Bankas importa ieraksta dalīšana pa vairākiem klientiem/līgumiem (no 605. versijas)

14-09-2022 13:41 (Atjaunots 05-09-2022)
  • 0 Atbildes
  • 0 vērtējumi
  • 957 Skatījumi

Horizon 605. versijā bankas importa funkcionalitāte ir papildināta ar jaunām iespējām, kas noderēs situācijās, kad viens klienta maksājums attiecināms uz vairākiem paša maksātāja līgumiem vai cita klienta līgumiem/rēķiniem. Lai iemaksātā summa tiktu novirzīta atbilstošo rēķinu segšanai, nepieciešams gan identificēt šādus maksājumus, gan arī veikt korektu to sadalīšanu pa klientiem/līgumiem. 

 

Šajā rakstā uzzināsiet, kā iespējams šo procesu vairāk automatizēt - gan ar atbilstošu konfigurāciju, gan bankas importa ierakstu apstrādes darbībām.

 

!!! Funkcionalitāte ir pieejama, tikai izmantojot jauno bankas importu. 

Par jauno bankas importu lasīt šeit.  

 

 

Importa ieraksta pamatojums

 

Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Bankas pamatojums

 

Lai importētajos bankas datos identificētu iepriekš aprakstītos gadījumus, būtiska ir maksājuma pamatojumā norādītā informācija. Jo korektāk ir norādīti līgumu numuri, rēķinu numuri vai citi identifikatori, jo lielāku automatizācijas pakāpi sistēmā iespējams panākt.

Daži ieteikumi, kā palielināt maksājumu skaitu ar automātiskai apstrādei derīgu pamatojuma tekstu:

  • Viennozīmīgi nolasāmi noteikta garuma numuri, kas satur burtus un ciparus;
  • Rēķina izdruku papildināt ar tekstu - ko tieši sagaidāt maksājuma pamatojumā. Piemēram: Maksājuma pamatojumā norādīt līguma numuru ABC112233

 

banka605_01_pamatojums.png

 

 

Datu meklēšanas šabloni

 

Izvēlne: Pamatdati - Datu apmaiņa - Maksājumu importa datu meklēšanas šabloni

 

Ar šablona palīdzību ir jānosaka, kā tieši meklēt un atpazīt numurus/identifikatorus importētā ieraksta pamatojumā. Jāņem vērā visa veida varianti, kādi ir pielietoti, numurējot klientus, līgumus, rēķinus u.c. dokumentus vai pamatdatus, kuru identifikatorus sagaida maksājumu pamatojumā, un pēc tiem vēlas nodrošināt automātisku atpazīšanu.

 

Šablonu piesaista:

1) Ja izmanto importu no faila, tad izvēlnē:

Pamatdati - Datu apmaiņa - Maksājumu eksporta un importa metodes - lpp. MU lasīšanas parametri

2) Ja izmanto tiešsaistes bankas, tad izvēlnē:

Sistēma - Datu apmaiņa - Tiešsaistes bankas 

 

Vienai bankai iespējams piesaistīt vienu noklusēto šablonu. Vienā šablonā var aprakstīt dažādu pieejamo lauku tipu meklēšanu.

 

banka605_01_šablons.png

 

 

Importa ieraksts - dati no pamatojuma (pēc šablona)

 

Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Informācija no pamatojuma

 

Kad tiek veikta bankas datu ielasīšana sistēmā ar failu vai tiešsaistē, automātiski notiek arī pamatojuma datu analīze pēc piesaistītā datu meklēšanas šablona. Ja datu meklēšanai ir rezultāti, tad tie tiek ierakstīti atbilstošajos laukos sadaļā “Informācija no pamatojuma”. Šie pamatojumā atrastie dati tālāk izmantojami, lai bankas importa ierakstam piemeklētu atbilstošo klientu un līgumu no Horizon klasifikatoriem.

 

banka605_03_info_no_pamatojuma.png

 

 

 

Klienta/līguma piemeklēšana un automātiska ieraksta dalīšana

 

Konfigurācija veicama izvēlnē: Sistēma - Uzstādījumi - Uzskaites parametri - lpp. Maksājumu imports - lpp. Klienta/Līguma piemeklēšana

 

Apstrādes rezultāts: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti

 

Uzskaites parametros līdzās klienta/līguma piemeklēšanas metodēm ir arī iespēja atzīmēt “Dalīt automātiski” (no 605. versijas).

Šis parametrs nozīmē, ka sistēma nākamajā solī pēc bankas datu importa un pamatojuma datu analīzes skatīs neapmaksātos dokumentus, kas atbilst atrastajiem identifikatoriem importa ieraksta sadaļā “Informācija no pamatojuma”.

