Mina produkter

Logga in för att följa produkter och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Eftersom communityt är vår primära kommunikationskanal kan det vara bra att få notiser när det läggs upp nya inlägg. Det gör du genom att prenumerera på inlägg. Du måste initiera prenumerationen för varje område (Forum, Användartips och Nyheter) under de produkter du är intresserad av. På varje sida (utom Översikt) hittar du en cirkel med tre punkter i uppe till höger på sidan. Om du klickar på den kommer följande meny upp: Här klickar du påPrenumereraför att initiera prenumerationen. Detta val ändras tillAvsluta prenumerationnär prenumerationen är aktiverad. Du kan hantera dina prenumerationer via menyn som kommer upp när du klickar på ditt namn/din avatar:
Principen för att registrera en ingående faktura fungerar på samma sätt som en utgående faktura. Skillnaden är att registreringen sker mot leverantörsreskontran när du registrerar en ingående faktura. Gå till Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering. Kontrollera att korrekt räkenskapsår är valt i fönstret. Om felaktigt år visas så klickar du på kalenderknappen som visar året och väljer det år som fakturan ska bokföras mot. Klicka sedan på ikonen Ny för att upprätta ett nytt verifikat Ange korrekt Ver.Typ, Ver.datum och Period. Skriv in kontonummer 2440 (Leverantörsskulder) i kolumnen Konto och välj aktuell leverantör från listan som visas. Alternativt kan du skriva in leverantörsnumret direkt i kolumnen Konto för att få fram korrekt leverantör. I det nya fönstret som öppnas, skriver du in informationen som gäller för fakturan.Obs! Du måste ange ett fakturanummer eller OCR för att komma vidare men det fungerar att ange ett fiktivt nummer. Klicka därefter på OK (eller tryck på plustangenten) så uppdateras verifikatet med den nya informationen. Ange motkonto, dvs det konto som 2440 ska bokföras mot. Är det ett inköp av varor använder du vanligtvis konto 4011 Inköp material och varor 25%. Konto 4011 är momsbelagt vilket innebär att när du lägger in bruttobeloppet så genererar systemet automatiskt momskonteringen. När verifikatet är färdigt och balanserar kan du överföra det till huvudboken genom att klicka på ikonen Huvudbok. Då blir verifikatet verkställt.
SIE betyder Standard Import och Export och är ett standardformat för överföring av räkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige. Om du har stängt period 1-12 i Mamut Business Software, men fått en SIE4 fil med bokslutstransaktioner från din redovisningskonsult som ska läsas in i programmet innan årsavslutet genomförs så ska du använda dig av importfunktionen Bokslut (SIE4). Börja med att ta en säkerhetskopia av Mamut Business Software Gå därefter till Arkiv – Import – Bokslut (SIE4). Ett fönster visas och förklarar att SIE4-filer som importeras via denna funktion hamnar i period 13, bokslutsperioden. Klicka på OK för att fortsätta. Du får nu ett nytt fönster där du ska välja om eventuella öppna verifikat i verifikatsregistreringen i bokslutsperiod 13 ska raderas och överskrivas med det som finns i importfilen, eller om bokslutstransaktionerna i importfilen ska läggas till de verifikat som redan finns. Peka ut sökvägen till SIE-filen. När du kommer till fönstret SIE synkroniseringska du ange vilka verifikattyper i Mamut Business Software som verifikattyperna i filen ska importeras till. När importen är klar får du möjlighet att skriva ut en journal som visar vilka verifikat som har importerats. Dessa ligger nu i verifikatsregistreringen och du kan överföra dem till huvudbok därifrån. Klicka till sist på Stäng för att avsluta importguiden. Obs! Vid inläsning av SIE4 fil via importfunktionen Arkiv - Import - Import/Export - SIE4(Transaktioner) importeras verifikaten till det datum/period i Mamut Business Software som specificeras i filen. Om den period som verifikatet hör till inte är öppen, så kommer programmet att lägga verifikaten på första öppna period den hittar. Om perioder 1-12 är stängda så importeras verifikaten till nästa öppna period på nästkommande år. Period 13 räknas inte som vanlig period och inga verifikat importeras till denna period om du gör importen via importfunktionen SIE4 (Transaktioner). Vid inläsning av SIE4 fil med bokslutstransaktioner ska därmed alltid importfunktionen SIE4 (Bokslut) användas.
SIE betyder Standard Import och Export och är ett standardformat för överföring avräkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige. Transaktionerna i filen är specificerademed en akronymför att beskriva i vilken verifikationstyp de är bokförda i det system som filen ärexporterad från.När du importerar en SIE-fil till Mamut Business Software visas fönstret SIE synkronisering i vilketdu måste ange till vilka verifikattyper i Mamut Business Software som verifikattyperna i filen skaimporteras.I kolumnen Ver.typ i fil visas vilka akronymertransaktionerna i SIE-filen har. Dessa måste nusynkroniseras med den verifikationstyp de ska importeras till i ditt program. Detta görs genom att väljaönskad verifikationstyp i rullgardingsmenyn i kolumnen Ver.typ i ekonomisystemet. Notera även att om filen du ska importera är exporterad från ett annan system så måste dukontrollera med leverantören av detta system (eller med dem som du fick filen från), vad de olika akronymerna i SIE-filen motsvarar förverifikationstyp, innan du importerar filen. Om du vill kan du även välja att importera alla transaktionerna till samma verifikationstyp, exempelvisDiverse eller en egenupprättad verifikationstyp som du döpt till SIE. Då väljer du bara denverifikationstypen på samtliga rader i kolumnen Ver.typ i ekonomisystemet i fönstret SIEsynkronisering. Klicka på OK för att fortsätta med importen när du har valt verifikationstyper i fönstret SIEsynkronisering .
Låt oss bjuda på frukost ochen inspirerande föreläsning om framtiden och den digitala ekonomiavdelningen.Jag kommer vara på plats för att mingla och svara på frågor efteråt. Hoppas vi ses! BOKA DIN PLATS