Mina produkter

Logga in för att följa produkter och för att få genvägar i denna meny
Visma Mamut
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

När det är mindre än 2 månader till det nya året frågar Mamut automatiskt om du vill skapa nytt räkenskapsår. Om du inte gör det kommer du inte att ha möjlighet att fakturera, skapa verifikat, bokföra inköp osv i det nya året innan detta har skapats. Det lättaste sättet att upprätta nytt år då detta meddelande visas, är att klicka på Nästa och därefter Slutför. Men det är alltid möjligt att skapa året manuellt: Välj Visa - Inställningar - Redovisning. Klicka på knappen Ny (Ctrl + N) överst i vänstra hörnet. Kontrollera att Antal momsperioder stämmer. Klicka på OK. När man skapar ett nytt år kommer verifikatnummerserien på det nya året att starta med 1. Om du vill fortsätta med din nummerserie kan du läsa mer om det här.Fakturanummerserien kommer att fortsätta från föregående år vid upprättande av nytt räkenskapsår. Om du har haft gemensam nummerserie så kommer det nya året även få gemensam nummerserie. Om du önskar ändra på detta i det nya året måste detta göras innan du börjar bokföra. Gå till Visa - Inställningar - Redovisning. Välj fliken Redovisningsinställningar och klicka på knappen Verifikationstypinställn. och nummerserier. Välj fliken Nummerserier. Ta bort markeringen för Gemensam nummerserie för alla ver.typer.
Om du önskar att fortsätta på nummerserien från tidigare räkenskapsår när du startar det nya året måste du göra inställningar för det i redovisningsinställningarna. I Mamut Business Software är det vanligast att varje ver.typ har en egen nummerserie. Varje nummerserie startar på 1 vid årets början. Detta gör systemet automatiskt när det nya räkenskapsåret startar. Du behöver därmed inte göra något när du startar de olika modulerna i det nya året. Önskar du att nummerserien ska fortsätta från det tidigare året så måste du ändra nummerserierna. Gå till Visa - Inställningar - Redovisning. Välj fliken Redovisningsinställningar och klicka därefter på ikonen Verifikationstypsinställn. och nummerserier. Gå in på fliken Nummerserier. I fönstret som visas anger du det nummer som det nya året ska börja på i kolumnen Förstanummer och klickar på OK. Det går att ändra dessa nummer så länge du inte har börjat bokföra med verifikattypen. Inställningen måste därmed göras precis i övergången till det nya året. När det gäller nummerserier som Ordernummer, Fakturanummer och Kundnummer kommer de automatiskt att fortsätta där de har slutat föregående år. Anledningen till detta är att dessa serier inte är knutna mot räkenskapsåret. Om du önskar använda olika nummerserier för varje år kan du ange att nummerserien börjar med årtalet, t ex 20180101.
I Mamut Business Software kommer du att bli tillfrågad om du önskar att skapa ett nytt räkenskapsår när det är 2 månader kvar till årets slut. Även om det fortfarande är ett tag kvar till årets slut bör du välja att skapa ett nytt räkenskapsår. Detta gör du genom att klicka Nästa i guiden som automatiskt visas. Du kan också välja att skapa ett nytt räkenskapsår manuellt i redovisningsinställningarna. Dessa finner du genom att gå till Visa - Inställningar - Redovisning. Anledningen till att du bör skapa ett nytt räkenskapsår i god tid är att du sannolikt kommer att behöva registrera verifikat för det nya året i förväg. Om du till exempel inte har skapat räkenskapsår 2019 och försöker fakturera med datum i 2019 kommer du att få besked om att detta inte är möjligt.
Om du ska byta dator, är det bäst att använda sig av säkerhetskopiering. Tillvägagångssättet beskriver flytt från en dator där programmet är installerat som enenanvändarinstallation. Steg 1 -Sätt datorn som inaktiv Gå tillHjälp - Om - Administrera licensinformation MarkeraInstalerade maskineri vänstra sidan Bocka iInaktivför denna dator som du skall flytta programmet från Steg 2 - Skapa fullständig säkerhetskopia Gå tillArkiv - Säkerhetskopia - Skapasäkerhetskopia. I guiden för säkerhetskopiering som öppnas klickar du påNästa. Om du har tillgång till flera olika systemdatabaser på maskinen/i nätverket så får du nu fram ett fönster där du kan välja vilken eller vilka system som ska säkerhetskopieras. Välj sedan vilken typ av säkerhetskopia du önskar göra. Om du väljerStandardså skapas en säkerhetskopia av hela databasen. Klicka därefter påNästa. Lägg in sökväg och filnamn för säkerhetskopian i fältetNamn. I fältetBeskrivningkan du lägga in en extra notering om säkerhetskopian om så önskas. Du kan även välja att skydda säkerhetskopian med lösenord vilket innebär att ingen kan återställa säkerhetskopian utan kännedom om lösenordet. Var dock uppmärksam på att du inte kommer att kunna använda säkerhetskopian om du skulle glömma bort/förlora lösenordet. Klicka därefter påNästaför att starta säkerhetskopieringen. Ett statusfönster kommer upp och visar säkerhetskopieringsprocessen. När processen är klar kommer du till ett nytt fönster som visar detaljerna för säkerhetskopian. Klicka påSlutför. Steg 3 - Återställ säkerhetskopia Installera samma version av programmet som du har per idag, eller en senare version.Den senaste versionen av programmet kan du alltid hittahär Starta Mamut Business Software viagenvägenpåskrivbordeteller från Start-menyen. Du får nu upp vägvisaren för förstagångs uppstart. Välj Återställ säkerhetskopia,och klicka påNästa Vägvisaren för återställning av säkerhetskopian öppnas (Mamut DataTools). Klicka påNästa. Välj att återställa enExtern säkerhetskopia, och lägg in sökvägen till varsäkerhetskopian ligger. Klicka eventuelt den grå knappen med treprickarför att bläddra dig fram till säkerhetskopian. Klicka påNästa. Klicka påNästapå nytt. Bocka iJaghar läst ochförståttvarningarna ovan, och klicka påNästa. Näråterställningär klar, skall du komma till ett nytt fönster som visar detaljer kring återställningen.Klicka påSlutför. Klcka påAvslutför att stänga vägvisaren. Starta Mamut Business Software, och logga in medditt användarnamn och lösenord.
Om du får upp ett felmeddelandeom ogiltig filtyp när du läser in en remitteringsfil, kan det bero påflera orsaker, kontrollera följande punkter: Se till att du läser inbetalningsfilen via remitteringsvägvisaren ochinte från OCR vägvisaren.Gå till Visa-Redovisning-Leverantörsreskontra. Klicka sedan på knappen Retur från Bank. Kontrolleraatt du har angettkorrekt sökvägi dina betalningsinställningar. I leverantörreskontran klicka på knappen Inställningar. Klicka sedan på knappen Inställningar till höger om "företaget använder elektronisk utbetalning". Välj den aktuella betalningstypen och klicka på Redigera. Klicka på Nästa tre gånger tills du når fönstret där du registrerar inställningar för filer du mottar från banken. Kolla här om du har angett rätt katalog. Omsökvägen är fel blir det omöjligt att läsa in filen. Gå in tillmappendär filen är lagrad. Dubbelklicka på filen för att öppna den och välj att öppna den i anteckningar/notepad.Kontrollera om den faktiskt innehåller information om betalningar. Om du inte ser information om leverantörens namn och adress som anges i filen har du fått en tom fil från banken som endast innehåller deras kundnummer, organisationsnummer etc. Om så är fallet, kontakta banken.
Elefanten i rummet