Mijn Communities
Help

Notificaties in Visma.net ERP

11-06-2020 17:13 (Bijgewerkt op 23-11-2021)
  • 3 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 3218 Weergaven

Zoals te lezen was in dit bericht biedt Visma.net ERP nu de mogelijkheid om met notificaties te kunnen werken. Hieronder geef ik een voorbeeld van hoe een notitifcatie ingesteld kan worden. Neem gerust contact op met uw implementatiepartner voor ondersteuning bij het instellen van notificaties, zodat u hier volledig van kunt profiteren.

Notificaties

Met notificaties kunnen gebruikers een melding ontvangen van belangrijke gebeurtenissen binnen Visma.net ERP. Door op de notificatie te klikken zal het venster geopend worden, waarin de notificatie is ontstaan. Notificaties verschijnen zowel in de Visma Home  pagina als in Visma.net ERP.

image.png

Configuratie van notificaties

Om toegang te krijgen tot het kunnen configureren van notificaties, moet u de gebruikersrol Administrator hebben toegewezen:

image.png

De notificaties zijn te vinden via het werkblad Configuratie - Aanpassingen - Notificaties. Uiteraard kunt u ook gewoon zoeken op de term Notificaties in het zoekvenster.

image.png

Standaard worden er vijf systeemnotificaties meegeleverd die u kunt inschakelen indien gewenst. Bij het inschakelen kunt u tevens de ontvangers selecteren op basis van een gebruikersnaam of een toegangsrol. Onderstaand een voorbeeld van het inschakelen van de notificatie bij een wijziging van een IBAN in het venster crediteuren.

 

Screenshot 2021-11-23 130806.png

Eigen notificaties

In dit voorbeeld maakt u een notificatie aan die moet verschijnen zodra een factuur is aangemaakt voor een totaalbedrag hoger dan 10.000,-.

Door op het "+"-teken te klikken maakt u een nieuwe notificatie aan. Als eerste selecteert u het venster waarop de notificatie betrekking heeft. Op dit moment is de mogelijkheid voor notificaties beperkt tot 12 vensters. In dit voorbeeld kiezen we het venster AR301000.
Screenshot 2021-11-23 131118.png

 

Vervolgens selecteert u de categorie waarin deze notificatie getoond moet worden (Boekhouding, Facturering, Orders, Betalingen, Projecten of Systeeminformatie). In het notificatie-panel worden de notificaties gegroepeerd binnen een aantal vaste categorieën. Voor deze notificatie kunt u de categorie Facturering selecteren.

 

In het veld Naam van de melding voorziet u de melding van een naam, in dit voorbeeld "Factuur > 10.000".

 

In het veld Berichttekst kan het bericht worden samengesteld zoals deze in de notificatie getoond wordt. Hierin is het mogelijk om velden uit het gekozen venster te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het factuurnummer of het factuurbedrag. In dit voorbeeld kunt u de volgende tekst gebruiken: "Er is een factuur aangemaakt voor debiteur ((Document.CustomerID.AcctName)) voor een bedrag van ((Document.OrigDocAmt))"

 

In het veld Aantal dagen tot verval kunt u aangeven binnen hoeveel dagen er opvolging gegeven moet worden aan de notificatie, in dit voorbeeld "2 dagen".

 

In het tabblad Voorwaarden kan een conditie worden opgenomen waaronder deze notificatie getriggerd zal worden. Binnen elk venster zijn diverse velden beschikbaar waarmee u deze condities kunt samenstellen. Voor deze notificatie kunt u de volgende condities gebruiken:

  • <Totaal> is groter dan "10.000,-"
  • <Status> is gelijk aan "in balans" 

Screenshot 2021-11-23 131824.png

In het tabblad Ontvangers bent u automatisch gekoppeld als ontvanger. Uiteraard kunt u hier meerdere gebruikers koppelen of op basis van de toegangsrol de gebruikers laten bepalen.

U kunt de notificatie nu opslaan en zodra een verkoopfactuur met een totaalbedrag hoger dan 10.000,- is aangemaakt, zal u een notificatie ontvangen zowel in Visma.net ERP als in de Visma Home pagina. Door de notificatie aan te klikken zal direct de bewuste factuur geopend worden en verdwijnt de notificate uit het panel.  

image.png

 

 

Opmerkingen
door Eric Hulshof - Databas BV

Ik merk dat er bij het toevoegen van een notificatie bij de Voorwaarden in de kolom Veldnaam maar zeer weinig velden beschikbaar zijn. Ik probeer een melding te maken voor artikel zonder Standaard prijs , maar het veld Standaard prijs is niet beschikbaar. Ook bij een melding op de projecten is maar een zeer beperkt aantal velden beschikbaar. Doe ik iets verkeerd?

door Roland van Belle - Consolit

Net even gekeken naar de mogelijkheden voor het aanmaken van notificaties. Maar ik ervaar hetzelfde als Eric. Op deze post is echter geen antwoord meer gekomen. Wanneer ik voor notificatie op debiteuren klik, heb ik maar 4 velden beschikbaar.

 

Is er iemand die hierover meer kan vertellen? Of ben jij al verder gekomen @Eric Hulshof - Databas BV ?

door Eric Hulshof - Databas BV

@Roland van Belle - Consolit nog niet verder gekomen.