peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Informationspaket: Visma Nova och Inkomstregistret

tekijä Kari Yli-Hakuni

Inkomstregistret som tas i bruk den 1 januari 2019 är en nationell elektronisk databas över inkomstuppgifter. Den innehåller omfattande löne-, pensions- och förmånsuppgifter för varje inkomsttagare. Arbetsgivare eller andra aktörer som betalar ut lön anmäler efter den 1 januari 2019 utbetalda löner till Inkomstregistret inom fem dagar från betalningsdagen.

 

Inkomstregistret ersätter de årsanmälningar för löner som idag ska lämnas till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetsolycksfallsförsäkrare. Uppgifterna lämnas i en anmälan till ett centraliserat register för olika myndigheters behov.

 

Obs! Årsanmälningar för år 2018 lämnas fortfarande in på traditionellt sätt till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetsolycksfallsförsäkrare i januari 2019.

 

Vi rekommenderar att du tar del av anvisningarna för Inkomstregistret samt video- och annat material på adressen: https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/.

 

Förändringar i Visma Nova-programmet

Inkomstregisterfunktionerna publiceras i Visma Nova-systemet i två skeden.

I Visma Nova 9.7-versionen publicerades i maj 2018 stöd för inkomstslagens koder, möjlighet att koppla inkomstslag till Novas lönearter och komplettering av personuppgifter för anmälan i Inkomstregistret. Under slutet av 2018 publiceras i Visma Nova 9.8-versionen funktioner för att skapa, hantera och skicka inkomstregisteranmälningar.

Vi informerar om den exakta publiceringstidpunkten i ett senare skede.

 

Till Inkomstregistret skickas två slags material:

1.Anmälan om löneuppgifter (anmälningssätt 2) för varje löntagare per betalningsdag

2.Arbetsgivarens separata anmälan (det totala beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter) varje månad.

 

Anmälan om löneuppgifter till Inkomstregistret inleds efter att lönerna har betalts.

Arbetsgivarens separata anmälan skapas månatligen utifrån uppgifterna i löneberäkningen. Allt material skickas från Visma Nova via AutoReport-tjänsten till Inkomstregistret.

 

Förutom sändning av de nya anmälningarna stöder Visma Nova också ersättande anmälningar och makulering av uppgifter samt hantering av mottagningsbekräftelser och feedbackmeddelanden från Inkomstregistret. Hantering, upprätthållande och förhandsgranskning av Inkomstregister-anmälningar kan göras i en separat Inkomstregister-vy.

 

Läs mer om hur man anmäler löneuppgifter i inkomstregistret på adressen: https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/företag-och-organisationer/prestationsbetalare/löneuppgifter...

 

Åtgärder för ibruktagning i Nova-programmet

Lanseringen av Inkomstregistret i Visma Nova Löneberäkning kräver följande åtgärder:

 

  1. Allokering av lönearterna till inkomstslagens koder i Inkomstregistret. Läs mer om inkomstslagen i Inkomstregistret på adressen: https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/företag-och-organisationer/prestationsbetalare/löneuppgifter...
  2. Vi rekommenderar också komplettering av personuppgifterna för anmälan till Inkomstregistret.
  3. Införande av Visma.net AutoReport-tjänsten.
  4. Hämtning av företagsspecifikt certifikat för ärendehantering i Inkomstregistret (kräver Suomi.fi-befullmäktigande). Läs mer om identifiering i inkomstregistret på adressen: https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/företag-och-organisationer/prestationsbetalare/identifiering...

 

Allokering av lönearter till inkomstslagens koder i Inkomstregistret och komplettering av personuppgifter för inkomstregisteranmälningar är redan nu möjligt i Visma Nova 9.7-versionen. Dessa är de arbetsdrygaste momenten i lanseringen, så vi rekommenderar att man börjar komplettera uppgifter, allokera lönearter till inkomstslagens koder och lära sig inkomstslagen i god tid.

 

När du i Visma Nova 9.7-versionens Löneberäkningsprogram väljer Visa | Lönearter | Redigera | Uppdatera löneartsuppgifter öppnas ett gränssnitt, där inkomstregistrets koder allokeras till Novas lönearter. Samma inkomstslag kan kopplas till flera lönearter. I gränssnittet kan man om man så vill uppdaterar enhetsuppgifterna för de inkomstslag där detta är relevant (t.ex. timlön).

 

När du i Visma Nova 9.7-versionens Löneberäkningsprogram väljer Visa | Personuppgifter | Redigera | Uppdatera personuppgifter öppnas ett gränssnitt, där personuppgifterna för anmälan till Inkomstregistret kan kompletteras.

 

Närmare anvisningar om följande åtgärder inför ibruktagande (lansering av AutoReport och det hämtade certifikatet) kommer senare.

 

I anslutning till Inkomstregistret erbjuder vi följande utbildningswebbinarier (på finska):

  • Förberedelser inför inkomstregistret (Visma Nova) (26.9.2018, 16.10.2018, 7.11.2018): Anmäl dig här.
  • Anmälan till Inkomstregistret (Visma Nova) (5.12.2018, 12.12.2018, 3.1.2019 och 17.1.2019): Anmäl dig här.