7377 - Telefoonnummer mobiel P01036 - Telefoonnummer mobiel The mobile phone number of the employee Employees employments employmentCode N/A P01101 - Volgnummer dienstverband The "serial" number of the employees contract Employees employments hireDate 39 - Datum indienst P00322 - Datum in dienst The start date of the employees contract (employment) Employees employments dischargeDate 10520479 - Geplande laatste datum indienst* *Datum uitdienst minus 1 dag P00830 - Datum uit dienst The end date of the employees contract (employment) USER_ORG_USAGES Employees employments organizationUnit 6000 - Organisatorische eenheid P01106 - Hierarchische org. eenheid The functional organizational unit code of the employees contract (employment) Employees validFrom N/A - Ingangsdatum N/A Start date of the version of the employee Employees validUntil N/A - Einddatum N/A End date of the version of the employee HRMS_ORG_CODE OrganizationUnits id N/A - Technische sleutel OE P01061- Code organisatorische eenheid Unique identifier of the organizational unit EXTERNAL_REFNO OrganizationUnits shortName 548 - Code OE P01061 - Code organisatorische eenheid Functional name of the organizational unit NAME OrganizationUnits fullName 549 - Naam OE P01061 - Code organisatorische eenheid Functional code of the organizational unit PARENT_ORG OrganizationUnits parentOrgUnit N/A - Technische sleutel van bovenliggende OE N/A - Technische sleutel van bovenliggende OE Unique identifier of the parent organizational unit UP_ID OrganizationUnits manager 7137 - manager N/A Unique identifier of the manager of the organizational unit* *Only for HR Core Business. For HR Core Online the manager is part of the role assignment OrganizationUnits validFrom N/A - Ingangsdatum N/A Start date of that version of the organizational unit OrganizationUnits validUntil N/A - Einddatum N/A End date of that version of the organizational unit RoleAssignments isDeleted N/A N/A After a record is deleted in the core system, the API will return the record with his id and the flag isDelete=true. This delete means that the whole record including all version are deleted. RoleAssignments id N/A - Technische sleutel roltoewijzing P01062 - roleId Unique identifier of the role assignment USER_ORG_USAGES RoleAssignments organizationUnitCode 548 - code OE P01061 - Operationele org.eenheid The organizational unit of the role assignment UP_ID RoleAssignments shortName 548 - code OE P01062 - Rol code The functional code of the role assignment EXTERNAL_CODE RoleAssignments personCode 7014 - Uniek Persoonlijk ID (UPI) P01001 - Persoonsnummer Unique person identifier of employee attached to that role assignment and organizational unit HRMS_USER_CODE RoleAssignments personID N/A - Technische sleutel medewerker P01001 - Persoonsnummer Unique identifier of the employee attached to that role assignment and organizational unit RoleAssignments startdate N/A - Ingangsdatum P01063 - Ingangsdatum roltoewijzing Start date of the employees assignment to that role assignment in relation to an organizational unit RoleAssignments enddate N/A - Einddatum P01064 - Einddatum roltoewijzing End date of the employees assignment to that role assignment in relation to an organizational unit RoleAssignments validFrom N/A - Ingangsdatum N/A Start date of that version of the role assignment RoleAssignments validUntil N/A - Einddatum N/A End date of that version of the role assignment HRMS_VS_VAL_CODE Companies id N/A - Technische sleutel bedrijf N/A Unique identifier of the company CODE Companies code 18 - Bedrijfscode (code) N/A Functional code of the company DESCRIPTION Companies fullName 18 - Bedrijfscode (omschrijving) N/A Functional name of the company Companies validFrom N/A - Ingangsdatum N/A Start date of that version of the company Companies validUntil N/A - Einddatum N/A End date of that version of the company HRMS_VS_VAL_CODE JobProfiles id N/A - Technische sleutel functie N/A Unique identifier of the job profile DISABLED_FLAG JobProfiles isDeleted N/A N/A After a record is deleted in the core system, the API will return the record with his id and the flag isDelete=true. This delete means that the whole record including all version are deleted. CODE JobProfiles shortName 97 - Functie code func_kd - Functie code Functional code of the job profile DESCRIPTION JobProfiles fullName 97 - Functie code omschrijving func_oms - Functie omschrijving Functional name of the job profile JobProfiles jobFamily N/A functie groep Group of job profile JobProfiles validFrom N/A - Ingangsdatum N/A Start date of that version of the job profile JobProfiles validUntil N/A - Einddatum N/A End date of that version of the job profile HRMS_VS_VAL_CODE EmploymentTypes code 7393 - Type Medewerker (code) P01102 - Soort arbeidsrelatie Functional code of the employee type DESCRIPTION EmploymentTypes fullName 7393 - Type Medewerker (omschrijving) P01102 - Soort arbeidsrelatie Functional name of the employee type EmploymentTypes validFrom N/A - Ingangsdatum N/A Start date of that version of the employment type EmploymentTypes validUntil N/A - Einddatum N/A End date of that version of the employment type HRMS_VS_VAL_CODE ContractTypes code 10204687 - Contract type (code) N/A Functional code of the type of contract DESCRIPTION ContractTypes fullName 10204687 - Contract type (omschrijving) N/A Functional name of the type of contract ContractTypes validFrom N/A - Ingangsdatum N/A Start date of that version of the contract type ContractTypes validUntil N/A - Einddatum N/A End date of that version of the contract type Connector details Each night at 02:00 CET Ubeeo ATS does a full-load on the described endpoints and detects changes on their side. The connector does not process historic or future data, but is only interested in actual data. The data is primarily used for user provisioning of the Ubeeo ATS application and providing data for vacancy and candidate process. Every employee needs to comply with the required fields (highlighted in bold) when this is not met the employee will be ignored and not processed. To ensure proper working of the connector the required fields need to be properly configured in the Youforce customer setup. Employees which have been discharged (>14 days) will be ignored and no longer processed by Ubeeo ATS Role assignments Although the Ubeeo ATS connector consumes role assignment endpoint data, the actual role assignments is a customer specific configuration within the Ubeeo ATS application Filter applications for HR Core Business-customers HR Core Business enables filtering on ‘company’ excluding them from the connector sync. The range of companies depends on how it is configured on the customer level in HR CORE visible through the ‘Search company’ list. There is also a possibility to filter on  ‘employee type’ (7393). By default, no filter is applied and any required filters need to be requested through a service desk ticket   Filter applications for HR Core Online-customers HR Core Online enables filtering on the field ‘Employment type’ (P01102). By default, no filter is applied and any required filters need to be requested through a service desk ticket   Value lists for HR Core Business-customers (for example jobprofile) Fields with a complex type (code and description) need to be configured in the value lists on the customer level (any lower level is not supported). The value lists can be retrieved through the “valuelist” endpoint.
Volledig artikel weergeven
07-06-2021 22:54
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 395 Weergaven
Dit document beschrijft de 'Verzuimsignaal - Visma Raet MLM API’-connector. Een koppeling gebaseerd op de Visma Raet Medical Leave Management (MLM) API. Onderstaande velden gebruikt Verzuimsignaal in haar connector:   Verzuimsignaal scherm Verzuimsignaal veldnaam Verplicht voor Verzuimsignaal API Endpoint Veld / waarde HRCoreBusiness rubriek Opmerkingen / bijzonderheden Bedrijf - Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam Verplicht OrgUnits fullName 549 - Naam OE   Bedrijf - Bedrijfsgegevens Werkgeversnummer Verplicht OrgUnits shortName 548 - Code OE         OrgUnits parentOrgUnit 6000 - Organisatie eenheid - verwijzing naar de Organisatorische eenheid een niveau hoger   Bedrijf     OrgUnits organizationUnitType 7475 - Type organisatie   Bedrijf - Werkgever contactpersoon Achternaam Verplicht OrgUnits manager 7137 - Manager Achternaam incl. eventuele tussenvoegsels Bedrijf - Communicatie   Verplicht van de manager Employees / phoneNumbers emailAddresses type /  number address Home : 7376 - Telefoonnummer prive Mobile : 7377 - Telefoonnummer mobiel Business : 7374 - Telefoonnummer intern Business : 7212 - E-mailadres Prive: 7213 - E-mailadres Prive Soort communicatie code; 01 = Vaste telefoon (verplicht in VS) 02 = Mobiele telefoon 04 = E-mail adres (verplicht in VS) 05 = Privé e-mail adres Vertaling toegepast: Tel -> Home(tel prive) = 01 Tel -> Mobile (mobiel) = 02 Tel -> Business (tel zakelijk) = 01 Mail -> Business (zakelijke email) = 04 Mail -> Prive: (prive email) = 04               Werknemer - Persoonsgegevens GUID Verplicht Employees personCode 7014 - Uniek Persoonlijk ID (UPI) Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt. Werknemer     Employees personId 10519680 - PersonNumber   Werknemer - Persoonsgegevens Burgerservicenummer   Employees nationalIdentificationNumber 10000018 - Burgerservice nummer   Werknemer - Persoonsgegevens Geboortedatum Verplicht Employees birthDate 35 - Geboorte datum   Werknemer - Persoonsgegevens Overlijdingsdatum   Employees deceasedDate 10302568 - Datum overlijden   Werknemer - Persoonsgegevens Achternaam Verplicht Employees lastNameAtBirth 24 - Achternaam   Werknemer - Persoonsgegevens Initialen Verplicht Employees initials 25 - Voorletters   Werknemer - Persoonsgegevens Tussenvoegsel   Employees lastNameAtBirthPrefix 26 - Voorvoegsel   Werknemer - Persoonsgegevens Roepnaam   Employees firstNames 51 - Voornamen   Werknemer - Persoonsgegevens Voorkeurshantering Verplicht Employees nameAssembleOrder 28 - Eigennaam code Voorkeurshantering 01 = Eigen naam 02 = Naam partner 03 = Naam partner gevolgd door eigen naam 04 = Eigen naam gevolgd door naam partner 99 = Onbekend, wordt standaard 01 in VS Werknemer - Persoonsgegevens Geslacht Verplicht Employees gender 36 - Geslacht Geslacht; M= Man en V = vrouw Werknemer - Persoonsgegevens Partner achternaam   Employees partnerName 27 - Naam Partner   Werknemer - Persoonsgegevens Partner tussenvoegsel   Employees partnerNamePrefix 166 - Voorvoegsel Partner   Werknemer     Employees lastName 524 - Opgemaakte naam   Werknemer     Employees lastNamePrefix 524 - Voorvoegsel Opgemaakte naam   Werknemer     Employees titlePrefix 94 - Titel voor   Werknemer - Communicatie [adres]   Ja Employees addressType 01 Living address / 02 Postal address Soort adres; 01 = Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres 02 = Postadres cq correspondentie adres 04 = Tijdelijk adres Werknemer - Communicatie [adres] Postcode Verplicht Employees postalCode 394 - Postcode   Werknemer - Communicatie [adres] Woonplaats Verplicht Employees city 395 - Woonplaats   Werknemer - Communicatie [adres] Huisnummer Verplicht Employees number 392 - Huisnummer   Werknemer - Communicatie [adres] Huisnummer   Employees streetNumberAdditional 393 - Huisnummer toevoeging Huisnr toevoeging wordt aan het huinsnr in VS geplakt. Werknemer - Communicatie [adres] Straatnaam   Employees streetName 391 - Straat Straatnaam, eventueel afgekort als deze groter is dan 80 karakters Werknemer - Communicatie [adres] Land Verplicht Employees country 34 - Woonland > omschrijving   Dienstverbanden - Dienstverband Personeelsnummer Verplicht Employees / employments personCode 7014 - Uniek Persoonlijk ID (UPI) De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.     Verplicht Employees / employments employmentCode 91 - Contract Id   Dienstverbanden - Dienstverband Datum in dienst [subdvb] Verplicht Employees / employments hireDate 39 - Datum indienst Datum wijziging dienstverband Dienstverbanden - Dienstverband Datum in dienst [hoofddvb] Verplicht Employees / employments originalHireDate 308 - Datum indienst organisatie Ingangsdatum dienstverband Dienstverbanden - Dienstverband Datum uit dienst   Employees / employments dischargeDate 10520479 - Geplande laatste datum indienst (40 - Datum uitdienst minus 1 dag) Einddatum dienstverband Dienstverbanden - Dienstverband Functie   Employees / employments jobProfile 97 - Functie Naam van de functie die de werknemer uitoefend in het kader van het dvb. Dienstverbanden - Dienstverband Normuren per week Verplicht Employees / employments workingAmount 465 - Uren Periode Norm uren per week Dienstverbanden     Employees / employments contractCode 91 - Contract Id   Dienstverbanden     Employees / employments contractType 10204687 - Contract type   Dienstverbanden     Employees / employments employeeCode 22 - Medewerkercode   Dienstverbanden     Employees / employments employmentType 7393 - Type Medewerker   Dienstverbanden     Employees / employments organizationUnit 6000 - Organisatorische eenheid       Verplicht Employees / employments company 18 - Company code                               Verzuimmelding - Melding Datum 1e ziektedag Verplicht Sickness / sickness leave startDate 7206 - Eerste verzuimdag       Verplicht Sickness / sickness leave Id 7471 - Sleutel van de ziekmelding Sleutelwaarde voor verzuimdossier     Verplicht Sickness / sickness leave sicknessType 7107 - Soort Ziekte Vangnetcode; 00 = Geen vangnetgeval 02 = Verzuim a.g.v. van zwangerschap en/of bevalling 03 = Verzuim a.g.v. van orgaandonatie 04 = WW uitkering en meer dan xx weken verzuim 05 = Uitzendkracht of oproepkracht 06 = Beëindiging dienstverband tijdens verzuim 07 = Gedeeltelijk ao /verzuim binnen x jr na begin dnstverb. / Gedeeltelijk arbeidsongeschikt en verzuim binnen xx jaar na begin dienstverband 08 = Bijzonder dienstverband 99 = Overige oorzaken Alleen ziekte t.g.v. zwangerschap wordt hierop gemapt. Default is 99.       Sickness / sickness leave sicknessType 7107 - Soort Ziekte Bepaald protocol in VS; 01 = Zwangerschapsverlof 02 = Adoptieverlof 03 = Pleegzorgverlof Verzuimmelding - Melding Start datum Verplicht Sickness / sickness leave partial recovery Therapeutic period startDate Ingangsdatum van het ziektepercentage Wijzigingsdatum. Startdatum voor (deel)herstel Verzuimmelding - Melding Percentage ziek Verplicht Sickness / partial recovery illnessPercentage 7464 - Ziektepercentage Ziekte percentage Omrekenen naar herstelpercentage Verzuimmelding - Melding Meldingsdatum Verplicht Sickness / sickness leave reportingDate 7189 - Datum ziekmelding Meldingsdatum Verzuimmelding - Melding Datum hersteld   Sickness / sickness leave recoveryDate 7207 - Eerste werkdag   Verzuimmelding - Melding Percentage AT   Sickness / Therapeutic period workingPercentage 7089 - Arbeidstherapiepercentage Percentage AO/ Arbeidstherapeutisch Verzuimmelding - Ongeval Sprake van een ongeval Verplicht Sickness / sickness leave recourse 7391 - Regres Oorzaak verzuim; 10 = Arbeidsongeval 11 = Verkeersongeval met regresmogelijkheid 99 = Overige redenen Indien geen regres of WAZO code, dan gewoon ziek. Verzuimmelding     Sickness / sickness leave absenceReason Niet beschikbaar   Verzuimmelding     Sickness / sickness leave dateWVP 7076 - Date WVP   Verzuimmelding     Sickness / sickness leave hoursWorkedFirstDay 7423 - Gewerkte uren eerste verzuimdag   Verzuimmelding     Sickness / sickness leave ongoingSickness 7075 - Doorlopend ziektegeval   Verzuimmelding     Sickness / sickness leave safetynetCase Niet beschikbaar       Verplicht Sickness / Nursing address postalCode 394 - Postcode       Verplicht Sickness / Nursing address number 392 - Huisnummer       Verplicht Sickness / Nursing address city 395 - Woonplaats         Sickness / Nursing address country 34 - Woonland         Sickness / Nursing address nameCareAddres 7442 - Naam verpleegadres         Sickness / Nursing address numberAdditional 393 - Huisnummer toevoeging         Sickness / Nursing address streetName 391 - Straat                                     MaternityLeave actualDeliveryDate 7599 - Feitelijke bevallingsdatum         MaternityLeave firstWorkingDay 7596 - Eerste werkdag         MaternityLeave probableDeliveryDate 7598 - Vermoedelijke bevallingsdatum         MaternityLeave reportingDate 7595 - Datum melding         MaternityLeave startDate 7594 - Begindatum verlof / WAZO                                     RoleAssignments personId 10519680 - personNumber         RoleAssignments shortName 549 - (short)name of the role assignment         RoleAssignments fullName 549 - (full)name of the role assignment         RoleAssignments organizationUnitId 548 - Code of the Organisation Unit         RoleAssignments includingChildOrgUnits Inclusief onderlieggende OE's         RoleAssignments validFrom Ingangsdatum van de versie         RoleAssignments validTo Einddatum van de versie   Mutaties op de onderwerpen zwangerschapsverlof (Maternity leave) en de rollen (Role assignments) zijn niet gecontroleerd op doorwerking naar Verzuimsignaal. Advies om bij ingebruikname van de connector de doorwerking te controleren. De velden met het kenmerk verplicht moeten gevuld zijn met een waarde, wanneer bij een medewerker de waarde op 1 van bovenstaande verplichte velden ontbreekt zal Verzuimsignaal de entiteit (organisatorische eenheid, medewerker of ziekmelding) niet verwerken. Advies om binnen Youforce deze velden ook verplicht te stellen. Verzuimsignaal synchroniseert 1 keer per dag de Organisatorische eenheden en de medewerkers, zij doen iedere dag een volledige synchronisatie. De ziekmeldingen worden iedere 8 uur gesynchroniseerd, de ziekmeldingen worden dan opgehaald die de laatste 48 uur zijn veranderd. Men dient bij de beoordeling van de doorlooptijd van de data rekening te houden met de vertraging die tussen HRCore en de MLM API zit. Gewijzigde data heeft 10-30 minuten nodig om te 'landen' in de MLM API, waar Verzuimsignaal dus iedere 8 uur een sync op doet. Nieuwe medewerkers die zijn opgevoerd in HRCore worden na een synchronisatie zichtbaar in Verzuimsignaal. Als bij een bestaande medewerker een waarde in HRCore wordt gewijzigd zoals de functie dan is de nieuwe functie ook direct zichtbaar in Verzuimsignaal met de ingangsdatum waarop de functie ingaat. Medewerkers met een uitdienstdatum worden tot 61 dagen na hun uitdienstdatum nog gesynchroniseerd. Wanneer een medewerker of ziekmelding uit HRCore wordt verwijderd dan moet de medewerker of ziekmelding handmatig uit Verzuimsignaal verwijderd worden. De connector ondersteunt geen 'verwijderingen'. De rollen die in HRCore zijn vastgelegd dienen aangemaakt en gekoppeld te worden aan de rollen in Verzuimsignaal. Direct toegang vanuit Youforce naar Verzuimsignaal is niet opgenomen in deze connector en daarmee niet mogelijk. Personnumber / Uniek Persoonlijk ID (UPI) voor HRCore Business In de koppeling wordt de waarde op het veld 'Uniek Persoonlijk ID' (UPI) gebruikt als nummer voor de medewerker. Zorg er voor dat alle medewerkers in HRCore Business zijn voorzien van een waarde in dit veld en dat de medewerkers zijn omgezet naar een 'Persoon' anders zal de connector geen data van de medewerker doorgeven. Filtermogelijkheden voor HRCore Business Vanuit HR Core Business kunnen ‘bedrijven’ worden uitgesloten van de connector. Het gaat dan om de bedrijf-omschrijvingen zoals ze zijn ingericht in HRCore, zichtbaar via de knop 'Zoek bedrijf':  Het veld ‘type medewerker’ (7393) is de tweede filter-mogelijkheid.   Standaard worden er geen fillters ingesteld dus alle medewerkers zijn beschikbaar voor Verzuimsignaal, verzoek om een gewenst filter tijdens de implementatie aan te melden via een Servicedesk-ticket.
Volledig artikel weergeven
04-06-2021 15:55
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 458 Weergaven
Dit document beschrijft de  ‘Lohn AG - Visma Raet Payroll API’-connector. De connector is door LohnAG gebouwd bovenop de Youforce Payroll API  De interface bestaat uit 2 hoofdstromen: Medewerkergegevens van HR Core Business naar Lohn AG Salarisstroken terug vanuit Attentia naar het personeelsdossier in Youforce 1 - MEDEWERKERGEVENS NAAR LOHN AG Medewerkergegevens De basis medewerkergegevens bestaan uit de volgende velden. Lohn AG Veld Verplicht API Endpoint API Endpoint / Field HRCB field Personalnr Ja employee upi 7014 - Uniek persoonlijk Id (Upi) Vorname Ja employee FirstNames 51 - voornamen Nachname Ja employee LastNameToUse 524 - opgemaakte naam aanhef Geburtsname Ja employee LastNameAtBirth 24 - Achternaam Alias Ja employee KnownAs 165 - Roepnaam NamenZusatz employee Title 94 - Titel voor Geschlecht Ja employee Gender 36 - Geslacht Geburtsdatum Ja employee DateOfBirth 35 - Geboorte datum GeburtsOrt Ja employee PlaceOfBirth 7363 - Geboorte plaats Strasse Ja employee personData/addresses/street + number (type = Home) 391 - Straat 392 - Huisnummer Adresszusatz employee Addition 393 - huisnummer toevoeging Plz Ja employee ZipCode 394 - Postcode Ort Ja employee City 395 - Woonplaats Staat Ja employee Country 34 - Woonland EMail Ja employee EmailAddresses 7212 e-mailadres Staatsangehoerigkeit Ja employee PrimaryNationality 10204761 -Nationaliteit Identifikationsnr Ja employee (Germany only) TaxIdentificationNumber 10525942 - Belastingidentificatie nummer BeginnTaetigkeit Ja employee HireDate 39 - datum indienst EndeTaetigkeit employee DischargeDate 10520479 - Geplande laatste datum indienst VertragsformID employee (Germany only) ContractType 10525565 - Contract type Taetigkeit employee (Germany only) WorkingAs 10525582 - Werkzaam als (DE) Rentenversicherungsfreiheit employee (Germany only) Certificationofpensioninsuranceexemption 10525562 - Certificaat vrijstelling pensioenverzekering (DE) RentenversicherungAufstockung employee (Germany only) Certificationofincreasedpensioninsurance 10525559 - Certificering verhoogde pensioenverzekering (DE) ElterneigenschaftNachweis employee (Germany only) Certificationofparenthood 10525561 - Certificering van ouderschap (DE) Kinderfreibetrag employee (Germany only) Childtaxcredit 10525560 - Belastingvermindering voor kinderen (DE) GrenzgaengerLand employee (Germany only) Crossborderworker 10525566 - Grensarbeider (DE) Schwerbehindert employee (Germany only) Degreeofdisability 10525567 - Arbeidsongeschiktheidspercentage (DE) AusbildungsID employee (Germany only) EducationDegree 10525568 - Opleidingsgraad (DE) GruppeID employee (Germany only) EmployeeGroup 10525569 - Medewerkergroep (DE) VersicherungsStatus employee (Germany only) HealthInsuranceType 10525571 - Type ziektekostenverzekering (DE) SchulabschlussID employee (Germany only) LevelOfEducation 10525572 - Opleidingsniveau (DE) ZusaetzlicheArbeitsvehaeltnisse employee (Germany only) MainEmploymentAtOtherEmployer 10525574 - Hoofdbetrekking bij andere werkgever (DE) KrankenkasseName employee (Germany only) HealthInsuranceName 10525575 - Naam (DE) KrankenkasseOrt employee (Germany only) HealthInsurancePlace 10525576 - Plaats (DE) Kirche employee (Germany only) Religion 10525577 - Religie (DE) Steuerklasse employee (Germany only) TaxGroup 10525578 - Belastinggroep (DE) Krankenkasse employee (Germany only) HealthInsuranceWith 10525571 - Type ziektekostenverzekering (DE) Sollzeit Ja employee WorkingAmount 465 - Uren periode KalendarischeArbeitstage Ja employee WorkingDays 464 - Dagen periode KalendarischeArbeitstageMoStunden Ja employee WorkingPattern DayIndexNumber == 1 HR Werkpatroon Maandag KalendarischeArbeitstageDiStunden Ja employee WorkingPattern DayIndexNumber == 2 HR Werkpatroon Dinsdag KalendarischeArbeitstageMiStunden Ja employee WorkingPattern DayIndexNumber == 3 HR Werkpatroon Woensdag KalendarischeArbeitstageDoStunden Ja employee WorkingPattern DayIndexNumber == 4 HR Werkpatroon donderdag KalendarischeArbeitstageFrStunden Ja employee WorkingPattern DayIndexNumber == 5 HR Werkpatroon Vrijdag KalendarischeArbeitstageSaStunden Ja employee WorkingPattern DayIndexNumber == 6 HR Werkpatroon Zaterdag KalendarischeArbeitstageSoStunden Ja employee WorkingPattern DayIndexNumber == 7 HR Werkpatroon Zondag Iban Ja employee IBAN 7755 - IBAN (1) Kontoinhaber employee AccountOwner 10001091 - Land beginstigde (1) Swift employee BIC 7745 - BIC (1) Lohngrundart Ja employee BasicWage 10300579 - Salaris KostenstellenName employee CostAllocationName 53 - kostenplaats KostenstellenBezeichner employee CostAllocationTitle 53 - kostenplaats VersicherungsNr employee (Germany only) SocialSecurityNumber 10525941 - Sociaal verzekeringsnummer (DE) VermoegenswirksameLeistungen employee (Germany only) CapitalAccumulationBenefits 10525558 - Kapitaalopbouwvoordelen (DE) FirmenPKW employee (Germany only) CompanyCar 10525564 - Auto van de Zaak (DE) Kindergartenzuschuss employee (Germany only) ChildDaycareAllowance 10525563 - Tegemoetkoming kinderopvang (DE) BetrieblicheAltersvorsorge employee (Germany only) EmployerFundedPension 10525570 - Werkgeverspensioen (DE) Fahrtkosten employee (Germany only) TravelAllowance 10525579 - Reiskostenvergoeding (DE) Gutschein employee (Germany only) Vouchers 10525580 - Cheques (DE) Lohnbestandteil Name fixed payment FixedPayments PayComponent See list HR Core Business Lohnbestandteil Wert fixed payment FixedPayments Value See list HR Core Business Lohnbestandteil GültigVon fixed payment FixedPayments ValidFrom See list HR Core Business Lohnbestandteil GültigBis fixed payment FixedPayments ValidTo See list HR Core Business Lohnbestandteil Name employee benefits Benefits PayComponent See list HR Core Business Lohnbestandteil Wert employee benefits Benefits Value See list HR Core Business Lohnbestandteil GültigVon employee benefits Benefits ValidFrom See list HR Core Business Lohnbestandteil GültigBis employee benefits Benefits ValidTo See list HR Core Business Monatsbewegungsdaten Name employees one-off OneOffPayments PayComponent See list HR Core Business Monatsbewegungsdaten Wert employees one-off OneOffPayments Value See list HR Core Business Monatsbewegungsdaten Monat employees one-off OneOffPayments Date See list HR Core Business Arbeidsvoorwaarden, vergoedingen & inhoudingen Binnen de API is een generieke structuur ontwikkeld voor de arbeidsvoorwaarden, vergoedingen & inhoudingen (vast / Periode) en vergoedingen & inhoudingen (eenmalig/dag). Welke velden als arbeidsvoorwaarden, vergoedingen & inhoudingen in de API zijn opgenomen wordt bepaald door het HR Core systeem. Op dit moment is dit een vaste lijst met element die beheert wordt door HR Core. Uitbreidingen op deze lijst (zie  HR Core Business velden) kunnen aangevraagd worden bij HR Core.  Duitse schermen Voor Payroll Duitsland is een specifieke arbeidsvoorwaarde aangemaakt met de algemene medewerker en contractgevens welke nodig zijn voor de integratie met Lohn AG. Dit betreft het arbeidsvoorwaarde scherm integratie Duitsland  Autorisatie filters Op dit moment kan er alleen gefilterd worden op bedrijf.  Bij het onboaden van een nieuwe klant kan aangegeven worden welke bedrijven er in de koppeling meegenomen moeten worden. Momenteel worden de filters nog in samenspraak met de API consultants door development ingericht. Dit maakt echter onderdeel uit van de onboarding van een nieuw klant op deze interface. 2 - SALARISSTROKEN NAAR YOUFORCE De salarisstroken worden vanuit Lohn AG via de Payroll API geupload naar het personeelsdossier. 
Volledig artikel weergeven
08-04-2021 20:06
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 312 Weergaven
Dit document beschrijft de  ‘Attentia - Visma Raet Payroll API’-connector. De connector is door Popay gebouwd bovenop de Youforce Payroll API  De interface bestaat uit 2 hoofdstromen: Medewerkergegevens van HR Core Business naar Attentia Salarisstroken terug vanuit Attentia naar het personeelsdossier in Youforce 1 - MEDEWERKERGEVENS NAAR ATTENTIA  Medewerker gegevens. De basis medewerker gegevens bestaat uit de volgende velden. Category Attentia Veldnaam Verplicht API endpoint API endpoint / field Element nummer Veldnaam HRCB Keys FrmTechnicalEntity Ja employee companyId 18 Bedrijfscode keys WorkerNbr Ja employee upi 7014 Uniek Persoonlijk ID (UPI) Keys AbWorkerCat Ja employee (Belgium only) extensions/CategoryEmployee 10525264 Type medewerker (Werknemerscategorie (BE)) NATURAL PERSON (Personal SWPD) FirstName Ja employee PersonData/firstname 51 Voornamen NATURAL PERSON (Personal SWPD) LastName Ja employee PersonData/lastNameAtBirth 24 Geboortenaam (Achternaam) NATURAL PERSON (Personal SWPD) Gender Ja employee PersonData/gender 36 Geslacht NATURAL PERSON (Personal SWPD) BirthDate Ja employee PersonData/dateOfBirth 35 Geboortedatum NATURAL PERSON (Personal SWPD) Nationaliity Ja employee PersonData/primaryNationality 10204761 Nationaliteit EMPLOYEE (EmployeeData SWE) hireDate Ja employee hireDate 39 (Technische) Datum in dienst EMPLOYEE (EmployeeData TE) TerminationDate Nee employee dischargeDate 10520479 Geplande laatste datum indienst EMPLOYEE (EmployeeData SED) CompanyHireDate Ja employee employmentData/firstHireDate 308 Concerndatum NATURAL PERSON (Contact SWC) StreetNbr Ja employee personData/addresses/street (type = Home) 391 Straat NATURAL PERSON (Contact SWC) StreetNbr Ja employee personData/addresses/houseNumber (Type = Home) 392 Huisnummer (mdw.) NATURAL PERSON (Contact SWC) StreetNbr Nee employee personData/addresses/addition (Type = Home) 393 Huisnummer toevoeging (mdw.) NATURAL PERSON (Contact SWC) ZipCode Ja employee personData/addresses/zipCode (Type = Home) 394 Postcode (mdw.) NATURAL PERSON (Contact SWC) AddressCity Ja employee personData/addresses/city (Type = Home) 395 Woonplaats (mdw.) NATURAL PERSON (Contact SWC) AddressCountry Ja employee personData/addresses/country (Type = Home) 34 Woonland NATURAL PERSON (Contact SWC) HomeMobile Nee employee personData/phoneNumbers/number (type = mobile) 7377 Telefoonnummer mobiel NATURAL PERSON (Contact SWC) HomeEmail Nee employee personData/emailAddresses/address (type = private) 7213 E-mailadres NATURAL PERSON (Family SWFM) FamilyLastName [1] Nee employee dependents/lastName (relationship = Partner) 27 Achternaam partner NATURAL PERSON (Family SWFM) FamilyFirstName [1] Nee employee dependents/firstName (relationship = Partner) 402 Voornamen Partner NATURAL PERSON (Family SWFM) FamilyBirthDate [1] Nee employee dependents/dateOfBirth (relationship = Partner) 424 Geboortedatum partner NATURAL PERSON (Family SWFM) FamilyGender [1] Nee employee dependents/gender (relationship = Partner) 10006087 Geslacht Partner NATURAL PERSON (Family SWFM) FamilyDeceaseDate [1] Nee employee dependents/DateOfDeath (relationship = Partner) 10006578 Overlijdensdatum partner (Partner overl datum) NATURAL PERSON (Taxation SWT) DateOfMarriage Nee employee dependents/relationshipStartDate (relationship = Partner) 7352 Trouwdatum NATURAL PERSON (Bank SWBA) AccountNbr Ja employee employmentData/Bankaccount/IBAN (BankAccountType = 01 -- Salarisrekening) 7755 IBAN (1) NATURAL PERSON (Bank SWBA) AccountCountry Ja employee employmentData/Bankaccount/Country (BankAccountType = 01 -- Salarisrekening) 10001091 Land begunstigde (1) NATURAL PERSON (Bank SWBA) BIC Ja employee employmentData/Bankaccount/BIC (BankAccountType = 01 -- Salarisrekening) 7745 BIC (1) EMPLOYEE (EmployeeData SED) ElecDoc Ja employee (Belgium only) extensions/PrintPaySlips 7707 Salarisstroken afdrukken NATURAL PERSON (Personal SWPD) National registry Number Ja employee (Belgium only) extensions/nationalInsuranceNumber 10517301 INSZ-nummer NATURAL PERSON (Personal SWPD) BirthCountry Ja employee (Belgium only) extensions/countryOfBirth 10517302 Geboorteland NATURAL PERSON (Education SWED) EducationLevel Nee employee (Belgium only) extensions/degreeOfEducation 10525254 Scholingsgraad NATURAL PERSON (Taxation SWT) FiscalSatus Nee employee (Belgium only) extensions/taxStatus 10525251 Fiscale status NATURAL PERSON (Taxation SWT) MaritalStatus Nee employee (Belgium only) extensions/MaritalStatusBE 10517075 Burgerlijke staat NATURAL PERSON (Taxation SWT) DateOfDivorce Nee employee dependents/relationshipEndDate (relationship = Partner) 10525230 Datum scheiding NATURAL PERSON (Taxation SWT) SpouseIncome Nee employee (Belgium only) extensions/incomePartner 10517076 Inkomen partner NATURAL PERSON (Taxation SWT) NbofChildren Nee employee (Belgium only) extensions/NumberOfDependentChildren 10517103 Aantal kinderen fiscaal ten laste NATURAL PERSON (Taxation SWT) NbofDisabledChildren Nee employee (Belgium only) extensions/NumberOfDependentHandicappedChildren 10517104 Aantal gehandicapte kinderen ten laste NATURAL PERSON (Taxation SWT) NbofOthers Nee employee (Belgium only) extensions/NumberOfDependentPersons 10517105 Aantal anderen (inwonenden) ten laste NATURAL PERSON (Taxation SWT) NbofDisabledOthers Nee employee (Belgium only) extensions/NumberOfDependentDependent 10517106 Aanal andere gehandicapte inwonenden ten laste NATURAL PERSON (Taxation SWT) Nbof65 Nee employee (Belgium only) extensions/NumberOfDependentPersonsGt65 10517107 Aantal anderen ten laste > 65 NATURAL PERSON (Taxation SWT) NbofDisabled65 Nee employee (Belgium only) extensions/NumberOfDependentHandicappePersonsGt65 10517108 Aantal gehandicapte personen ten laste > 65 NATURAL PERSON (Taxation SWT) HospitalisationInsurance [1] (???) Nee employee (Belgium only) extensions/HospitalizationInsuranceForPartner 10526113 Hospitalisatieverzekering voor partner? EMPLOYEE (Suspension SUEC) SuspensionValidFrom [1] Nee employeeBenefits StartDatePalliativeLeave 10525238 Begindatum Palliatief verlof EMPLOYEE (Suspension SUEC) SuspensionValidTo [1] Nee employeeBenefits EndDatePalliativeLeave 10525239 Einddatum Palliatief verlof EMPLOYEE (Suspension SUEC) SuspensionType [1] Nee employeeBenefits PalliativeLeave 10525258 Palliatief verlof EMPLOYEE (Suspension SUEC) SuspensionPct [1] Nee employeeBenefits PercentagePalliativeLeave 10525240 Percentage Palliatief verlof EMPLOYEE (Suspension SUEC) SuspensionValidFrom [2] Nee employeeBenefits StartDateMedicalAssistance 10525241 Begindatum Medische