Ja pēc šiem nosacījumiem atrastie neapmaksātie rēķini būs dažādu klientu/līgumu dokumenti, tad sistēma automātiski dalīs vienu bankas importa ierakstu vairākos, katrā aizpildot klientu un līgumu no šiem rēķiniem.

 

banka605_04_uzskaites_parametri.png

 

 

 

Ieraksta dalīšanas algoritms ir sekojošs:

Pēc pamatojumā atrastajiem identifikatoriem sistēma iegūst neapmaksāto rēķinu sarakstu uz klientiem un līgumiem, tie tiek sakārtoti pēc apmaksas termiņa, izpildes datuma un sistēmas ID numura. Sistēma dalīšanu veic, sākot no pirmā dokumenta.

Ja, sadalot importa ierakstu pa dokumentiem, rodas pārpalikums vai arī iemaksātā summa nesedz visus parāda dokumentus, tad starpība tiek pieskaitīta vai atņemta pēdējam dokumentam.

Šāds algoritms palīdz neapmaksātos rēķinus segt secīgi pēc kārtas, sākot no vecākajiem dokumentiem. Tas tiek pielietots tikai gadījumos, kad izvēlēta opcija “Dalīt automātiski”.

 

Rēķini, kurus sistēma atrod pēc datiem sadaļā “Informācija no pamatojuma”:

 

banka605_05_algoritms.png

 

Tā kā importa ieraksta dalīšana notiek automātiski, tad pēc datu importa sarakstā ir redzami jau sadalītie ieraksti: 

 

banka605_06_sadalīts.png

 

Dalītajos ierakstos klienti/līgumi var būt atšķirīgi no oriģinālā bankas importa dokumenta, jo tie piemeklēti no neapmaksātajiem rēķiniem.

Horizon informācijas lauks “Rēķinu numuri” aizpildās ar tiem numuriem, kurus sistēma pēc algoritma atradusi kā apmaksājamus.

 

banka605_07_dalīts ieraksts.png

 

 

 

Ieraksta dalīšana ar darbību “Atkārtoti piemeklēt datus”

 

Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Darbības - Atkārtoti piemeklēt datus

 

Ja kādi ieraksti ir jāapstrādā atšķirīgi no kopējiem uzskaites parametriem, tad var lietot darbību “Atkārtoti piemeklēt datus”.

Darbībai var norādīt pamatojuma datu meklēšanas šablonu, kas var būt atšķirīgs no noklusētā, kā arī ir iespēja izvēlēties klienta un līguma piemeklēšanas metodes un opciju “Dalīt automātiski”, tāpat kā uzskaites parametros.

 

banka605_08_atkartoti piemeklet.png

 

 

Ieraksta dalīšana, manuāli norādot summas

 

Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Ievadlogs - poga “Sadalīt ierakstu”

 

Bankas importa ieraksta ievadlogā Horizon informācija sadaļā pieejama poga “Sadalīt ierakstu”. Tā paredzēta manuālai viena importa ieraksta sadalīšanai vairākās daļās ar atšķirīgiem klientiem/līgumiem. Darbību paredzēts izmantot situācijās, kad maksātājs pamatojumā ir norādījis vēlamo dalījumu, un nav uzstādīta automātiska piemeklēšana vai sadalīšana.

Šajā gadījumā līgums/klients un summa ir norādāmi manuāli. Darbības labajā malā ir iespēja apskatīt klienta atlikumus un līguma atlikumus. 

 

banka605_08_DALĪŠANAS_POGA.png

 

Ieraksta dalīšana, izvēloties neapmaksātos rēķinus

 

Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Ievadlogs - poga “Realizācijas preču dokumenti”

 

Bankas importa ieraksta ievadlogā Horizon informācija sadaļā pieejama poga “Realizācijas preču dokumenti”. Tā paredzēta situācijām, kad nav uzstādīta automātiska piemeklēšana vai pamatojumā pēc šablona nav atrasts neviens derīgs identifikators.

Poga piedāvā izvēlēties vienu vai vairākus realizācijas preču dokumentus pēc lietotāja ieskatiem. No izvēlētajiem dokumentiem sistēma aizpilda importa ieraksta klientu/līgumu, kā arī rēķinu numurus piesaistēm. Ja starp iezīmētajiem rēķiniem ir vairāku klientu/līgumu dokumenti, tad sistēma veic ieraksta sadalīšanu pēc augstāk minētā algoritma.

 

banka605_08_POGA2.png

 

No bankas importa ierakstiem pēc to apstrādes veido maksājuma uzdevumus. Maksājuma uzdevumiem tālāk veidojas piesaistes pret rēķiniem.

Autori

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām