cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Visma Liikkuvan työn ratkaisujen (LTR) päivityspaketti 2.3.1802 on julkaistu

by René Kottonen MODERATOR 09-02-2018 15:45

Visma Liikkuvan työn ratkaisuista on 9.2.2018 julkaistu päivityspaketti, jonka versionumero on 2.3.1802. Versio sisältää uusia ominaisuuksia mm. Online varastoon myyntitilausrivin määrän nollauksen, LTR Varastoon kokonaistoimituksen käsittelyn sekä korjauksia ja optimointeja.Tämän päivityspaketin myötä tulee myös VLS-aktivointi pakolliseksi, joten tämä on syytä ottaa käyttöön ennen päivityspaketin päivittämistä.

  • Replies 0
  • kudos 0
  • Views 26
Top Tags