bijstand EMPLOYEE (Suspension SUEC) SuspensionValidTo [2] Nee employeeBenefits EndDateMedicalAssistance 10525242 Einddatum Medische bijstand EMPLOYEE (Suspension SUEC) SuspensionType [2] Nee employeeBenefits MedicalAssistance 10525259 Medische bijstand EMPLOYEE (Suspension SUEC) SuspensionPct [2] Nee employeeBenefits PercentageMedicalAssistance 10525243 Percentage Medische bijstand EMPLOYEE (Suspension SUEC) SuspensionValidFrom [3] Nee employeeBenefits StartDateParentalLeave 10525234 Begindatum Ouderschapsverlof EMPLOYEE (Suspension SUEC) SuspensionValidTo [3] Nee employeeBenefits EndDateParentalLeave 10525235 Einddatum Ouderschapsverlof EMPLOYEE (Suspension SUEC) SuspensionType [3] Nee employeeBenefits ParentalLeave 10525257 Ouderschapsverlof EMPLOYEE (Suspension SUEC) SuspensionPct [3] Nee employeeBenefits PercentageInterruptionParentalLeave 10525237 Percentage onderbreking ouderschapsverlof EMPLOYEE (Suspension SUEC) SuspensionValidFrom [4] Nee employeeBenefits StartDateTimeCredit 10525261 Begindatum Tijdskrediet EMPLOYEE (Suspension SUEC) SuspensionValidTo [4] Nee employeeBenefits EndDateTimeCredit 10525262 Einddatum Tijdskrediet EMPLOYEE (Suspension SUEC) SuspensionType [4] Nee employeeBenefits TimeCredit 10525260 Tijdskrediet EMPLOYEE (Suspension SUEC) SuspensionPct [4] Nee employeeBenefits PercentageTimeCredit 10525263 Percentage Tijdskrediet EMPLOYEE (EmployeeData SED) SeniorityDate Ja employee (Belgium only) extensions/seniorityDate 10525233 Anciënniteitsdatum EMPLOYEE (EmployeeData TE) TerminationReason Ja bij undienst employee (Belgium only) extensions/ReasonForDismissal 10525248 Reden ontslag (BE) EMPLOYEE (EmployeeData SED) FunctionHierarchy Ja employee (Belgium only) extensions/HierarchicalStatute 10525247 Hiërachisch statuut EMPLOYEE (EmployeeData SED) CommunicationLanguage Nee employee (Belgium only) extensions/LanguagePayslip 10517309 Taal salarisstrook NATURAL PERSON (Family SWFM) FamilyLastName [2-9] Nee employee dependents/lastName (relationship = child) 726001 Achternaam Kind (Achternaam kind) NATURAL PERSON (Family SWFM) FamilyFirstName [2-9] Nee employee dependents/firstName (relationship = child) 726808 Voornaam Kind (Voornamen kind) NATURAL PERSON (Family SWFM) FamilyBirthDate [2-9] Nee employee dependents/dateOfBirth (relationship = child) 726101 Geboortedatum Kind (Geboortedatum kind) NATURAL PERSON (Family SWFM) FamilyDeceaseDate [2-9] Nee employee dependents/dateOfDeath (relationship = child) 10006579 Overlijdensdatum Kind (Datum overlijden kind) NATURAL PERSON (Family SWFM) FamilyGender [2-9] Nee employee dependents/gender (relationship = child) 10006110 Geslacht Kind (Geslacht) NATURAL PERSON (Family SWFM) ToBurden [2-9] Nee employee (Belgium only) dependents/extensions/DependentPersonStatus (relationship = child) 90035305 Is kind ten laste? NATURAL PERSON (Family SWFM) Disability [2-9] Nee employee (Belgium only) dependents/extensions/DisabilityRate (relationship = child) 90035306 Invaliditeitspercentage NATURAL PERSON (Family SWFM) HospitalisationInsurance [2-9] Nee employee (Belgium only) dependents/extensions/HospitalizationInsuranceForChild (relationship = child) 90035307 Hospitalisatieverzekering voor kind? NATURAL PERSON (Family SWFM) FamilyAllowance [2-9] Nee employee (Belgium only) dependents/extensions/IsChildBenefitReceived (relationship = child) 90035308 Wordt kinderbijslag ontvangen? ADMINISTRATION (Function SEF) functionType Ja employee employment/jobProfile 97 Functie ADMINISTRATION (Location LE) JobPlace Ja employee employment/location 75 Standplaats (Vestiging) ADMINISTRATION (Costcenter ACCTE) CostCenter Ja employee employment/costCenter 53 Kostenplaats ADMINISTRATION (Costcenter ACCTE) CostProduct Nee employee employment/clasification 474 Kostendrager (Classificatiekenmerk) EMPLOYEE (Transportation SET) TransportDistance Ja employeeBenefits TravelDistanceMeters 10516632 Reisafstand in meters EMPLOYEE (Contract SEC) ContractSocialSecurity Ja employee (Belgium only) extensions/socialStatute 10525249 Sociaal statuut EMPLOYEE (Contract SEC) ContractSystem Ja employee employment/dayPeriod 464 Dagen per week (Dagen periode) EMPLOYEE (Contract SEC) ContractHours Ja employee employment/workingAmountInDay 465 Uren per week (Uren periode) EMPLOYEE (Contract SEC) ContractFlex Ja employee (Belgium only) extensions/flex 10525255 Flex EMPLOYEE (Salary) FunctionLevel Nee employee benefits SalaryScale 10300574 Salarisschaal (Salarisschaal) Arbeidsvoorwaarden, vergoedingen & inhoudingen Binnen de API is een generieke structuur ontwikkeld voor de arbeidsvoorwaarden, vergoedingen & inhoudingen (vast / Periode) en vergoedingen & inhoudingen (eenmalig/dag). Welke velden als arbeidsvoorwaarden, vergoedingen & inhoudingen in de API zijn opgenomen wordt bepaald door het HR Core systeem. Op dit moment is dit een vaste lijst met element die beheert wordt door HR Core. Uitbreidingen op deze lijst (zie  HR Core Business België velden) kunnen aangevraagd worden bij HR Core.  Belgische schermen Verder zullen door PD de Belgische schermen ook per tenant geactiveerd moeten worden.   Dit betreft de volgens schermen: Medewerker / Integratie Belië - Medewerker Medewerker / Gezinssituatie  Medewerker / Personen ten laste Voor het toevoegen van bovenstaande schermen aan HR Core Business, dient een 4me ticket bij HR Core Business ingelegd te worden. Deze schermen worden middels een script aan de klant omgeving toegevoegd.  Verwachte doorlooptijd 2 / 3 sprints Daarnaast zijn er op dit moment een aantal belgische specifieke arbeidsvoorwaarden ontwikkeld. Dit zijn de volgende arbeidsvoorwaarden: AVW scherm: Integratie België AVW scherm: Schorsingen - België Daarnaast worden sommige Nederlandse arbeidsvoorwaarden voor België gebruikt. Zie hiervoor ook de eerder genoemde lijst met element. Autorisatie filters Op dit moment kan er alleen gefilterd worden op bedrijf.  Bij het onboaden van een nieuwe klant kan aangegeven worden welke bedrijven er in de koppeling meegenomen moeten worden. Momenteel worden de filters nog in samenspraak met de API consultants door development ingericht. Dit maakt echter onderdeel uit van de onboarding van een nieuw klant op deze interface. 2 - SALARISSTROKEN NAAR YOUFORCE De salarisstroken worden vanuit Attentia via de file API als ZIP file naar de payroll API gestuurd. Binnen de Payroll API wordt de ZIP file uitgepakt en worden de individuele salarisstroken in het persooneelsdossier van de individuele medewerker opgeslagen. Informatie over de mapping tussen Attentia en het Personeelsdossier is verwerkt in de file name.  Voor nieuwe klanten moet moet ten minste de file API geactiveerd worden.
Volledig artikel weergeven
23-03-2021 21:53
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 405 Weergaven
This document described the ‘mijnLMS - Visma Raet Learning API’-connector. This connector has been built on top of the Visma Raet Learning API. mijnLMS is a integrated learning-portal which provides organisations with the tools to manage and automate their own training processes and provide central access to their own learning tools and those of 3th parties. You can read more about the partnership between Visma | Raet and Online Academie for the intergration between the Visma | Raet Youforce platform and mijnLMS on https://www.vismaraet.nl/over-ons/nieuws/samenwerkingsverband-online-academie/ The following fields are used by the mijnLMS connector, required fields are highlighted in bold. Fields described as Uniqe are unique within their entity and tenant. Field connector API Endpoint API attribute HRCore Business HRCore Online Functional description ID Employees personId N/A - Technische sleutel medewerker P01001 - Persoonsnummer Unique identifier of the employee first_name Employees knownAs 165 - Roepnaam P01003 - Roepnaam The employees nickname last_name Employees lastName 524 - Opgemaakte naam aanhef* *This field is combination of the last name and the last name prefix P01008 - Samengestelde naam The persons last name (based on selected name preference) valid_until Employees validUntil N/A - Ingangsdatum N/A Start date of the version of the employee N/A Employees validFrom N/A - Einddatum N/A End date of the version of the employee user_email Employees emailAddresses type:"Business" address 7212 - E-mailadres P01035 - E-mail adres werk List the business email address of the employee organisationId Employees employments company 18 - Bedrijfscode N/A The functional company code of the employees contract (employment) date_hire Employees employments hireDate 39 - Datum indienst P00322 - Datum in dienst The start date of the employees contract (employment) date_out Employees employments dischargeDate 10520479 - Geplande laatste datum indienst* *Datum uitdienst minus 1 dag P00830 - Datum uit dienst The end date of the employees contract (employment) function_id Employees jobProfile 97 - Functie P01107 - Primaire functie The functional job profile code of the employees contract (employment) lms_organisation_id Employees employments organizationUnit 6000 - Organisatorische eenheid P01106 - Hierarchische org. eenheid The functional organizational unit code of the employees contract (employment) id Companies id N/A - Technische sleutel bedrijf N/A Unique identifier of the company organisationId Companies code 18 - Bedrijfscode (code) N/A Functional code of the company org_name Companies fullName 18 - Bedrijfscode (omschrijving) N/A Functional name of the company N/A Companies validUntil N/A - Ingangsdatum N/A Start date of that version of the company N/A Companies validFrom N/A - Einddatum N/A End date of that version of the company id JobProfiles id N/A - Technische sleutel functie N/A Unique identifier of the job profile function_id JobProfiles shortName 97 - Functie code func_kd - Functie code Functional code of the job profile function_name JobProfiles fullName 97 - Functie code omschrijving func_oms - Functie omschrijving Functional name of the job profile N/A JobProfiles validUntil N/A - Ingangsdatum N/A Start date of that version of the job profile N/A JobProfiles validFrom N/A - Einddatum N/A End date of that version of the job profile lms_organisation_id OrganizationUnits id N/A - Technische sleutel OE N/A - Technische sleutel OE Unique identifier of the organizational unit lms_organisation_name OrganizationUnits fullName 549 - Naam OE P01061 - Code organisatorische eenheid Functional code of the organizational unit N/A OrganizationUnits organizationUnitType 7475 - Type organisatorische eenheid N/A - Type organisatorische eenheid Functional name of the organizational unit lms_parent_id OrganizationUnits parentOrgUnit N/A - Technische sleutel van bovenliggende OE N/A - Technische sleutel van bovenliggende OE Unique identifier of the parent organizational unit id_manager OrganizationUnits manager 7137 - manager N/A Unique identifier of the manager of the organizational unit* *Only for HR Core Business. For HR Core Online the manager is part of the role assignment Connector details Each day mijnLMS does a full-load on the described endpoints and detects changes on their side including future changes. Every employee needs to comply with the required fields (highlighted in bold) when this is not met the employee will be ignored and not processed. To ensure proper working of the connector the required fields need to be properly configured in the Youforce customer setup. Employees which have been discharged will be ignored and no longer processed by mijnLMS Filter applications for HR Core Business-customers HR Core Business enables filtering on ‘company’ excluding them from the connector sync. The range of companies depends on how it is configured on the customer level in HR CORE visible through the ‘Search company’ list. There is also a possibility to filter on  ‘employee type’ (7393). By default, no filter is applied and any required filters need to be requested through a service desk ticket   Filter applications for HR Core Online-customers HR Core Online enables filtering on the field ‘Employment type’ (P01102). By default, no filter is applied and any required filters need to be requested through a service desk ticket   Value lists for HR Core Business-customers (for example jobprofile) Fields with a complex type (code and description) need to be configured in the value lists on the customer level (any lower level is not supported). The value lists can be retrieved through the “valuelist” endpoint.
Volledig artikel weergeven
03-03-2021 16:45
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 445 Weergaven
Dit document beschrijft de 'XpertSuite - Visma Raet MLM API’-connector. Een koppeling gebaseerd op de Visma Raet Medical Leave Management (MLM) API. Otherside of Work faciliteert deze koppeling. Onderstaande velden gebruikt XpertSuite in haar connector: XpertSuite Verplicht in XpertSuite API Endpoint API attribute HRCore Business HRCore Online ExternWerknemerID (enkel zichtbaar voor SuperBeheerders) Ja Employees v2 Id 10519680 - personNumber Niet beschikbaar Personeelsnr Nee Employees v2 PersonCode 7014 - Uniek Persoonlijk ID (UPI) Niet beschikbaar BSN Nee Employees v2 NationalIdentificationNumber 10000018 - Burgerservice nummer Niet beschikbaar Achternaam Ja Employees v2 LastNameAtBirth  24 - Achternaam Niet beschikbaar Tussenvoegsels Nee Employees v2 LastNameAtBirthPrefix  26 - Voorvoegsel Niet beschikbaar Achternaam partner Nee Employees v2 partnerName  27 - Naam Partner Niet beschikbaar Tussenvoegsels partner Nee Employees v2 partnerNamePrefix 166 - Voorvoegsel Partner Niet beschikbaar Naam hantering Ja Employees v2 nameAssembleOrder 28 - Eigennaam code Niet beschikbaar Voorletters Ja Employees v2 initials  25 - Voorletters Niet beschikbaar Roepnaam Nee Employees v2 knownAs 165 - Roepnaam Niet beschikbaar Geslacht Ja Employees v2 gender 36 - Geslacht Gender of the person conform the ISO/IEC 5128 standard (0) Not known (1) Male (2) Female (9) Not applicable Niet beschikbaar Geboortedatum Ja Employees v2 birthdate 35 - geboorte datum Niet beschikbaar Overlijdensdatum Nee Employees v2 deceasedDate 10302568 - Datum overlijden Niet beschikbaar Straat Nee Employees v2 addresses.streetName 391 - straat Niet beschikbaar Huisnummer Nee Employees v2 addresses.houseNumber 392 - Huisnummer Niet beschikbaar Huisnummer toevoeging Nee Employees v2 addresses.houseNumberAdditional 393 - Huisnummer toevoeging Niet beschikbaar Postcode Nee Employees v2 addresses.postalCode 394 - Postcode Niet beschikbaar Plaats Nee Employees v2 addresses.city 395 - Woonplaats Niet beschikbaar Land Nee Employees v2 addresses.country 34 - Woonland > description Niet beschikbaar Telefoon privé Nee Employees v2 phoneNumbers.number Home : 7376 - Telefoonnummer prive Niet beschikbaar Mobiel privé Nee Employees v2 phoneNumbers.number Mobile : 7377 - Telefoonnummer mobiel Niet beschikbaar Telefoon werk Nee Employees v2 phoneNumbers.number Business : 7374 - Telefoonnummer intern Niet beschikbaar E-mailadres privé Nee Employees v2 emailAddresses.address Prive: 7213 - E-mailadres Prive Niet beschikbaar E-mailadres werk Nee Employees v2 emailAddresses.address Business : 7212 - E-mailadres Niet beschikbaar Startdatum arbeidsovereenkomst Ja Employees v2 employments.originalHireDate 308 - Datum indienst organisatie Niet beschikbaar Einddatum arbeidsovereenkomst Nee Employees v2 employments.dischargeDate 10520479 - Geplande laatste datum indienst (40 - Datum uitdienst minus 1 dag) Niet beschikbaar DienstverbandId Nee Contracts Id 49 - Mutkey of the contract Niet beschikbaar Werkgevercode Ja Contracts Company 18 - Company code Niet beschikbaar ExternWerknemerID (enkel beschikbaar voor SuperBeheerders) Ja Contracts PersonId 10519680 - personNumber Niet beschikbaar Afdelingscode Ja Contracts organizationUnit 6000 - Organisatorische eenheid Niet beschikbaar Functie Ja Contracts jobProfile 97 - Functie Niet beschikbaar Aantal uren Ja Contracts workingAmount. amountOfWork 465 - Uren Periode Niet beschikbaar Startdatum dienstverband Ja Contracts validFrom Ingangsdatum van de versie Niet beschikbaar Einddatum dienstverband Nee Contracts validUntil Einddatum van de versie Niet beschikbaar Type dienstverband Nee Contracts employmentType 7393 - Type Medewerker Niet beschikbaar DienstverbandCategorieKlasse1 Nee Contracts contractType 10204687 - Contract type Niet beschikbaar ExternTrajectId (niet zichtbaar voor gebruikers) Nee SickLeaves id 7471 - Key of the sickness Niet beschikbaar ExternWerknemerID (enkel beschikbaar voor SuperBeheerders) Ja SickLeaves personId 10519680 - personNumber Niet beschikbaar Niet vastgelegd Ja SickLeaves isDeleted Is de ziekmelding verwijderd Niet beschikbaar Niet vastgelegd Nee SickLeaves reportingDate 7189 - Datum ziekmelding Niet beschikbaar Eerste ziektedag Ja SickLeaves startDate 7206 - Eerste verzuimdag Niet beschikbaar Datum Ja SickLeaves partialRecoveries.startDate Ingangsdatum van het ziektepercentage Niet beschikbaar Verzuimpercentage Ja SickLeaves partialRecoveries.illnessPercentage 7464 - Ziektepercentage Niet beschikbaar Verzuimclassificatie Ja SickLeaves sicknessType 7107 - Soort Ziekte Niet beschikbaar Niet vastgelegd Nee SickLeaves absenceReason Niet beschikbaar Niet beschikbaar Laatste verzuimdag Nee SickLeaves recoveryDate 7207 - Eerste werkdag Niet beschikbaar Niet vastgelegd Nee SickLeaves expectedRecoveryDate 7443 - Verwachte hersteldatum Niet beschikbaar Niet vastgelegd Nee SickLeaves recoveryReason Niet beschikbaar Niet beschikbaar ExternTrajectId (niet zichtbaar voor gebruikers) Nee MaternityLeaves Id 7593 - Key of the maternity Niet beschikbaar ExternWerknemerID (enkel beschikbaar voor SuperBeheerders) Ja MaternityLeaves personId 10519680 - personNumber Niet beschikbaar Niet vastgelegd Ja MaternityLeaves isDeleted Is de melding verwijderd Niet beschikbaar Niet vastgelegd Nee MaternityLeaves reportingDate 7595 - Datum melding Niet beschikbaar Eerste ziektedag Ja MaternityLeaves startDate 7594 - Begindatum verlof / WAZO Niet beschikbaar Vermoedelijke bevallingsdatum Nee MaternityLeaves probableDeliveryDate 7598 - Vermoedelijke bevallingsdatum Niet beschikbaar Feitelijke bevallingsdatum Nee MaternityLeaves actualDeliveryDate 7599 - Feitelijke bevallingsdatum Niet beschikbaar Afdelingscode Ja OrganisationUnits Id 6000 - Key org unit Niet beschikbaar Naam Ja OrganisationUnits FullName 549 - Naam OE Niet beschikbaar Parentcode afdeling Nee OrganisationUnits ParentOrgUnit 6000 - Organisatie eenheid - verwijzing naar de Organisatorische eenheid een niveau hoger Niet beschikbaar Leidinggevende Nee OrganisationUnits Manager 7137 - Manager Niet beschikbaar Niet vastgelegd Nee OrganisationUnits IsDeleted Is de OE verwijderd Niet beschikbaar Niet vastgelegd Nee OrganisationUnits ValidFrom Ingangsdatum van de versie Niet beschikbaar Niet vastgelegd Nee OrganisationUnits ValidUntil Einddatum van de versie Niet beschikbaar Niet vastgelegd Nee JobProfiles id Functiecode Niet beschikbaar Functie Ja JobProfiles fullName Functie omschrijving Niet beschikbaar Niet van toepassing   ValueLists   Om de omschrijving bij de code op te halen (bijvoorbeeld voor geslacht, land, soort ziekte ed.) Niet beschikbaar De velden met het kenmerk verplicht moeten gevuld zijn met een waarde, wanneer bij een medewerker de waarde op 1 van bovenstaande verplichte velden ontbreekt zal XpertSuite de gehele medewerker niet verwerken. Advies om binnen Youforce deze velden ook verplicht te stellen bij het aanmaken van een nieuwe medewerker. Een verwerkingsverslag met daarin door XpertSuite afgekeurde medewerkers kan vanuit XpertSuite worden gemaild, dit kan je instellen in XpertSuite. XpertSuite keurt de ziekmelding af als er voor diezelfde periode ook zwangerschapsverlof is vastgelegd. De verzuimoorzaken (in HRCore Business 'Soort ziekte') worden gekoppeld aan oorzaken in XpertSuite, in XpertSuite stel je dit in. XpertSuite synct 1 keer per dag alle medewerkers en ziekmeldingen. Medewerkers met een uitdienstdatum worden tot 30 dagen na hun uitdienstdatum nog gesynchroniseerd.  Nieuwe medewerkers die zijn opgevoerd in HRCore worden na een synchronisatie zichtbaar in XpertSuite. Als bij een bestaande medewerker een waarde in HRCore wordt gewijzigd zoals de functie dan is de nieuwe functie ook direct zichtbaar in XpertSuite met de ingangsdatum waarop de functie ingaat. Personnumber / Uniek Persoonlijk ID (UPI) voor HRCore Business In de koppeling wordt de waarde op het veld 'Uniek Persoonlijk ID' (UPI) gebruikt als nummer voor de medewerker. Zorg er voor dat alle medewerkers in HRCore Business zijn voorzien van een waarde in dit veld en dat de medewerkers zijn omgezet naar een 'Persoon' anders zal de connector geen data van de medewerker doorgeven. Filtermogelijkheden voor HRCore Business Vanuit HR Core Business kunnen ‘bedrijven’ worden uitgesloten van de connector. Het gaat dan om de bedrijf-omschrijvingen zoals ze zijn ingericht in HRCore, zichtbaar via de knop 'Zoek bedrijf':  Het veld ‘type medewerker’ (7393) is de tweede filter-mogelijkheid.   Standaard worden er geen fillters ingesteld dus alle medewerkers zijn beschikbaar voor XpertSuite, verzoek om een gewenst filter tijdens de implementatie aan te melden via een Servicedesk-ticket.
Volledig artikel weergeven
03-03-2021 16:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 386 Weergaven
Dit document beschrijft de 'DotWebCloud- Visma Raet MLM API’-connector. Een koppeling gebaseerd op de Visma Raet Medical Leave Management (MLM) API. Onderstaande velden gebruikt DotWebCloud in haar connector: DotWebCloud veldbenaming Verplicht in DotWebCloud API Endpoint API attribute HRCore Business HRCore Online Employees v2 PersonId 10519680 - personNumber Niet beschikbaar Employees v2 PersonCode 7014 - Uniek Persoonlijk ID (UPI) Niet beschikbaar Employees v2 NationalIdentificationNumber 10000018 - Burgerservice nummer Niet beschikbaar Employees v2 LastNameAtBirth 24 - Achternaam Niet beschikbaar Employees v2 LastNameAtBirthPrefix 26 - Voorvoegsel Niet beschikbaar Employees v2 firstNames 51 - Voornamen Niet beschikbaar Employees v2 isDeleted Medewerker is verwijderd uit HRCore Niet beschikbaar Employees v2 userUID 10523564 - PING ID Niet beschikbaar Employees v2 lastName 524 - Opgemaakte naam Niet beschikbaar Employees v2 lastNamePrefix 524 - Voorvoegsel Opgemaakte naam Employees v2 partnerName 27 - Naam Partner Niet beschikbaar Employees v2 partnerNamePrefix 166 - Voorvoegsel Partner Niet beschikbaar Employees v2 nameAssembleOrder 28 - Eigennaam code Niet beschikbaar Employees v2 initials 25 - Voorletters Niet beschikbaar Employees v2 knownAs 165 - Roepnaam Niet beschikbaar Employees v2 gender 36 - Geslacht Gender of the person conform the ISO/IEC 5128 standard (0) Not known (1) Male (2) Female (9) Not applicable Niet beschikbaar Employees v2 birthdate 35 - geboorte datum Niet beschikbaar Employees v2 deceasedDate 10302568 - Datum overlijden Niet beschikbaar Employees v2 addresses.streetName 391 - straat Niet beschikbaar Employees v2 addresses.houseNumber 392 - Huisnummer Niet beschikbaar Employees v2 addresses.houseNumberAdditional 393 - Huisnummer toevoeging Niet beschikbaar Employees v2 addresses.postalCode 394 - Postcode Niet beschikbaar Employees v2 addresses.city 395 - Woonplaats Niet beschikbaar Employees v2 addresses.country 34 - Woonland > description Niet beschikbaar Employees v2 phoneNumbers.number Home : 7376 - Telefoonnummer prive Niet beschikbaar Employees v2 phoneNumbers.number Mobile : 7377 - Telefoonnummer mobiel Niet beschikbaar Employees v2 phoneNumbers.number Business : 7374 - Telefoonnummer intern Niet beschikbaar Employees v2 emailAddresses.address Prive: 7213 - E-mailadres Prive Niet beschikbaar Employees v2 emailAddresses.address Business : 7212 - E-mailadres Niet beschikbaar Contracts originalHireDate 308 - Datum indienst organisatie Niet beschikbaar Contracts hireDate 39 - Datum indienst Niet beschikbaar Contracts dischargeDate 10520479 - Geplande laatste datum indienst (40 - Datum uitdienst minus 1 dag) Niet beschikbaar Contracts Id 49 - Mutkey of the contract Niet beschikbaar Contracts Company 18 - Company code Niet beschikbaar Contracts isDeleted Contract is verwijderd uit HRCore Niet beschikbaar Contracts contractCode 91 - Contract Id Niet beschikbaar Contracts organizationUnit 6000 - Organisatorische eenheid Niet beschikbaar Contracts jobProfile 97 - Functie Niet beschikbaar Contracts workingAmount.amountOfWork 465 - Uren Periode Niet beschikbaar Contracts validFrom Ingangsdatum van de versie Niet beschikbaar Contracts validUntil Einddatum van de versie Niet beschikbaar Contracts employmentType 7393 - Type Medewerker Niet beschikbaar SickLeaves id 7471 - Key of the sickness Niet beschikbaar SickLeaves contractID 49 - Key of the contract Niet beschikbaar SickLeaves personId 10519680 - personNumber Niet beschikbaar SickLeaves isDeleted Ziekmelding is verwijderd uit HRCore Niet beschikbaar SickLeaves reportingDate 7189 - Datum ziekmelding Niet beschikbaar SickLeaves startDate 7206 - Eerste verzuimdag Niet beschikbaar SickLeaves partialRecoveries.illnessPercentage 7464 - Ziektepercentage Niet beschikbaar SickLeaves partialRecoveries.startDate Ingangsdatum van het ziektepercentage Niet beschikbaar SickLeaves sicknessType 7107 - Soort Ziekte Niet beschikbaar SickLeaves absenceReason Niet beschikbaar Niet beschikbaar SickLeaves recoveryDate 7207 - Eerste werkdag Niet beschikbaar SickLeaves safetynetCase Niet beschikbaar Niet beschikbaar SickLeaves therapeutic period.workingPercentage 7089 - Arbeidstherapiepercentage Niet beschikbaar SickLeaves therapeutic period.startDate Ingangsdatum van het arbeidstherapiepercentage Niet beschikbaar SickLeaves therapeutic period.endDate Einddatum van het arbeidstherapiepercentage Niet beschikbaar SickLeaves therapeutic period.workingAmount Arbeidstherapie in uren Niet beschikbaar SickLeaves nursing address.nameCareAddress 7442 - Naam verpleegadres Niet beschikbaar SickLeaves nursing address.streetName 391 - Straat Niet beschikbaar SickLeaves nursing address.number 392 - Huisnummer Niet beschikbaar SickLeaves nursing address.numberAdditional 393 - Huisnummer toevoeging Niet beschikbaar SickLeaves nursing address.locationDesignation 8099 - Locatie omschrijving Niet beschikbaar SickLeaves nursing address.postalCode 394 - Postcode Niet beschikbaar SickLeaves nursing address.city 395 - Woonplaats Niet beschikbaar SickLeaves nursing address.region 10205283 - Regionaam buitenland Niet beschikbaar SickLeaves nursing address.country 34 - Woonland Niet beschikbaar SickLeaves nursing address.emailAddress 7447 - E-mailadres Niet beschikbaar SickLeaves nursing address.phoneNumber 7455 - Telefoon Niet beschikbaar SickLeaves nursing address.faxNumber 7375 - faxnummer Niet beschikbaar SickLeaves nursing address.startDate Ingangsdatum van het verpleegadres Niet beschikbaar SickLeaves nursing address.endDate Einddatum van het verpleegadres Niet beschikbaar MaternityLeaves Id 7593 - Key of the maternity Niet beschikbaar MaternityLeaves personId 10519680 - personNumber Niet beschikbaar MaternityLeaves contractId 49 - Key of the contract Niet beschikbaar MaternityLeaves isDeleted Zwangerschapsverlof is verwijderd uit HRCore Niet beschikbaar MaternityLeaves reportingDate 7595 - Datum melding Niet beschikbaar MaternityLeaves startDate 7594 - Begindatum verlof / WAZO Niet beschikbaar MaternityLeaves probableDeliveryDate 7598 - Vermoedelijke bevallingsdatum Niet beschikbaar MaternityLeaves multipleBirthIndication 7350 - Meerling Niet beschikbaar MaternityLeaves firstWorkingDay 7596 - Eerste werkdag Niet beschikbaar MaternityLeaves actualDeliveryDate 7599 - Feitelijke bevallingsdatum Niet beschikbaar OrganisationUnits Id 6000 - Key org unit Niet beschikbaar OrganisationUnits ShortName 548 - Code OE Niet beschikbaar OrganisationUnits FullName 549 - Naam OE Niet beschikbaar OrganisationUnits ParentOrgUnit 6000 - Organisatie eenheid - verwijzing naar de Organisatorische eenheid een niveau hoger Niet beschikbaar OrganisationUnits Manager 7137 - Manager Niet beschikbaar OrganisationUnits IsDeleted OE is verwijderd uit HRCore Niet beschikbaar OrganisationUnits ValidFrom Ingangsdatum van de versie Niet beschikbaar OrganisationUnits ValidUntil Einddatum van de versie Niet beschikbaar OrganisationUnits organizationUnitType 7475 - Type organisatie Niet beschikbaar JobProfiles id Functiecode Niet beschikbaar JobProfiles isDeleted Functie is verwijderd uit HRCore Niet beschikbaar JobProfiles fullName Functie omschrijving Niet beschikbaar JobProfiles level Toont het niveau van inrichting (bedrijf of klant) Niet beschikbaar JobProfiles companyCode Indien relevant het bedrijf Niet beschikbaar JobProfiles ValidFrom Ingangsdatum van de versie Niet beschikbaar JobProfiles ValidUntil Einddatum van de versie Niet beschikbaar Role assignments Id 960 - Key of the role assignment Niet beschikbaar Role assignments organizationUnitId 548 - Code of the Organisation Unit Niet beschikbaar Role assignments personId 10519680 - personNumber Niet beschikbaar Role assignments shortName 549 - (short)name of the role assignment Niet beschikbaar Role assignments validFrom Ingangsdatum van de versie Niet beschikbaar Role assignments validUntil Einddatum van de versie Niet beschikbaar Companies code Bedrijfscode Niet beschikbaar Companies Id Mutkey of the company Niet beschikbaar Companies name Bedrijfsnaam Niet beschikbaar Companies totalWorkAmount Normuren per week van het bedrijf Niet beschikbaar Companies validFrom Ingangsdatum van de versie Niet beschikbaar Companies validUntil Einddatum van de versie Niet beschikbaar ValueLists EmploymentType Om de omschrijving bij de code op te halen (bijvoorbeeld voor type medewerker, geslacht, land, soort ziekte ed.) Niet beschikbaar De velden met het kenmerk verplicht (**nog niet bekend, informatie wordt toegevoegd**) moeten gevuld zijn met een waarde, wanneer bij een medewerker de waarde op 1 van bovenstaande verplichte velden ontbreekt zal DotWebCloud de gehele medewerker niet verwerken. Advies om binnen Youforce deze velden ook verplicht te stellen bij het aanmaken van een nieuwe medewerker.  De 'indienst datum' in DotWebCloud is gekoppeld aan de 'Datum indienst organisatie', wanneer deze geen waarde heeft in HRCore dan wordt bij de medewerker de 'Datum indienst' getoond. Het is belangrijk dat de velden 'E-mailadres' en 'E-mailadres Prive' op de juiste wijze worden gebruikt in HRCoreBusiness, oftewel het prive-e-mailadres van de medewerker dient te zijn vastgelegd op het veld 'E-mailadres Prive'. De rollen die in HRCore zijn vastgelegd dienen aangemaakt en gekoppeld te worden aan de rollen in DotWebCloud. DotWebCloud synct diverse keren de gewijzigde data in HRCore, oftewel wijzigingen worden gedeeld vanuit HRCore. Nu slaat DotWeb alleen de actuele stand van de gewijzigde medewerker op, mutaties zoals bijvoorbeeld een nieuw adres, een nieuwe functie ed. wat in de toekomst ingaat worden niet opgeslagen in DotWeb. DotWeb werkt aan een oplossing. Iedere 30 minuten synct DotWebCloud de data, men dient bij de beoordeling van de doorlooptijd van de data rekening te houden met de vertraging die tussen HRCore en de MLM API zit. Gewijzigde data heeft 10-30 minuten nodig om te 'landen' in de MLM API, waar DotWebCloud dus iedere 30 minuten een sync op doet **de 30 minuten dient nog bevestigd te worden door DotWebCloud**. Personnumber / Uniek Persoonlijk ID (UPI) voor HRCore Business In de koppeling wordt de waarde op het veld 'Uniek Persoonlijk ID' (UPI) gebruikt als nummer voor de medewerker. Zorg er voor dat alle medewerkers in HRCore Business zijn voorzien van een waarde in dit veld en dat de medewerkers zijn omgezet naar een 'Persoon' anders zal de connector geen data van de medewerker doorgeven. UserUID Dit is het Youforce-nummer wat wordt gebruikt voor het direct inloggen vanuit Youforce, zonder UserUID zal de medewerker niet kunnen inloggen in DotWebCloud. De UserUID is iets anders dan het Youforce R-nummer, het is een unieke code (string) die Youforce genereert. UserUID voor HR Core Business-klanten Om er voor te zorgen dat er binnen Youforce een UserUID voor een medewerker wordt aangemaakt moet De ‘Raet Koppeling’ naar Youforce vanuit HRCore zijn geactiveerd en de ‘Raet Koppeling’ naar Ping id zodat de medewerker een Youforce-account heeft. Het ‘nieuwe inloggen’ hoeft niet geactiveerd te zijn mag natuurlijk wel. Filtermogelijkheden voor HRCore Business Vanuit HR Core Business kunnen ‘bedrijven’ worden uitgesloten van de connector. Het gaat dan om de bedrijf-omschrijvingen zoals ze zijn ingericht in HRCore, zichtbaar via de knop 'Zoek bedrijf':  Het veld ‘type medewerker’ (7393) is de tweede filter-mogelijkheid.   Standaard worden er geen fillters ingesteld dus alle medewerkers zijn beschikbaar voor DotWebCloud, verzoek om een gewenst filter tijdens de implementatie aan te melden via een Servicedesk-ticket.
Volledig artikel weergeven
03-03-2021 15:49
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 452 Weergaven